Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mahmud Al Hakim mahmud@hakimdata.se www.hakimdata.se Webmaster DAG 9 VT09 Mahmud Al Hakim mahmud@hakimdata.se www.hakimdata.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mahmud Al Hakim mahmud@hakimdata.se www.hakimdata.se Webmaster DAG 9 VT09 Mahmud Al Hakim mahmud@hakimdata.se www.hakimdata.se."— Presentationens avskrift:

1 Mahmud Al Hakim mahmud@hakimdata.se www.hakimdata.se
Webmaster DAG 9 VT09 Mahmud Al Hakim

2 Agenda 9.00 – 10.15 CSS - Lagerhantering 10.15 – 10.30 Paus
10.30–12.00 Server Side Include (SSI) Flash text och Flash knappar Bibliotek (Library) 12.00 – 13.00 Lunch 13.00 – 14.15 Beteenden och Spry Framework Fragment (Snippets) Tillägg (Extensions ) 14.15 – 14.30 14.30 – 16.00 Vidareutveckling av projektarbete Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008 2

3 Lager (AP-element) Ett lager i Dreamweaver är oftast ett AP-element
AP-element står för ”Absolut Positionerat element”. Ett AP-element är en div-tagg som har tilldelats en absolut position. Ett lager kan innehålla text, bilder eller annat innehåll. Lager används för att utforma webbsidor. Lager kan placeras framför och bakom varandra. Du kan dölja vissa lager och visa andra samt flytta lager över skärmen. Du kan placera en bakgrundsbild i ett lager. Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008

4 Infoga Div-taggar Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008

5 Formatera Div-taggar med CSS
Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008

6 Infoga ett lager (Ap-Div)
Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008 Tips: Ctrl-dra (Windows) om du vill rita flera lager i följd.

7 Panelen AP-element och CSS-format
Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008

8 Dubbelklicka och skriv ett nytt namn
Byta namn på ett lager Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008 Dubbelklicka och skriv ett nytt namn

9 Lagrets egenskaper Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008 CSS-P-element: En identifierare för Lagret som används t.ex. av CSS och JavaScript. V: Vänster, T: Topp, B: Bredd, H: Höjd Z-Index: Lagrets ordning i förhållande till andra Lager när de överlappar varandra Tips: Klicka på frågetecknet för mer information.

10 Ändra bakgrundsfärg och bakgrundsbild i ett lager
Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008

11 Visa och dölja lager Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008

12 Överlappade lager och Z-Index
Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008

13 Markera flera lager med
Ordna flera lager Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008 Markera flera lager med Skift + Klicka

14 Stödraster (Grid) Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008

15 Stödlinjer Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008

16 Visa CSS-lagerbakgrunder
Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008

17 Övning Skapa följande layout m.h.a. tre lager
Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008

18 Centrera AP-Element (Överkrus)
Infoga ett Huvud-AP-Element och ange följande egenskaper Lägg till följande egenskap margin-left: -300px; (minus halva bredden) Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008

19 Centrera AP-Element Infoga nya AP-element innanför Huvud-AP-Elementet.
Tips: Håll ner ALT för att få nya lager innuti huvudlagret. Ladda ner källkoden från Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008

20 SSI – Server Side Include
SSI är en teknik för att enkelt göra dynamiska sidor genom att kommunicera med webbservern. Informationen som hämtas från webbservern kan t.ex. vara aktuell tid, besöksräknare mm. Det går även att inkludera dokument och bilder som t.ex. en sidfot som ska användas på flera sidor. Filtillägget på sidor som använder SSI måste ändras till .shtml Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008

21 SSI - exempel Visa aktuell datum och tid <!--#echo var="DATE_LOCAL"--> Infoga ett dokument <!--#include file=”sidfot.html" --> OBS! om du infogar ett HTML-dokument måste du se till att det inte innehåller element och taggar som bara får förekomma en gång, t.ex. <HTML> och <BODY>. Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008

22 SSI i Dreamweaver Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008

23 Infoga Flash text Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008

24 Infoga Flash knappar Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008

25 Bibliotek (Library) Ett bibliotek är en särskild Dreamweaver-fil som innehåller en samling enskilda resurser eller kopior av resurser som du kan placera på dina webbsidor. Resurserna i ett bibliotek kallas biblioteksposter. Poster som du kan spara i ett bibliotek är bland annat bilder, tabeller, ljud och Flash-filer. Du kan automatiskt uppdatera alla sidor som använder en bibliotekspost när du redigerar posten. Tips: Bibliotek i Dreamweaver liknar funktionen "sidhuvud och sidfot" i MS Word. Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008

