Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Specialbiblioteken i bibliotekslandskapet 6 oktober 2008 Humanistiska specialbibliotek – en resurs för forskarsamhället Jakob Harnesk EBSCO.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Specialbiblioteken i bibliotekslandskapet 6 oktober 2008 Humanistiska specialbibliotek – en resurs för forskarsamhället Jakob Harnesk EBSCO."— Presentationens avskrift:

1 Specialbiblioteken i bibliotekslandskapet 6 oktober 2008 Humanistiska specialbibliotek – en resurs för forskarsamhället Jakob Harnesk EBSCO

2 Några frågor Vem är man till för? Vem är användaren? Vilka problem finns? Hur ser balansen ut – slak lina?

3 Huvudmannen Statlig myndighet Museum Stiftelse Akademi Högskola Etc.

4 Hur ser målgruppen ut? Egna anställda Studenter Forskare Allmänhet Yrkesverksamma Andra bibliotek

5 Myndighetsbibliotek Vanligaste formen för ett specialbibliotek Primär uppgift att serva anställda Ofta tillgängliga för externa användare Men…

6 Vad är ett myndighetsbibliotek? ”Det finns i dagsläget inga myndighetsbiblotek i Sverige. När folklivsinstitutets bibliotek brann upp 1998 försvann det sista myndighetsbiblioteket i Sverige. Numera används i huvudsak Internet som informationskälla på Sveriges myndigheter.” (Wikipedia 2007)

7 Kartläggning av myndighetsbibliotek SB uppdrag våren 2007 Beskriva myndighetsbiblioteken i Sverige –Identifiera problem –Föreslå lösningar –Fokus på elektronisk information Avgränsningar –Ej universitet och högskolor –Ej biblioteksmyndigheter –Ej < 10 anställda

8 Hur många myndigheter finns det? 552 enligt Statskontoret (2005) 338 enligt Sverige.se (Verva) 222 i denna undersökning efter avgränsningarna Totalt ca 125 000 anställda

9 Hur många myndighetsbibliotek finns det? Hur definieras ett bibliotek? Rummet eller funktionen? 23 myndighetsbibliotek i SCB-stat Lika många är ”Samverkansbibliotek” Ca 70 i Libris biblioteksdatabas Uppskattad totalsiffra 75 myndighetsbibliotek (1/3)

10 En förändrad omvärld Mängden information (ökar exponentiellt) Tillgängligheten ökar (80 % av vuxna svenska har bredband hemma) Sökmotorer (gör alla till sökexperter) Informationskompetens (eller informationsojämlikhet)

11 Allmänna bibliotekstrender Förändrat fokus Hybridbiblioteket Digitalisering och accessfrågor Service på distans – och på egen hand –”Biblioteket finns överallt” En förändrad yrkesroll, andra kompetenskrav –Pedagogik –IT –Juridik

12 Förändrat arbetssätt Förändringar –Minskade utlån, minskade besök –E-dokument på nätet –Biblioteket finns numera ”överallt” Förändringar för personal –Rutinarbete minskat –Omvärldsbevakning –Webbpublicering, digitalisering och intranät –Utbildning

13 Den svåra balansen Nedskärningar har även drabbat andra bibliotekskategorier Behövs myndighetsbiblioteket när ”allt finns på nätet”? (The Google trap) Kan biblioteket göra sig oumbärligt i myndighetens verksamhet?

14 Utbildning – en huvuduppgift för myndighetsbiblioteket? Varför? –Man är självlärd –Man rådfrågar en självlärd kollega –Att spontan-googla är ineffektivt –Inköpta resurser utnyttjas inte tillräckligt –Kvalitet i arbetsresultatet –Rätt information i rätt tid

15 Ett problemområde: nationella ramavtal och upphandlingar KB – Universitets- och högskolebibliotek och vissa statliga myndighetsbibliotek Kulda – Folk- och skolbiblioteken EiRA – Landstingen (sjukhusbiblioteken) Danmark – DEFF Finland – FinElib Norge – ABM-utvikling

16 Reflektioner och förslag Effektivitet förutsätter informations- infrastruktur (”infostruktur”) Jfr övriga nordiska länder Statliga myndigheter vs UoH Vad är en önskvärd nivå? –Skillnad generella och specifika informationsresurser –Möjligt skapa en ”basuppsättning”? –Positiv respons från myndighetsbibliotek

17 Statligt basutbud av generella e-tjänster? –Prioritet 1 Nationalencyklopedin Presstext Mediearkivet Artikelsök Encyclopedia Britannica –Prioritet 2 Norstedts rättsdatabaser Landguiden Digitala kartbiblioteket Affärsdata Wordfinder Vissa EU-databaser ScienceDirect SourceOECD Ebrary

18 Ramavtal för böcker och tidningar/tidskrifter Nya upphandlande enheter –Skatteverket –VHS Brist på kontinuitet Brist på genomslag Förslag om att SB försöker påverka

19 Förslag till utvidgat uppdrag för KB Skäl till förslaget: –KB är en renodlad biblioteksmyndighet –KB har stor erfarenhet av upphandlingar av e- tjänster –KB har ett uttalat samordningsuppdrag Skäl som talar emot: –Inget regeringsuppdrag Vilken annan myndighet skulle göra det bättre?

20 Frågor till paneldebatten… Är specialbiblioteken alltför små och splittrade? Vilken roll kan KB spela? (Vad säger Kulturutredningen?) Vad säger Museikoordinatorn? Får specialbiblioteken mer resurser om det inrättas en statlig biblioteksmyndighet? När görs det en massiv nationell satsning på digitalisering av specialbibliotekens skatter?


Ladda ner ppt "Specialbiblioteken i bibliotekslandskapet 6 oktober 2008 Humanistiska specialbibliotek – en resurs för forskarsamhället Jakob Harnesk EBSCO."

Liknande presentationer


Google-annonser