Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GY 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GY 2011."— Presentationens avskrift:

1 GY 2011

2 Den nya skollagen Den nya skollagen beslutades av riksdagen den 22 juni Den träder i kraft 1 augusti 2010 och ska tillämpas på utbildningar från och med den 1 juli Lagen ska tillämpas på vuxenutbildningen från och med den 1 juli Kapitel 15-17: Gymnasieskolan Kapitel innehåller allmänna bestämmelser om gymnasieskolan och nationella program. Dessa kapitel har utformats i enlighet med förslagen i propositionen Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (prop. 2008/09:199), som riksdagen fattat beslut om. Kapitel 16 innehåller också nya behörighetsregler för gymnasieskolans yrkesprogram. Kapitel 17 innehåller bestämmelser om introduktionsprogram som föreslås ersätta individuella program. Förslagen har utformats i enlighet med förslagen i departementspromemorian Särskilda program och behörighet till yrkesprogram (dnr U2009/5552/G).

3 Bakgrund till ny gymnasieskola

4 Allmänt om gymnasieprogrammen
2 500 poäng, 3 års studier Kurser, 100 p el 50 p Betyg efter varje kurs 18 program Större skillnad Yrkes- och Högskoleförberedande program Reducerat program Utökat program

5 Gymnasieskolans studievägar 2011
18 nationella program samt 5 introduktionsprogram 60 nationella inriktningar samt särskilda varianter riksrekryterande – egna examensmål (nya kurser)

6 Yrkesprogram BA Bygg- och anläggningsprogrammet BF Barn- och fritidsprogrammet EE El- och energiprogrammet FT Fordon- och transportprogrammet HA Handels- och administrationsprogrammet HT Hotell- och turismprogrammet HV Hantverksprogrammet IN Industritekniska programmet NB Naturbruksprogrammet RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet VF VVS- och fastighetsprogrammet VO Vård- och omsorgsprogrammet Yrkesprogram Yrkesprogrammen har olika nationella inriktningar med tydliga yrkesutgångar. Viktigt att ta reda på hur skolorna har tänkt just sina utbildningar. Vilka fördjupningar man kan göra kan se lite olika ut.

7 Högskoleförberedande program
EK Ekonomiprogrammet ES Estetiska programmet HU Humanistiska programmet NA Naturvetenskapsprogrammet SA Samhällsvetenskapsprogrammet TE Teknikprogrammet IB International Baccaleurate Se olika inriktningar och programfördjupningar

8 Yrkes och studieförberedande program
Skillnad? Yrkes och studieförberedande program

9 Programstruktur Högskoleförberedande program Yrkesprogram
Gymnasiegemensamma ämnen 600 p Programgemensamma ämnen minst 400 p Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 200 p Inriktningar minst 300 p Programfördjupning högst 900 p Högskoleförberedande program Dagens program Gymnasiegemensamma ämnen p Kärnämnen 750 p Karaktärsämnen, inriktning och valbara kurser 1350 p Programgemensamma ämnen p Inriktningar p Programfördjupning p Projektarbete 100 p Gymnasiearbete 100 p Individuellt val 300 p Individuellt val 200 p 9

10 Yrkesprogram 2500p Högskolef.program
Svenska/Sas p Engelska p Matematik p Idrott o hälsa p Historia p Samhällskunskap p Religionskunskap p Naturkunskap p Yrkesämnen p Gymnasiearbete p Individuellt val p Svenska/Sas p Engelska p Matematik /200/300 p Idrott o hälsa p Historia /200 p Samhällskunskap /200 p Religionskunskap p Naturkunskap p Karaktärsämnen /1100p Gymnasiearbete p Individuellt val p

11 Två examina Två examina

12 Två Examina Yrkesexamen Betyg i kurser om 2 500p
Betyget E (G) i kurser 2250p Betyget E (G) i Sv/Sas 1, Eng 5 och Ma 1 Betyget E (G) 400p av de programgemensamma ämnena. Godkänt gymnasiearbete Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan För grundläggande behörighet  Utökat program, Sv/Sas 2 och 3 och samt Eng 6 Högskoleförberedande examen Betyg i kurser om 2 500p Betyget E (G) i kurser 2250p Betyget E (G) i kurserna Sv/Sas 3, Eng 6 och Ma 1 Godkänt gymnasiearbete Denna examen ger en grundläggande behörighet till högskolan Särskild behörighet Bättre med IG än streck i kurser om 250 poäng, annars ingen grundläggande behörighet.

