Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Röst och tal hos transsexuella HEL 2:an 2008-09-02 Christina Danbolt Cheflogoped, US, Linköping.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Röst och tal hos transsexuella HEL 2:an 2008-09-02 Christina Danbolt Cheflogoped, US, Linköping."— Presentationens avskrift:

1 Röst och tal hos transsexuella HEL 2:an 2008-09-02 Christina Danbolt Cheflogoped, US, Linköping

2 Röstens betydelse för identiteten Vi är bra på att omedelbart bestämma om en röst är manlig eller kvinnlig Röstläget är enligt många studier mest avgörande för könsidentifieringen Ett kvinnligt röstläge räcker dock inte alltid för att rösten skall bedömas som kvinnlig

3 Vad görs efter remiss till logoped? Logoped och foniater träffar patienten var för sig eller tillsammans Patientens ”rösthistoria” Inspelning Ljud: läsning och spontantal, ev i brus Video: stämbanden + ev struphuvudet exteriört (M-K)

4 Skattningsformulär När jag talar i telefon uppfattas jag som kvinna/man I sociala sammanhang uppfattas jag som kvinna/man Jag blir trött i halsen/rösten eller hes när jag talar Jag är nöjd med min röst Jag är orolig för att min röst skall avslöja mig Stämmer inte alls Stämmer helt 1 ……….2 ……….3 ……….4 ……….5 ……….6 ……….7

5 Åtgärder K-M (effekt av hormonterapi) Dokumentation av röstförändringen Röstterapi M-K (ingen effekt av hormonterapi) Röstterapi Slipning av adamsäpplet Stämbandskirurgi

6 Hur hittar man en ny röstidentitet? Skådespelare duktiga på att härma och ”spela roll” Patienter måste härma och ta till sig ett nytt sätt att tala samtidigt som de skall vara sig själva

7 Logopedbehandling Information och diskussion om manligt och kvinnligt i tal/röst/kommunikation Samtal om förväntningar - hur vill du låta? Andnings- och avspänningsövningar Röst – och talövningar Kroppsspråk, gester och mimik Stödjande samtal

8 Olika moment i röst- och talövningar: Röstläget Manlig 110 Hz Kvinnlig 160 Hz Röstklangen Resonansutrymmen Sätt att tala Röststyrkan Lungvolym Resonans

9 Olika moment i röst- och talövningar: Artikulationen Fraseringen Satsmelodin Tempot ------------------------------ Dialekt Ordval

10 Rekommendationer till patienten Lyssna på andra (kvinnor och män) i motsvarande ålder Fundera över vilken röst som passar dig Testa olika röstlägen och klang – lek med rösten Viktigt att öva mycket och ofta! Spela in och lyssna på rösten Be om feedback från någon du litar på

11 Referenser Carew, Ducakis, Oates: The effectiveness of oral resonance therapy on the perception of femininity of voice in male to female transsexuals. J Voice 2006 Oates, Ducakis: Voice change in transsexuals. Venerology 1997:10 Van Borsel, Cuypere, Van den Berghe: Physical appearance and voice in male to female transsexuals. J Voice 2001:15 Wolfe, Ratusnik, Smith, Northrop: Intonation and fundamental frequency in male to female transsexuals. JSHD 1990:55


Ladda ner ppt "Röst och tal hos transsexuella HEL 2:an 2008-09-02 Christina Danbolt Cheflogoped, US, Linköping."

Liknande presentationer


Google-annonser