Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demokratiseringens dilemman i krigshärjade länder (Dilemmas of Democratization in War-Torn Societies) Institutionen för freds- och konfliktforskning Uppsala.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demokratiseringens dilemman i krigshärjade länder (Dilemmas of Democratization in War-Torn Societies) Institutionen för freds- och konfliktforskning Uppsala."— Presentationens avskrift:

1 Demokratiseringens dilemman i krigshärjade länder (Dilemmas of Democratization in War-Torn Societies) Institutionen för freds- och konfliktforskning Uppsala universitet www.pcr.uu.se

2 Projektets utgångspunkt Demokratisering integrerad del av dagens fredsprocesser Demokrati och fred antas förstärka varandra - stämmer detta? Demokratiseringsprocesser konfliktfyllda - speciellt under pågående fredsprocess Slutsats : när processerna sker parallellt uppstår en rad dilemman som aktörerna i konflikten och internationella samfundet måste hantera.

3 Projektets upplägg Fokus på dilemman Teoretiskt: förenar teoribildningar från forskning om demokrati och forskning om konfliktlösning Metod: kvalitativa och kvantitativa metoder Orsaker till dilemman: 1.arvet efter våld och väpnad konflikt 2.demokratisering kan i sig öka konflikt 3.fredsbyggande begränsar möjligheter till demokrati

4 Projektgruppen Projektledare Dr Anna Jarstad, vid Uppsala universitet, har lett en internationell forskargrupp Sammanlagt 8 personer, från 5 olika universitet Medredaktör: Timothy D. Sisk, docent vid University of Denver

5 Teman Fredsbevarande operationer (Page Fortna, Columbia University) Våld och övergången från krig till demokrati (Kristine Höglund, Uppsala universitet) ’Powersharing’: rebeller i koalitionsregeringar/samlingsregeri ng (Anna Jarstad, Uppsala universitet)

6 Teman forts. Från rebellorganisation till politiskt parti (Mimmi Söderberg Kovacs, Uppsala universitet) Val och valsystem efter krig (Benjamin Reilly, Australian National University) Civila samhället (Roberto Belloni, Queens University i Belfast) FNs hantering av demokratiseringskriser (Peter Wallensteen, Uppsala universitet).

7 Vad har vi kommit fram till? Gråzoner av fred och demokrati Fredsavtalet begränsar möjligheter till reform Det finns reella dilemman - olika typer av dilemman: 1)Horisontella - inkludera eller exkludera? 2)Vertikala - legitimitet eller effektivitet? 3)Systemdilemman - lokalt eller internationellt ägarskap? 4)Temporala - kortsiktiga eller långsiktiga effekter?

8 Vad har vi kommit fram till? forts. Ordningsföljd: valet står inte mellan fred och demokrati, utan hur och när olika åtgärder ska sättas in. Speciellt viktiga frågor: 1) hantera politiskt våld 2) institutionell design 3) civila samhällets roll 4) internationella samfundets roll

9 Framtiden? Databasen IMPACT (implementering av fredsavtal) Politiska institutioner: val och hantering av våld, politiska partier, power-sharing - pilotstudie Sydafrika Conflict and Democracy Program (http://www.pcr.uu.se/research/Co De/CoDe_index.htm)


Ladda ner ppt "Demokratiseringens dilemman i krigshärjade länder (Dilemmas of Democratization in War-Torn Societies) Institutionen för freds- och konfliktforskning Uppsala."

Liknande presentationer


Google-annonser