Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nytt betygssystem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nytt betygssystem."— Presentationens avskrift:

1 Nytt betygssystem

2 1994 Innehållsstyrd undervisning
Kursplanen talar om ett ämnes innehåll Betyg sätts efter rangordning 1-5 Innehållsstyrd undervisning

3 Målstyrd undervisning
-Utveckla… -Fördjupa… vt -11 Strävansmål Kriterium för… MVG VG Uppnåendemål (G) …ska kunna Målstyrd undervisning

4 Lgr 11 Ht2011 Kursplan Läroplan Kunskapskrav Bedömning

5 Kursplanens uppbyggnad
Syfte Centralt innehåll Kunskapskrav Motiv för ämnet i skolan Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, - reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet, Anger vad undervisningen ska syfta till

6 Kursplanens uppbyggnad
Syfte Centralt innehåll Kunskapskrav Motiv för ämnet i skolan Anger vad undervisningen ska syfta till Anger vad undervisningen ska behandla

7 Kursplanens uppbyggnad - matematik
Taluppfattning och tals användning Algebra Geometri Sannolikhet och statistik Samband och förändring Problemlösning

8 Termin och årskursplanering
Arbetsområde Förmågor Centralt innehåll Arbetsområde Förmågor Centralt innehåll Arbetsområde Förmågor Centralt innehåll

9 Kunskapskrav

10 Betygsskala Kursbetyg Betygsskala A-F Nu Tidigare A B C VG D G E F IG
Uppfyller kriterierna för A i sin helhet Uppfyller kriterierna för C och till övervägande del för A Uppfyller kriterierna för C i sin helhet Uppfyller kriterierna för E och till övervägande del för C Uppfyller kriterierna för E A B C D E F MVG VG G IG 20 17,5 15 12,5 10 20 15 10 GODKÄNDNIVÅN Kursbetyg Betygsskala A-F

11 Ny betygsskala A C D E F 17,5 - 20 15 12,5 10 B
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda E Betyget E innebär att kunskapskravet för E är uppfyllt i sin helhet F -

12 Kursplanens uppbyggnad
Syfte Centralt innehåll Kunskapskrav Motiv för ämnet i skolan Anger vad undervisningen ska syfta till Anger vad undervisningen ska behandla Anger vilka kunskaper som krävs för godtagbara kunskaper och betygssteg

13 Kunskapskravens uppbyggnad
Utgår från de ämnesspecifika målen (Förmågorna) och det centrala innehållet Anger vad eleven visar eller gör Ökande kvalitetskrav

14 Kunskapskravens uppbyggnad
C A Analys Analys Analys Analys Förståelse Förståelse Förståelse Förståelse Fakta Fakta Fakta Fakta

15 Konsekvent begreppsanvändning
C A Grundläggande Goda Mycket goda Beskriver och kan exemplifiera Förklarar och visar på samband Förklarar, visar på samband och generaliserar Enkla resonemang Utvecklade resonemang Välutvecklade resonemang

16 Bedömning

17 Ny betygsskala A C D E F 17,5 - 20 15 12,5 10 B
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda E Betyget E innebär att kunskapskravet för E är uppfyllt i sin helhet F -

18 Bedömning och betygssättning
A Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua Thomas/Anna (Helena/Gunnar) (Maria/Eva) Betygsskalan behöver nämnas, dvs ABCDE Nämn också att den kan användas kontinuerligt som en beläggsmatris…. Kort kort diskussion: Vilket betyg ska eleven ha? Skollagens 4 kap formulering om kraven på att betygssättande lärare ska kunna motivera betyget utifrån kunskapskraven: eleverna ska informeras om de grunder som tillämpas vid betygssättning 15§ , och den som har beslutat betyget ska på begäran upplysa eleven och elevens vårdnadshavare om skälen för betyget 17§ Man kan samla belägg för detta under skolårens gång genom att markera direkt i tabellen vad eleven visat. Beläggsmatris För att få betyget E ska hela kunskapskravet för E vara uppfyllt, för att få betyget C ska hela kunskapskravet för C vara uppfyllt och för att få betyget A ska hela kunskapskravet för A vara uppfyllt. Hur kan då betygen D och B se ut i en sådan här tabell? Om eleven utvecklat även övervägande delen av kunskapskravet för betyget C när det är dags att sätta betyg får eleven betyget D. En annan elev kan också ha uppfyllt allt på E men andra delar av betygssteget C som också utgör en övervägande del av C. Eleven kan t o m uppfylla vissa delar av betygssteget för betyget A men om allt på betygssteget C inte är uppfyllt kan det inte bli annat än betyget E. Beläggsmatris Klicka på A för att se ett konkret exempel (matematik) Kan vi göra ett till exempel för betyget F i matematik med en elev som kan uppfylla delar av E, C och A men inte hela E. Koppla till bedömning för lärande/bedömning av lärande. Matrisen kan användas både i formativt syfte för att peka på vad som är elevens nästa steg och i summativt syfte för att summera hur långt eleven kommit och utifrån det sätta ett betyg. Kommentarer till elev som ej uppfyller allt på E: Rätt till stöd Förändringar i skollagen som relaterar till detta: Möjligheten till överklagan av stöd finns nu Rektor kan besluta dels om stöd behövs, dels om lämpligt stöd i åtgärdsprogrammet. Båda dessa beslut kan överklagas. Dokumentationen av stöd kommer att vara mycket viktigt. Man kan få A med pysparagrafens skrivning om borttagande av vissa enstaka delar av kunskapskraven pga. nedsättning som inte är av tillfällig natur. Betyder inte att eleven inte ska delta i undervisningen av de delar som berör funktionsnedsättningen (Texten är en bearbetning av texten i Ciceros bok om etik)

19 Bedömning och betygssättning
A Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

20 Bedömning och betygssättning
A Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

21 Terminsbetyg När betyg sätts innan ett ämne avslutats, ska betygssättningen bygga på de kunskaper som eleven inhämtat i ämnet till och med den aktuella terminen. Vid bedömningen ska elevens kunskaper ställas i relation till de kunskaper en elev ska ha uppnått vid betygstillfället i förhållande till kunskapskraven i årskurs 9. 10 kap. 19 § skollagen

22 Termin och årskursplanering
Arbetsområde Förmågor Centralt innehåll Arbetsområde Förmågor Centralt innehåll Arbetsområde Förmågor Centralt innehåll

23 Exempel på begreppsanvändning - religionskunskap åk 9
C A Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva och ge exempel på centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar. Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar. Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar. Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. Förmåga Centralt innehåll Hur eleven visar Kvalitet


Ladda ner ppt "Nytt betygssystem."

Liknande presentationer


Google-annonser