Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN-händelse

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN-händelse"— Presentationens avskrift:

1 Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN-händelse
Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN(E)*-händelse *CBRN=Chemical, Biological, Radiological, Nuclear (Explosives)

2 Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN-händelse
Ledningsenhet Sjukvårdsledare Medicinskt ansvarig

3 Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN-händelse
Sjukvårdsledaren är chef men har att samråda med medicinskt ansvarige i dessa frågor och måste ta hänsyn till medicinska bedömningar i sina beslut

4 Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN-händelse
Vad skiljer CBRN(E)*- händelse från en vanlig olycka? Vilka varningstecken finns? *NBCE=Nukleåra, Biologiska, Kemiska och explosiva ämne

5 Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN-händelse
Har målet för händelsen en känd hotbild? Har hot förekommit? Är antalet drabbade stort?

6 Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN-händelse
Finns drabbade bland insatspersonalen? Är farliga ämnen inblandade eller finns misstanke om detta? Har explosion ägt rum?

7 Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN-händelse
SAMLA INFORMATION FÖR ATT KUNNA GE EN KORTFATTAD OCH STRUKTURERAD RAPPORT ENLIGT ”ETHANE” E Exakt lokalisering, exakt adress. T Typ av händelse. H Hot, hälsofara. A Ankomstvägar, brytpunkt. N Numerär, antal skadade. E Extra resurser.

8 Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN-händelse
Skadeplatsorganisation Tre Zoner; kall, varm och het zon Zonindelningen styrs av ämnets farlighet och skyddsnivåer -Kall zon – i princip ordinarie arbetskläder eller det som regional/ lokal organisation förordar. -Varm zon – t ex sjukvårdens skyddsutrustning (kroppsksydd och andningsskydd -Het zon – sjukvårdspersonal har ingen egen skyddsutrustning för denna zon Kall Varm Het

9 Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN-händelse
Inre avspärrning Yttre avspärrning Kall Varm Het

10 Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN-händelse
Skadeplatsorganisation -Vikten av snabb bedömning: Behov av Sanering? - Vikten av att få fram rätt utrustning Kall Vikten av att starta sanering Varm Het

11 Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN-händelse
N - nukleär händelse Joniserande strålning Kan inte upptäckas med sinnena: Syns inte Hörs inte Känns inte Luktar inte Smakar inte

12 Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN-händelse
B - biologisk händelse När ska man misstänka en B-händelse? Epidemikurvan stiger eller faller snabbt Många söker för feber, andnings- eller gastrointestinala besvär Ovanligt mönster av en sjukdom Lägre ”attack-rate” inomhus Kluster av patienter på ett ställe Stort antal fatala fall Enstaka fall av en sjukdom som har potential som biologiskt vapen Smittämne med ovanligt resistensmönster

13 Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN-händelse
Organisation av smittskydd Socialstyrelsen SMI Smittskyddsläkare i varje län

14 Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN-händelse
C-Kemisk händelse; Kemikalier Kemiska stridsmedel All förekommande materia på vår planet kan sägas bestå av kemiska ämnen, medan kemikalier är av människan framställda kemiska ämnen. Kemikalier kan både finnas i flytande och fast form, eller som gas. 

15 Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN-händelse
E-Explosiv händelse

16 Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN-händelse
Säkerheten Din egen För platsen För den drabbade

17 Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN-händelse
Säkerhet! Om räddningspersonal skadas kommer man inte bara att förlora en resurs utan även få ytterligare en patient.

18 Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN-händelse
Räddningstjänstens mobila saneringsresurser i Skåne Helsingborg=Berga Hässleholm=Tyringe Syrgassläp/Eslöv Malmö/Lund=Löddeköpinge

19 Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN-händelse
Sanering: anläggningar Skånes sjukhus Fast anläggning Upprättas i samband med sanering


Ladda ner ppt "Prehospital Ledningsfunktion i samband med CBRN-händelse"

Liknande presentationer


Google-annonser