Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enkätstudie besvarad av nyanställda tandläkare inom NLL 2009-2011 samt sommararbetande studenter 2011 Åsa Engström Lindh & Malin Westin Fredriksson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enkätstudie besvarad av nyanställda tandläkare inom NLL 2009-2011 samt sommararbetande studenter 2011 Åsa Engström Lindh & Malin Westin Fredriksson."— Presentationens avskrift:

1 Enkätstudie besvarad av nyanställda tandläkare inom NLL samt sommararbetande studenter 2011 Åsa Engström Lindh & Malin Westin Fredriksson

2 Hur ser grupperna ut? Nyanställda
Svarsfrekvens 100% ( 8 st slutat innan enkät ) 23 kvinnor; 8män < 25år 7st 26-30år 20st 31-35år 3st > 41år 1st Examen Anställd Studenter Svarsfrekvens 70% 19 kvinnor; 6män < 25år 19st 26-30år 5st 31-35år 1st Examen När studenterna är tar examen, ganska lika grupp som dagens nyanställda

3 Nyanställda Studenter
1. Sommartandläkare enbart från orten! 2. Vi anställer Umeåstudenter och Portostudenter, varför? 3. Vill hit? Rekrytering riktad dit?

4 Vad fick dig att välja sommarjobb inom NLL?
Vill få chansen att vara hemma på sommarlovet Kurskamrater arbetar på samma klinik/inom samma VO Bra chans att få jobba och lära mig mer om yrket Bra lön Hoppas på att få anställning efter examen P g a min respektive Annat: ……………….. 3:e plats ” hoppas på anställning”……..

5 Vilka faktorer påverkade främst vart du sökte anställning?
Vilka faktorer kommer främst att påverka vart du söker anställning efter examen? Nyanställda God handledning Traineeprogrammet Kommer från / har släkt på orten Studenter God handledning Lön Möjlighet till specialisering Pga respektive Kommer från / har släkt på orten

6 TEAM-tandvård Hela teamets kompetens(blå) + Ingen uppfattning( ljus lila) har fallit bort ur stud. staplarna på studenternas ”Vad anser…. 2 grupper, en odelat positiv, en odelat försiktig/tveksam Bör anpassa intro till teamtv på individbasis. Del av redan väl fungerande team, erfarna medarbetare

7 Utbildning/kurser Är det viktigt att få gå kurser förutom traineeprogrammet de första åren? Nyanställda Ja: 25st Nej: 6st Studenter Ja: 20st Nej: 3st Ingen åsikt: 2st % vill smaka av kunskapens äpple Vi erbjuder trainee + interna kurser. Hälften ändå nöjda, men hälften besvikna Presenterar vi en ärlig bild/upplägg vid rekrytering. Äldre kollegor som ej vidareutbildas, ingen morot framöver. Fortsatt kompetensökning, akademiskt yrke, uppskattning av arbetsinsats

8 Intäktskrav Vi är tydliga med att de ej har samma krav de första åren
Viktigast att jobba in sig i yrkesrollen

9 Framtiden för våra nyanställda?
Inom 2 år;8 har redan sagt upp sig. 6 st är i dagsläget på väg från landstinget ( vi vet att de flesta av dessa åker runt årsskiftet 2011 ) Om 5 år; förlorat 17st (+8); 10st allm.tdl; 4st spec.tdl Om 10år; förlorat 21st (+8) (inkl 3st privat); 3st allm.tdl; 7st spec.tdl Trevligt med 7 nya specialister, men vem skall utföra allmäntandvården? Vad händer med dessa 7 om de ej får specialistmöjlighet, lämnar de oss? Den naturliga pensionsavgången 2år/ 5år.

10 Vart tar studenterna vägen?
Även här många som víll se en framtid som specialister, men: goda förebilder under studietid och nyanställningsperiod bra klimat locka dessa till att vilja utveckla Norrbottens folktandvård att med bland annat teamtandvård klara av ge Norrbottningen en frisk mun i alla åldrar! Det skall locka att bli en skicklig distriktstandläkare!!!

11 Vilka faktorer påverkade främst vart du sökte anställning?
Studenter God handledning Lön Möjlighet till specialisering Pga respektive Kommer från / har släkt på orten

12 Hur fångar vi upp nya framtida kollegor och hur tar vi vara på dem?!?
Tack för oss…


Ladda ner ppt "Enkätstudie besvarad av nyanställda tandläkare inom NLL 2009-2011 samt sommararbetande studenter 2011 Åsa Engström Lindh & Malin Westin Fredriksson."

Liknande presentationer


Google-annonser