Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KURS I KONSULTATIONSKUNSKAP Termin 5 5 september – 7oktober 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KURS I KONSULTATIONSKUNSKAP Termin 5 5 september – 7oktober 2011"— Presentationens avskrift:

1 KURS I KONSULTATIONSKUNSKAP Termin 5 5 september – 7oktober 2011
Information Torsdagen 12 maj kl – Samtalskonst på Åh stiftsgård (internat) under vecka 6 tisdag-fredag Kursens utformning Kurslitteratur Placering på vårdcentral Placering på avdelning Utrustning Examination Välkomna!

2 UPPROP Måndag den 5 september kl 8.30 – 09.45
Kurs i Konsultationskunskap UPPROP Måndag den 5 september kl 8.30 – 09.45 Upprop, introduktion, kursens utformning Lokal: 2119 Hus 2, Hälsovetarbacken Kerstin Leander Tine Högberg Kursledare Kursledare Tel Tel Obs! Obligatorisk närvaro vid upprop. Dispens från närvaro vid upprop kan endast ges av kursledare eller studierektor (kö till kursplatserna) enligt beslut i utbildningsnämnden

3 Kursledningen för Konsultationskunskapskursen
Höstterminen 2011 Ulf Lindblad Kursledare Fax, Avd för allmänmedicin Hus 7, plan 2, Hälsovetarbacken Kerstin Leander Kursledare Fax, So Tine Högberg Kursledare Fax, S.o Birgitta Malmhage Kurssekreterare Fax, Jessica Sundmark Vårdcentralsansvarig Bodil Lernfelt Geriatrikansvarig Britt Knape Kursansvarig samtalskonst Anna Hyltner kursamanuens samtalskonst Fax, Mölndals sjukhus hus c, plan Göteborgsvägen 31

4 Hälsovetarbacken

5 Kurs i samtalskonst Var: Åh stiftsgård, Ljungskile
När: september Gemensam resa med buss från Gustav Adolfs torg Kursen i samtalskonst är en obligatorisk del av kursen i Konsultationskunskap. Kursens syfte och uppläggning, var god se separat information. Alla arbetspass på schemat kräver närvaro. Kursledare: Britt Knape, Stina Järvholm, Ulrika Hösterey Ugander Kursamanuens: Anna Hyltner Internat: Inkvartering i rum med enkel standard, max fyra bäddar. Önskemål om rumskamrat och önskemål angående kosten görs på uppropsdagen 5/9 Gruppindelning meddelas vid kursstart Kostnad: 400:- för hela veckan betalas senast den 16 september, mer info vid kursstart

6

7 Syfte att Du skall bli medveten om Dig själv som ett instrument i samtalssituationen att öka förståelsen för vad som händer i ett samtal och ge insikt om hur betydelsefulla Dina attityder och reaktioner i mötet är att ge kunskap om samtalsmetodik och dynamik att ge övning i att benämna känslor Innehåll Introduktionen äger rum på tisdag förmiddag, då gruppindelningar och information ges. Handledarna för sedan in de teoretiska aspekterna under veckans grupparbete.

8 Kursens mål Att på egen hand kunna genomföra en patientcentrerad konsultation och skriva en inläggningsjournal

9 Föreläsningar Samtalskonst Åh Föreläsningar Vårdcentralspraktik
Geriatrisk avdelning Deltentamen Föreläsningar Vårdcentralspraktik Geriatrisk avdelning Praktiskt prov Avslutning Föreläsningar Samtalskonst Åh

10 Frånvaroregler /obligatoriskt
All undervisning som involverar patienter och handledare är obligatorisk Högst en anmäld och skälig frånvaro per klinisk placering Vid en längre giltig frånvaro (t.ex. sjukdom) gör kursledningen tillsammans med den ansvarige handledaren individuell prövning för att få praktiken godkänd Privata resor under kurstiden bedöms av kursledare som ej godkänd anledning till frånvaro Frånvaro pga. Sjukdom och motsvarande anmäls per telefon direkt till respektive vårdcentral/avdelning och till Tine Högberg

11 Kurslitteratur Obligatorisk: Lindgren, Stefan Kliniska färdigheter. Aspegren, Knut Informationsutbyte mellan patient och läkare Studentlitteratur 2004 (2:a upplagan) Steinar Hunskår/ Allmänmedicin Studentlitteratur 2007 Birgitta Hovelius Kapitel 1.4. Finns på kursportalen Rekommenderat tillval: Skoog, Gunnar Att uppleva sjukdom. En introduktion till medicinsk psykologi. Studentlitteratur 1988 Artikelsamling Se kompendium på kursportalen Cullberg, Johan Kris och utveckling. (Del 3, Traumatisk kris) Natur och kultur, 1975 (3 uppl.1992)

12 Utbildning på vårdcentral
VAR: Vårdcentraler i Västra Götalandsregion, södra Dalsland och norra Halland NÄR: 6 dagar: Onsdag, torsdag, fredag vecka 36 (7/9-9/9) Onsdag, torsdag, fredag vecka 37(14/9 – 16/9) HUR: Grupper om 4 studenter Självständiga patientkonsultationer Träna patientsamtal med video/sitt in Träna kroppsundersökning (riktat status och helt status) Skriva journalanteckningar Handledning

13 Förtur till placering i Göteborg har de som:
Har små barn att ta hand om i hemmet. Har egen sjukdom/sjukdom i familjen som försvårar bortavaro. Har forskningsarbete eller annat arbete utanför schemalagd tid.

14 Utbildning på geriatrisk avdelning
Fortsätta träna: i grupper om 6 studenter Samtalsmetodik och anamnes Status (patientanpassat) Journalskrivning NÄR: 5 dagar: 26-28/9 samt 3-4/10 VAR: Högsbo sjukhus Sahlgrenska sjukhuset Östra sjukhuset Mölndals sjukhus Kungälvs sjukhus

15 Utrustning Stetoskop Reflexhammare Ficklampa Namnbricka

16 Examination Deltentamen: prövar fakta från kurslitteraturen och föreläsningar Fredag den 30 september kl Praktisk tentamen: prövar tillämpningen av kunskaper och färdigheter i en klinisk situation 5 eller 6 oktober kl – 15.00 Avslutning: 7 oktober

17 Lite längre bort, ev. med övernattning Praktik vårdcentral hösten 2011
I Göteborg Nära Göteborg Utanför Göteborg Lite längre bort, ev. med övernattning Kungsten Lerum Borås Floby Högsbo Tjörn Sandared Skara, 2 studenter Olskroken Ytterby Fristad Tidaholm Kungshöjd Partille Alingsås Lidköping Brämargården Hönö Varberg Skövde Bergsjön Billdal Falkenberg  Bengtfors Kortedala Trollhättan, 2 st VC Åmål Styrsö Uddevalla  Fjällbacka Krokslätt Praktik vårdcentral hösten 2011 7-9/9 och 14-16/9

18 Deadline för önskemål Lämna ditt önskemål senast 23/5
Med e-post till eller i pappersform i brevlådan utanför enheten för allmänmedicin, hus 7 plan 2 på Hälsovetarbacken. Runt 16/8 läggs vårdcentralsplaceringslistan ut på Genetik GULs stängda sidor. Ni kan byta sinsemellan och meddela detta till Tine fram tills den 19/8 Den 22/8 läggs den definitiva listan på genetiks stängda sidor och ni kan kontakta era handledare i god tid innan första praktikdagen.


Ladda ner ppt "KURS I KONSULTATIONSKUNSKAP Termin 5 5 september – 7oktober 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser