Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anemi Eva Hesse-Sundin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anemi Eva Hesse-Sundin."— Presentationens avskrift:

1 Anemi Eva Hesse-Sundin

2 Anemi Definition WHO Kvinnor Hb<120 Män Hb<130

3 Grundorsaker Blödning Hemolys Bristsjukdom Benmärgssjukdom
Sekundär anemi

4 Anemi- påverkad patient
Uttalad trötthet Hjärtklappning Angina Hjärtsvikt Lågt blodtryck Beställ 2 E erytrocytkoncentrat Om oklar anemi, tag hemolysprover före transfusion.

5 Akut Hb-sänkning Påverkad patient/ pulsstegring hypotension Blödning
Hemolys

6 Anemiutredning Anamnes Tidigare, nuvarande sjukdomar
Blödning-GI, gyn, urin, näsblödning Ikterus B-symtom: viktnedgång, svettningar, feber Problem från GI, sveda i munnen Ärftlighet Läkemedel

7 Anemiutredning Status AT: påverkad, vikt, temp, ikterus MoS Lgl
Thyroidea Mammae Hjärta, lungor Buk: lever, mjälte, patologiska resistanser PR: malignitet, prostatapalp

8 Lab, primärt Hb Leukocyter-diff Trombocyter MCV Reticulocyter SR, CRP
Därefter riktad utredning

9 Blödning GI, gyn, urinvägar, näsblödning
Inre blödningar, retroperitonealt, buk Lab: grundlab+ F-hb x 3-6 urinsticka (retikulocyter, järnstatus)

10 Hemolys Tidigare blodtransfusion Graviditeter Klaffop Lab grundlab+
LD, bilirubin, haptoglobin, DAT Manuell diff: Schistocyter? Sfärocyter? Elfores RA, ANF, ser CMV, EB, HIV, Mycoplasma (parvovirus) koagulationsstatus Fe, B12, folat Lungrtg Uljud buk: mjält-leverförstoring, paraaortala körtlar

11 Brist Malabsorption, kost Blödning Lab grundlab+ Fe, TIBC, ferritin
MCV-högt el. lågt? Fe, TIBC, ferritin F- Hb x3-6 B12, folat (B6) (Homocystein) LD, bilirubin Transglutaminas, IgA-AK (glutenintolerans)

12 Anemi Om oklar anemi eller suspekt benmärgssjukdom:
Utför benmärgspunktion/ (biopsi)

13 Primär benmärgssjukdom
Akut leukemi Myeloproliferativ sjukdom Fibros Lymfoproliferativ sjukdom Myelom, lymfom MDS (brist) Lab grundlab+ (elfores serum/ urin ytmarköranalys cytogenitik)

14 Sekundär anemi Inflammation Infektion Malignitet Thyroideasjukdom
Binjurebarkssjukdom Lever Njursjukdom Läkemedelspåverkan Alkoholmissbruk

15 Sekundär anemi Lab SR, CRP, elfores Fe, TIBC, ferritin, MCV
(transferinreceptor) Krea, Na, K ev. erytropoetin Leverstatus T4, TSH Benmärg reaktiv bild? maligna celler? granulom?


Ladda ner ppt "Anemi Eva Hesse-Sundin."

Liknande presentationer


Google-annonser