13 Gymnasiearbete yrkesprogram
Visar att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet planering, genomförande och utvärdering

14 Gymnasiearbete högskoleförberedande program
Visar att eleven är förberedd för högskolestudier inom programmets område formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska respons på andras arbeten

15 Hur ser programmen ut? http://www.skolverket.se/sb/d/2986
d=13A9F8DA9630C9E28FC2EFB3C04563FE

16 Behörighet Högskoleförberedande Yrkesprogram
Godkänd i svenska/sas, matematik, engelska samt nio ämnen till. NV/TE – NO SP/EK/HU – SO Yrkesprogram Godkänd i svenska/sas, matematik, engelska samt fem ämnen till

17 Ej Behörig  5 Introduktionsprogram
Preparandutbildning Behörighet till nationellt program Programinriktat individuellt alternativ Nära behörighet yrkesprogram, krav på ämnen Yrkesintroduktion Undervisning på skolan men också praktik Individuellt alternativ Om du har särskilda behov, extra mycket hjälp, anpassad Språkintroduktion Annat modersmål än svenska, nyanländ

18 Dispens för engelska Annat modersmål än svenska
Kommit sent till Sverige under grundskoletiden Främst för dig som ej läst engelska i ditt hemland, fokus på svenska Skolan måste bedöma att du har bra förutsättningar att klara vald utbildning Läsa in engelskan under gymnasietiden

19 En ny betygsskala

20 Skolor i Botkyrka Tumba Gymnasium Tullinge Gymnasium
S:t Botvids Gymnasium Södertörns Fria Hantverksgymnasium Gullviva Gymnasium Botkyrka Praktiska Gymnasium 6-18ar/attsokatillgymnasiet Visa intagningsstatistik samt samverkansavtal!

21 Att tänka på Estetiska program – arbets- och antagningsprov. Bilagor.
Frisök , samverkansavtal Timplan Antagningsregler, skolor i annan kommun. Friskolor, riksrekryterande utbildningar, idrottsutbildningar Gymnasieansökan – valalternativ, prioritering kvittens, preliminär intagning.

22 Att tänka på Språkval – SP, EK, HU, NV Medicinskt Folkbokföring?
Spetsutbildning – Lärlingsutbildning –

23 Nya antagningsregler till högskolan 2010 och nya 2014?
Behörighet – grundläggande och särskild behörighet Områdesbehörigheter Meritkurser/meritpoäng Urval – komplettering omradesbehorigheter.pdf hhogskolor/antagningtillgrundniva/informationomnyagymnasiesko lan.4.32d03c0512b26dd680b html

24 Ytterligare information
SYV Jill Linnér SYV Maria Englund

25 Frågor och svar

26 Tumba Gymnasium El- och energiprogrammet Humanistiska programmet
elteknik Fordons- och transportprogrammet personbil Restaurang- och livsmedelsprogrammet färskvaror,delikatesser och catering kök och servering Ekonomiprogrammet Ekonomi Juridik Estetiska programmet Bild- och formgivning Musik Dans Estetik och media Humanistiska programmet Språk Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap Teknikprogrammet Design och produktutveckling Informations- och medieteknik Samhällsbyggande och miljö

27 Tullinge Gymnasium Vård- och omsorgsprogrammet Humanistiska programmet
Kultur Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap Samhällsvetenskap Ekonomiprogrammet Ekonomi

28 S:t Botvids Gymnasium Hantverksprogrammet Frisör
Hotell- och turismprogrammet Turism och resor Ekonomiprogrammet Ekonomi Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap Samhällsvetenskap

29 Friskolor i Botkyrka kommun
Södertörns Fria Hantverksgymnasium Gullviva Gymnasium Botkyrka Praktiska Gymnasium


Ladda ner ppt "GY 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser