Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Next previous Innehåll Inledning Några enkla exempel Pekare till och kort beskrivning av större exempel Speciella referenser (som används i marginalen)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Next previous Innehåll Inledning Några enkla exempel Pekare till och kort beskrivning av större exempel Speciella referenser (som används i marginalen)"— Presentationens avskrift:

1 next previous Innehåll Inledning Några enkla exempel Pekare till och kort beskrivning av större exempel Speciella referenser (som används i marginalen) Harold, dvs kursboken ”Java Network Programming” Tut, dvs tutorial (~kurs) som finns hos SUN på nätet http://www.javasoft.com/docs/books/tutorial/networking/index.html http://www.javasoft.com/docs/books/tutorial/networking/index.html Klient och serverprogrammering Föreläsning 8 Se också Harold kapitel 7-9 samt Tut Se också Harold kapitel 7-9 samt Tut

2 previous next 2 Socketar Inledning Texten i boken [Harold] och den tutorial som finns på Sun [Tut] är ganska vältäckande i sina beskrivningar av socketer. –Därför kommer detta dokument endast behandla och beskriva ett par enkla exempel med socketar. –Vidare kommer ett lite större exempel som påminner en del om labbuppgiften att beskrivas Exemplet introduceras här men den fullständiga beskrivningen ges i katalogen http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D4334/98-99/contents/exempel.html Detta exempel kommer också att utföras i RMI och CORBA

3 previous next 3 Socketar Enkelt test import java.io.*; import java.net.*; public class EchoClient { public static void main(String[] args) throws IOException { Socket echoSocket = null; PrintWriter out = null; BufferedReader in = null; try { echoSocket = new Socket(”faun.nada.kth.se", 7); out = new PrintWriter(echoSocket.getOutputStream(), true); in = new BufferedReader(new InputStreamReader(echoSocket.getInputStream()));} catch (UnknownHostException e) { System.err.println("Don't know about host: faun."); System.exit(1);} catch (IOException e) { System.err.println("Couldn't get I/O for the connection to: faun."); System.exit(1); } Ett exempel som ansluter sig till “standardservicen” echo (på port 7) som helt enkelt bara skickar tillbaks den text man skickar till den. Ett exempel som ansluter sig till “standardservicen” echo (på port 7) som helt enkelt bara skickar tillbaks den text man skickar till den. Skapa klient kopplad mot en av NADAs datorer Samt in- och ut- ström Importera klasser för io och nät

4 previous next 4 Socketar... BufferedReader stdIn = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); String userInput; while ((userInput = stdIn.readLine()) != null) { out.println(userInput); System.out.println("echo: " + in.readLine()); } out.close(); in.close(); stdIn.close(); echoSocket.close(); } Ström mot terminalen Så länge som användaren ger input skicka det hela till socketen, läs svaret samt eka det på terminalen

5 previous next 5 Socketar En klient som ansluter till en server och hämtar angiven URL import java.io.*; import java.net.*; public class HttpClient { public static void main(String[] args) { try { if ((args.length != 1) && (args.length != 2)) throw new IllegalArgumentException("Wrong number of arguments"); OutputStream to_file; if (args.length == 2) to_file = new FileOutputStream(args[1]); else to_file = System.out; Ett exempel med ett klientprogram som ansluter till angiven URL och hämtar innehållet i aktuell fil. Utmatningen sker antingen till given fil eller till terminalen. Ett exempel med ett klientprogram som ansluter till angiven URL och hämtar innehållet i aktuell fil. Utmatningen sker antingen till given fil eller till terminalen. Första argumentet URL:en Andra argumentet eventuell fil dit utmatningen skall ske

6 previous next 6 Socketar... URL url = new URL(args[0]); String protocol = url.getProtocol(); if (!protocol.equals("http")) throw new IllegalArgumentException("URL must use 'http:' protocol"); String host = url.getHost(); int port = url.getPort(); if (port == -1) port = 80; // om ingen port given använd defaultporten String filename = url.getFile(); Socket socket = new Socket(host, port); InputStream from_server = socket.getInputStream(); PrintWriter to_server = new PrintWriter(new OutputStreamWriter(socket.getOutputStream())); to_server.println("GET " + filename); to_server.flush(); // Se till att det hela skickas på en gång! Dela upp URL:en på sina beståndsdelar Skapa socket mot angiven värd och port Skapa in- och utmatningsström mar mot servern Skicka förfrågan till servern mha GET

7 previous next 7 Socketar... byte[] buffer = new byte[4096]; int bytes_read; while((bytes_read = from_server.read(buffer)) != -1) to_file.write(buffer, 0, bytes_read); socket.close(); to_file.close(); } catch (Exception e) { System.err.println(e); System.err.println("Usage: java HttpClient [ ]"); } Skapa buffert för att läsa det servern skickar Så länge som det finns något att läsa skriv det på fil (eller terminal) Stäng förbindelse

8 previous next 8 Socketar En enkel WEB-server som bara ekar frågor som ställs till den import java.io.*; import java.net.*; public class HttpMirror { public static void main(String args[]) { try { int port = Integer.parseInt(args[0]); ServerSocket ss = new ServerSocket(port); for(;;) { Socket client = ss.accept(); En enkel server som bara ekar frågor som ställs till den. Kan bla användas för att se hur en fråga från en WEB-läsare ser ut eller hur data skall skickas tillbaks från en server. En enkel server som bara ekar frågor som ställs till den. Kan bla användas för att se hur en fråga från en WEB-läsare ser ut eller hur data skall skickas tillbaks från en server. Argumentet anger den port som servern skall köra på Skapa serversocket på angiven port Vänta till klient ansluter Vi kör om och om igen ända tills servern termineras (med tex CTRL-C)

9 previous next 9 Socketar... BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(client.getInputStream())); PrintWriter out = new PrintWriter(new OutputStreamWriter(client.getOutputStream())); out.println("HTTP/1.0 200 "); // Version & statuskod out.println("Content-Type: text/plain"); // typen på data som vi skickar out.println(); // Slut på huvudet out.flush(); String line; while((line = in.readLine()) != null) { if (line.length() == 0) break; out.println(line); } Skapa in- och utmatningsström mar mot klienten Skicka över protokoll- information till klienten Läs från klienten och eka tillbaks det

10 previous next 10 Socketar... out.close(); in.close(); client.close(); } catch (Exception e) { System.err.println(e); System.err.println("Usage: java HttpMirror "); } Kör genom att 1) starta programmet på den lokala datorn java HttpMirror 4444 2) Öppna klient mot “servern” från vanlig web-läsare http://localhost:4444 Ge eventuellt argument och se hur detta ter sig http://localhost:4444/test?arg1?arg2 Kör genom att 1) starta programmet på den lokala datorn java HttpMirror 4444 2) Öppna klient mot “servern” från vanlig web-läsare http://localhost:4444 Ge eventuellt argument och se hur detta ter sig http://localhost:4444/test?arg1?arg2

11 previous next 11 Socketar Meddelande-server baserad på socketar Det sista exemplet är lite större och beskrivs på separat WEB-sida http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D4334/98-99/contents/exempel.html Detta exempel är en delmängd av det meddelandesystem som skall implementeras i laboration 6 Exemplet kommer byggas ut och på efterhand –Med olika varianter och tillägg –I olika programspråk


Ladda ner ppt "Next previous Innehåll Inledning Några enkla exempel Pekare till och kort beskrivning av större exempel Speciella referenser (som används i marginalen)"

Liknande presentationer


Google-annonser