Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Villkor oskäligt mht pris och övr omst

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Villkor oskäligt mht pris och övr omst"— Presentationens avskrift:

1 Villkor oskäligt mht pris och övr omst
36 § 1 st avtalslagen Jfr NJA 1989 s 614, Odelbar pension Rekvisit 1. Avtalsvillkor (”nålsögat”) 2. oskäligt a) i sig b) in casu beroende på i) omständigheter vid avtalets tillkomst ii) senare inträffade förhållanden iii) omständigheter i övrigt Jfr 3 § AVLK: Villkor oskäligt mht pris och övr omst Utan avtalsvillkorsrekvisit (”open ended”): Friare bedömning (Norge och Danmark) 10 AvtalsRoh

2 Ohederlighet/klandervärt beteende inget krav Stark ”ogiltighetsgrund”:
Jfr dock halvpresum- tioner på ”Grå listan” Helhetsbedömning Ohederlighet/klandervärt beteende inget krav Stark ”ogiltighetsgrund”: Oberoende av god tro om omständigheter och oskälighet Tillämplig på - Avtal (36 § 1 st) - Gåvor (benefika avtal) (NJA 1977 s 717, Porsche) - Andra rättshandlingar än avtal (36 § 3 st) - Offentlig föreskrift av avtalsvillkorskaraktär (NJA 1998 s 390)

3 Jfr sanktionen i 11 § AVLK:
Även i skärpande riktning så att förpliktelse uppstår (NJA 1989 s 346, Pälsstöld) Rättsföljd 1. Jämkning av avtalsvillkoret 2. Lämna villkoret utan avseende 3. Jämkning av andra delar av avtalet 4. Lämna avtalet utan avseende Huvudregel Avtalet bestående efter jämkning Jfr sanktionen i 11 § AVLK: Om standardavtalsvillkor 1. strider mot god sed och 2. medför betydande obalans Skall 3. på konsumentens begäran 4. om möjligt avtalet i övrigt bestå

4 Konsumenthänsyn 11 § 2 st AVLK Senare inträffade förhållanden
36 § andra stycket Särskild hänsyn konsument Kommersiella/privata förhållanden: Också annan i underlägsen ställning NJA 1992 s 290 Franchiseavtal 11 § 2 st AVLK Senare inträffade förhållanden ej beaktas till konsuments nackdel om standardvillkor annars bedöms oskäligt ”Grå listan” tillämplig på konsument- förhållanden


Ladda ner ppt "Villkor oskäligt mht pris och övr omst"

Liknande presentationer


Google-annonser