26 Exempel på en bibliotekspost
Anta att du skapar en webbplats för ett företag som vill att en sidfot ska visas på varje sida. Du kan skapa en bibliotekspost som innehåller denna sidfot och använda biblioteksposten på varje sida. Om denna sidfot ändras kan du ändra biblioteksposten och automatiskt uppdatera varje sida där den används. OBS! För länkade poster som t.ex. bilder sparar biblioteket endast en referens till posten. Den ursprungliga filen måste ligga kvar på den angivna platsen för att biblioteksposten ska fungera ordentligt. Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008

27 Skapa en ny bibliotekspost
Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008

28 Redigera en bibliotekspost
Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008

29 Obs! lbi-filen sparas under Library
Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008

30 Infoga en bibliotekspost
Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008 Drag och släpp eller ”Infoga”

31 Uppdatera en bibliotekspost
Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008

32 Beteenden Ett beteende är en kombination av en händelse och en åtgärd (JavaScript funktion) som sätts igång när händelsen inträffar. Beteendekod är ett JavaScript som körs på klienten. Det betyder att koden körs i webbläsaren och inte på servern. Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008

33 Övning: Öppna webbläsarfönster
Detta är en Null Link Skriv # eller Javascript:; Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008

34 Övning: Validera ett formulär
Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008

35 Spry framework Spry framework är ett JavaScript-bibliotek som ger webbdesigners möjlighet att bygga webbsidor som erbjuder besökarna en större upplevelse. Spry framework är utformade så att koden är enkel och lätt att använda för dem som har grundläggande kunskaper i HTML, CSS och JavaScript. En Spry-widget är ett sidelement som ger en större användarupplevelse genom aktivering av åtgärder från användaren. T.ex. widgeten Textfält för validering Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008

36 Widgeten Textfält för validering
Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008 Tips Klicka på frågetecknet för mer info.

37 Fragment (Snippets) Med fragment (Snippets ) kan du spara innehåll för att snabbt kunna återanvända det. Du kan skapa, infoga eller redigera fragment av HTML, JavaScript, PHP med flera. Några fördefinierade fragment som du kan använda som utgångspunkt finns tillgängliga under panelen ”Filer– Fragment”. Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008

38 Att skapa kodfragment Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008

39 Kortkommandon Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008

40 Skapa kortkommando till dina Fragment och exportera uppsättning som HTML
Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008

41 Övning: Använd DW-Fragment
Skapa en ny JavaScript fil. Spara som print.js Infoga ”Skriv ut sida” som finns under JavaScript – webbläsarfunktioner. Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008

42 ”Skriv ut sida” fort. Skapa et nytt HTML-dokument.
Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008 Skapa et nytt HTML-dokument. Infoga JavaScript filen ”print.js” Infoga en knapp och ändra attributet value till ”Skriv ut”. Lägg till ett beteende: Välj händelsen ”onClick” från listan och skriv funktionens namn och parenteser till höger. Testa knappen i en webbläsare.

43 Tillägg (Extensions) Extensions (Tillägg) är nya funktioner som du enkelt kan lägga till i Dreamweaver. Det finns t.ex. tillägg som gör att du kan formatera om tabeller, infoga kalender eller skapa fina CSS-Menyer. Extensions kan laddas ner från Adobe Exchange Extensions har filändelsen mxp Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008

44 Extension Manager (Tilläggshanteraren)
Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008

45 Ladda ner och installera Extensions
Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008

46 Övning Ladda ner följande Extension från Adobes hemsida ”Free Menu Blue Style” Skapa en enkel meny med hjälp av det nya verktyget. Byt färger och teckensitt via CSS-Panelen Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008

47 Övning Ladda ner och installera ”Calendar Object”
Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008

48 Hemuppgift Utforma en grundmall (template) till en webbplats med hjälp av flera lager (AP-Element). Ange några ändringsbara regioner. Skapa några webbsidor som bygger på mallen. Uppdatera mallen och testa dina sidor i flera webbläsare. Copyright, Mahmud Al Hakim, 2008


Ladda ner ppt "Mahmud Al Hakim mahmud@hakimdata.se www.hakimdata.se Webmaster DAG 9 VT09 Mahmud Al Hakim mahmud@hakimdata.se www.hakimdata.se."

Liknande presentationer


Google-annonser