Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gång- och rörelselaboratoriet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gång- och rörelselaboratoriet"— Presentationens avskrift:

1 Gång- och rörelselaboratoriet
2006

2 Bakgrund En vuxen person går 5 000 -15 000 steg varje dag
2006 En vuxen person går steg varje dag steg per år km per år Vid funktionsnedsättning ökar energikonsumtionen och snedbelastningar ger över tid förslitningar eller deformationer. För att komma fram till lämpliga åtgärder är det därför viktigt att belägga och beskriva orsaker till problemet.

3 Instrumentell gånganalys
Gånganalys – vad är det? 2006 Okulär gånganalys Görs normalt i klinik med ögonen eller med enkla hjälpmedel som videokamera och/eller systematiserad analys enligt formulär. Instrumentell gånganalys Med hjälp av 3D-analys i laboratoriet får man dokumentation av rörelse i alla plan, krafter och vridmoment som verkar på lederna samt effektberäkningar.

4 Jämförbarhet/statistisk analys
Fördelar med 3D-analys 2006 Rörelse i alla plan Vid vanlig gånganalys är det relativt enkelt att uppskatta rörelser i sagittalplanet (flexion/extension) men desto svårare att se och särskilja rörelser i frontal- och tranversalplanet (dvs. abduktion/adduktion och rotationer). Objektivitet Vid visuell gånganalys kan man uppskatta rörelsen, men i laboratoriet får man exakta(re) värden. Osynliga data …så som storleken på krafter och moment kan ej ses eller uppskattas med blotta ögat. Jämförbarhet/statistisk analys Den data som samlas kan sedan användas för att lättare jämföra resultat och göra statistiska beräkningar.

5 Varför instrumentell gånganalys?
2006 Laboratoriet kan lättare se orsaken till problemen och deras effekt på gången. Utlåtande kan ge vägledning om vilka åtgärder som är mest lämpade. Resultaten kan alltså användas som beslutsunderlag inför olika interventioner: - Ortopedkirurgisk åtgärd - Medicinsk behandling - Sjukgymnastisk behandling - Utformning ortopedtekniskt hjälpmedel När interventionen genomförts är instrumentell analys ett utmärkt verktyg för utvärdering och/eller optimering.

6 Hur går inmätningen till?
2006 Klinisk undersökning Innehållande: Anamnes, rörelseomfång, muskellängd, styrka och tonus m.m. Datainsamling Patienten markeras upp med 18 reflexbollar på bestämda anatomiska landmärken. När patienten går genom rummet registreras rörelsen för varje markör med hjälp av 8 kameror som sänder ut och tar emot infrarött ljus. Två kraftplattor i golvet ger oss moment och effektdata. Insamlad rörelse- och kraftdata bearbetas sedan och visualiseras i diagram som visar vad som händer i varje led under hela gångcykeln.

7 Markörplacering Anatomiska landmärken markeras med reflexmarkörer.
2006 Anatomiska landmärken markeras med reflexmarkörer. För att kunna bestämma position och rörelse hos ett kroppssegment krävs att det markeras med minst tre markörer.

8 Positionsbestämning En kamera Två kameror ?
2006 En kamera Två kameror ? En kamera kan bestämma markörens position i två dimensioner, men har inget ”djupseende”. Två sammankopplade kameror på bestämda positioner ger information om avståndet till markören.

9 Datainsamling Qualisys Track Manager (QTM)
2006 I QTM bestäms markörernas positioner och belastningen på kraftplattorna 240 gånger/sek

10 Databearbetning och presentation Visual 3D
2006 Visual 3D bearbetar, gör beräkningar och presenterar data i form av grafer och animationer.

11 Presentation Del 1 2006 En del av datan består av det som kallas basala gångparametrar - Gånghastighet - Steglängd - Stegvidd - Kadens (stegfrekvens) - Förhållandet mellan stödfas och svingfas - M.m.

12 Kinetics and Kinematics, Sagittal Plane – Right side
Presentation Del 2 2006 Den dynamiska delen av gången presenteras i form av diagram som vart och ett beskriver rörelsen, momentet eller effekten i den givna leden. Kinetics and Kinematics, Sagittal Plane – Right side Varje diagram visar ett helt steg, från fotisättning till fotisättning för ett ben. Som hjälp vid analysen finns normaldata i varje diagram (grått fält).

13 Presentation Del 3 2006 Som ytterligare hjälp vidanalysarbetet finns tredimensionella animationer.

14 Analys Klinisk undersökning Labdata Visuell analys Frågeställning
2006 Klinisk undersökning Labdata Visuell analys Frågeställning Utlåtande Analysen grundas på en sammanvägning av den kliniska undersökningen, den visuella analysen och den data mätningen ger. Analys

15 Vilka patienter är aktuella?
2006 Alla …där ”vanlig” visuell analys inte är tillräcklig och/eller dokumentation behövs. Neurologi Stroke (CVL) Ryggmärgsbråck (MMC) CP Trauma Ortopedi Reumatism Trauma Amputationer Habilitering/Rehabilitering Med flera...

16 Kontakt Adress: SÄS Rehabcentrum Sjukgymnastiken Plan 3
2006 Adress: SÄS Rehabcentrum Sjukgymnastiken Plan 3 Gång- och rörelselaboratoriet Borås Besöksadress: Rehabhuset Ingång 10, Plan 3 Telefon: Mail:


Ladda ner ppt "Gång- och rörelselaboratoriet"

Liknande presentationer


Google-annonser