Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fiber för snabb landbygd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fiber för snabb landbygd"— Presentationens avskrift:

1 Fiber för snabb landbygd
- medel för att bygga nästa generations bredbandsnät på landsbygd Laser 1960 Fiber 1970 Per Torphammar

2 Vad är bredband – hur fort är fort ?
2 Mbit/s = 30 st samtidiga telefonsamtal, 5 Mbit/s = en Tv-kanal, 20 Mbit/s en HDTV kanal Skicka en röntgenbild till en vårdcentral eller fastlandet med 1 Mbit/s hastighet ca 9 minuter 10 Mbit/s -1Gbit/s 1-10 Mbit/s

3 Fiber till byn – fiber från byn
? ? km

4 Fibernät Stadsnät Vem Skall äga? THF Byalag THF AP ÖP AP AP

5 Principiell rollfördelnig
Affärer Innovationer e-tjänster Vård Utbildning Innehåll = nytta Tjänster Ljus Kabel MILJÖ Landsbygd Transport = näringsliv Operatör Operatör Operatör Infrastruktur = samhälle

6 Affärsmodeller Slutkundstjänster Transmission/KO T/KO Infrastruktur
Vertikal struktur = monopol Infrastruktur T/KO Horisontal struktur = konkurrens Slutkundstjänster Transmission/KO Infrastruktur

7 Högt hängande frukter…
I vissa områden (främst på landsbygden) finns det ingen operatör som finner det lönsamt att investera i bredbandsnät. Hur skall vi hitta metoder och affärsmodeller som gör att även dessa underpriviligerade områden kan överleva och utvecklas? Ett sätt är att människor går samman i byalag och satsar, förutom eget kapital, även eget arbete och markupplåtelse. Man sänker då tröskeln för att operatörer och tjänsteleverantörer skall etablera sig i området.

8 Principer för framtidssäkra fibernät
Infrastruktur T/KO Eftersträva alltid ett öppet nät Alltid öppet på kanalisations- och fibernivå Eftersträva flera tjänsteleverantörer Teckna tidsbegränsat avtal med KO KO kan vara stadsnät eller annan regional operatör Säkerställ att regler följs för bidrag (krav på öppna nät) Om ej öppen leverantör finns se till att skriva tidsbegränsat avtal Tillse att nätet förblir i egen och öppen ägo för all framtid

9 Fibersamfällighetsförening (FSF)
Stadsnät FSF 2 ÖP THF THF AP FSF 1 AP ÖP AP FT FT THF Accessnod AP Passiv anslutningspunkt FT Fiberterminering ÖP Överlämningspunkt

10 Beräkning av investeringskostnaden för en liten by
Nod Användare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Överlämningspunkt gemensam enskild ÖP Befintligt nät Projektering Grävning Materiel Installation medelvärde Gård nr

11 Fibersamfällighetsförening, FSF
Förslag En fibersamfällighetsförening kan jämställas med en vägförening. Lantmäteriet är den ansvariga myndigheten. Enhetlig lagstiftning Den 1 januari 1998 ersattes lagen om enskilda vägar - som bl.a. handlar om vägar i tätare bebyggelse - med en modernare lagstiftning. De lagar som då tog över var anläggningslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter. Viss komplettering har skett av dessa lagar. I anläggningslagen finns regler om hur man inrättar och förändrar en gemensamhetsanläggning (vägar eller andra anläggningar som behövs för att uppfylla ett gemensamt behov). I lagen om förvaltning av samfälligheter finns regler bl a om hur man ordnar förvaltningen av en gemensamhetsanläggning. Gemensamhetsanläggning Gemensamhetsanläggning för fiberinfrastruktur innefattar markavtal/ledningsrätt, kanalisation, kabelbrunnar, fiberkabel, blåsrör, fiber, fiberterminering och skarvdon från en överlämningspunkt till fibertermineringen hos slutanvändaren. Fastigheten, inte ägaren, är knuten till en FSF.

12 Det viktiga! By-nätet Skriv ”bra”AVTAL! Tjänster Öppenhet Bygg alltid
Professionelt! Stadsnät eller Annat nät By-nätet Investering Ägande? Drift Investering Ägande, Drift, bibehålls! kan köpas!

13 Viktigt angående ägande
Ägandet till nätet skall behållas (Samfällighet) Fibernätet knyts till fastigheten (Lantmäteriet) Kan driftas av sluten operatör om ingen annan finns (Tidsbegränsa) Fler är alltid starkare (Kooperativ) Flera kan dela på kostnaden för Lantmäteriet Se till att teckna kreativa, innovativa och pålitliga avtal Sök alla tillgängliga bidrag OBS dessa kräver öppenhet Förslag

14 Slutsatser En FSF äger och kontrollerar det lokala fibernätet Förslag
Investeringen kopplas till fastigheterna via andelstal i FSF Samförläggning och markupplåtelse minskar kostnaderna Eget arbete och engagemang är en förutsättning Lantmäteriet är en del av lösningen Se till att söka bidrag och att alla förutsättningar är uppfyllda Säkerställ långsiktit ägande och öppenhet Förslag

15

16

17


Ladda ner ppt "Fiber för snabb landbygd"

Liknande presentationer


Google-annonser