Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förändringsidéer i arbetet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förändringsidéer i arbetet"— Presentationens avskrift:

1 Förändringsidéer i arbetet
Teamrond 1ggr/v där olika yrkesprofessioner (sjuksköterska, undersköterska, läkare, dietist, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, apotekare) samverkar för att se patientens problem ur olika perspektiv. Ändrade rutiner – riskbedömning i samband med ankomstsamtal. Individuell vårdplan till alla patienter, där patient ansvarig sjuksköterska har huvudansvaret att åtgärder blir insatta och utvärderade Förbättrad dokumentation och informationsöverföring till andra vårdnivåer. Infört reflektionstid för varje vårdlag innan avslutad arbetspass, innebär att all personal i respektive vårdlag samlas innan arbetsdagen slut och tillsammans summera dagen och diskuterar frågor och funderingar kring patientsituationer de varit med och om prioriteringar som gjordes var rätt utifrån patientens behov. Även det som har varit bra och det som varit mindre bra. Vad skulle kunna ha gjorts på ett annat sätt. Syftet med det är öka personalens arbetstillfredsställelse och minska upplevelse av stress. Vårdprevention

2 Vårdprevention Förändringsidéer i inre miljö
Skapa lugn, trygghet och gemenskap i vardagliga situationer Kommunicera tydligt, upprepa instruktioner i samband med vården Vardagsrehabilitering: Bereda möjligheter till egen träning i vardagen till exempel i form av olika rörelser: träna ståendet/gåendet, upprepade uppresning, sitta vid sängkanten och träna bålstabilitet, träna liggandes i sängen, träna användandet av hjälpmedlet. Utmana till egen aktivitet, ge beröm. Bereda möjlighet till gemensamma aktiviteter t.ex. spela kort/sjunga/gympa. Ökad tillsyn/extra vak i samband med olika typer av allvarliga sjukdomssymptom under tiden förändringarna i tillståndet stabiliserar. Regelbundna måltider

3 Vårdprevention Förändringsidéer i inre miljö (forts)
Prova fram till ett skonsamt sätt att sköta magen Sammanhängande vila Öka vätskeintag Rätt inkontinenshjälpmedel. OBS. De som går till TOA själv/kad-bärare som tömmer påsen själv löper en stor risk.

4 Förändringsidéer i miljön
Vårdprevention Förändringsidéer i miljön Placera möbler och hjälpmedel på ett funktionellt sätt, försök att gå efter hur det har sett ut hemma Kontrollera belysning, byta glödlampor/lysrör, be anhöriga att skaffa belysningsarmatur. Tänk på att man kan bli bländad av motsolen/lysrör. Låt belysningen vara på i toaletten/fönsterlampa på nattetid. Halkmatta i badrummet. Bereda säkra transporter: vid behov använda rullstol, informera färdtjänst, ordna en ledsagare, se till att göra rullstolstransporten säker (förhindra urglidning/tippning).

5 Förändringsidéer för att förebygga fall Balans och gångträning
Larmanordning utifrån individuella behov, t.ex. rörelsevakt. Lär ut användandet av larm. Kontrollera larmet regelbundet Ökad tillsyn för dem som inte klarar av att larma efter hjälp. Översyn av/eller hjälpmedel såsom rollator, släpbroms, uppresningshandtag Lägre säng Skor med bakkappa och stadiga sulor. Halkstrumpor Råd till anhöriga angående hemmiljön som att ta bort mattor, sladdar och dylikt. Hjälm Grensele, bord (obs! behov av tillsyn ökar) Grindar, grindskydd Madrasser på golvet för en person som kan klättra ur sängen. Vårdprevention

6 Förändringsidéer för att förebygga trycksår
Vårdprevention Förändringsidéer för att förebygga trycksår Vändschema Antidecubitusmadras Undersköterskorna dokumenterar omläggningarna i omläggningspärmen. Sjuksköterskan dokumenterar åtgärder och ev. resultat i Rehabepikrisen. .

7 Förändringsidéer för att förebygga undernäring
Vårdprevention Förändringsidéer för att förebygga undernäring Servering av mellanmål i samband med andra kontroller, så att inget blir bortglömt Använda andra bedömningsinstrument som munstatus, testmåltid, MEOF-bedömning av ätande, för att få en mer specifik analysbedömning Beräkningar av energibehov och kostregistrering Information på arbetsplatsträffar och föreläsning om nutrition till personal i och utanför den egna avdelningen Samverkan med kostchef och sjukhusköket. Läkarbesök vid upptäckt viktnedgång, provtagning för att utreda annan sjukdom hos vårdtagaren ex. giftstruma. Mätning av längd och vikt på alla patienter vid inskrivningen. Riskpatienternas vikt följs upp 1 ggr/vecka. Mat och vätskeregistrering under 2 dagar, vid behov därefter kontakt med dietist. Åtgärder utifrån dietistens råd och bedömningsinstrumentet

8 Vårdprevention Förändringsidéer för att förebygga undernäring (forts)
Näringsdryck Vätskelista Nattmål Önskekost/servera favoriträtter/gå efter tidigare matvanor Följa upp måltidsituationen i hemmet. Anpassad konsistens av maten (passerat, finfördelat, timbal, flytande) Förtjockningsmedel i vätskan Specialkost (A-kost, energiberikad kost) Varierande efterrätter (frukt) Serverar mat till bordet/karottsystem - boenden tar själv (kommunen) Matning (delvis eller helt) Äter tillsammans med andra /Pedagogiska måltider (kommunen) Vårdprevention

9 Förändringsidéer för att förebygga undernäring (forts)
Vårdprevention Förändringsidéer för att förebygga undernäring (forts) Äter ensam eftersom personen ej klarar av störmoment. Sittställning, ändra ställningen av kroppen för att underlätta att svälja. Sondmat/dropp Hjälpmedel t.ex. färgad tallriksunderlag, värmetallrik, pet-mot-kanten, böjd sked, böjd gaffel, pipmugg, sugrör = varje hjälpmedel är en åtgärd Speciell munvård Konsultera logoped


Ladda ner ppt "Förändringsidéer i arbetet"

Liknande presentationer


Google-annonser