Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avgifter för studenter utanför EES Prefektmöte 2010-05-05.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avgifter för studenter utanför EES Prefektmöte 2010-05-05."— Presentationens avskrift:

1 Avgifter för studenter utanför EES Prefektmöte 2010-05-05

2 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo, Lena Örnberg / 2010-05-05 Konkurrera med kvalitet: Proposition om avgifter Anslagen till takbeloppet sänks Full kostnadstäckning på lärosätesnivå Två nationella stipendieprogram: 1. Samarbetsländer (SI hanterar) 2.Kvalificerade studenter (LU hanterar) Utveckling av egna stipendieprogram uppmuntras Undervisning i svenska uppmuntras Avgift även för nätbaserade kurser Inga ändringar av regler för behörighet och urval Antogs av riksdagen 21 april, alla utom V och Mp röstade för

3 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo, Lena Örnberg / 2010-05-05 Propositionen om studieavgifter: Vad saknas? 1.Storlek på anmälningsavgift ej fastställd: Max 1000 kr, VHS beslutar? 2.Ej klart vilka tredjelandsstudenter som undantas från avgift (ex studenter på joint programmes): Ska preciseras närmare i förordning 3.Behörighet och urval: Möjlighet till löpande antagning för betalande studenter? SUHFs expertgrupp arbetar med fråga 3, möjligt att förordningen ändras

4 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo, Lena Örnberg / 2010-05-05 Organisation av arbetet vid LU Strategi: Prorektor Eva Åkesson Implementering: Förvaltningschef Marianne Granfelt, två samordningsgrupper Samordnare: Richard Stenelo (förvaltningen), Lena Örnberg (fakulteterna) Utgångspunkter: Hög ambitionsnivå för internationalisering Alla studenter är likvärdiga

5 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo, Lena Örnberg / 2010-05-05 Studieavgifter: Strategisk handlingsplan för arbetet Strategimöten med representanter från alla fakulteter: 4 december, 8 februari, 24 mars, 3 maj, 11 juni Organisation av arbetet Pågående utredningar Ansvarsfördelning Nya funktioner Knäckfrågor Ett levande dokument: Se senaste versionen på hemsidan http://www5.lu.se/anstaelld/forskning-undervisning/studieavgifter http://www5.lu.se/anstaelld/forskning-undervisning/studieavgifter (www.lu.se, Anställd, Forskning & undervisning, Studieavgifter)

6 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo, Lena Örnberg / 2010-05-05 Lunds universitets ambitionsnivå 400 betalande studenter 2011 (innebär ca 700-800 studenter HT 2012) Återhämtning inom tre år Ökning 2015 Områdenas samlade äskande för 2011: 221 HÅS (d v s 442 studenter)

7 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo, Lena Örnberg / 2010-05-05 Förutsättningar Snabbare antagningsprocess Bostadsgaranti Marknadsföring Bra mottagande Hela universitetet kommer att påverkas!

8 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo, Lena Örnberg / 2010-05-05 Vad kommer studieavgifterna att innebära? Ökad konkurrens och differentiering inom Sverige Mer samarbete behövs! Inom LU, och mellan LU, kommun och region Lunds universitet måste hitta sin egen modell LUs varumärke: Academic brand – Bra Recruitment brand – Saknas! Seminarier med Daniel Guhr 7 maj

9 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo, Lena Örnberg / 2010-05-05 Gemensam marknadsföring: Geografisk prioritering Prioritering i första fasen Kina, Nordamerika, Indien, delar av Afrika, Mellanöstern Andra fasen Delar av Asien (Sydkorea, Japan), Ryssland, Turkiet, delar av Latinamerika (Brasilien)

10 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo, Lena Örnberg / 2010-05-05 Pågående arbete: Prissättning I grunden ligger samma ersättning som gäller för alla utbildningar, dvs hst och hpr (utfall 2009) Påslag Mottagande och service Stipendier Bostadsgaranti Marknadsföring/agenter Möjlighet att ta ut ”överpris” Ingen återbetalning Ersättning för överproduktion i efterskott Ersättning motsvarande ”överpriset” i efterskott

11 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo, Lena Örnberg / 2010-05-05 Prissättning: Förslag till priser för masterprogram (Euro) S vill inte ha påslag för stipendier, är tveksamma till bostadsgarantin och agenter M vill ha lägre påslag för utbildning i Malmö Konstnärliga området har enligt modellen mycket höga prislappar. Hur ska detta hanteras (26 000 respektive 36 000 euro)? EHL lyfter fram valutarisken

12 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo, Lena Örnberg / 2010-05-05 Prissättning Frågor som diskuteras Differentierat påslag för mottagning? Avsättning för stipendier? Bostadsgaranti? Agenter? Beslut Universitetsstyrelsen beslutar om principer Rektor fattar beslut om slutliga nivåer

13 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo, Lena Örnberg / 2010-05-05 Pågående arbete: Snabbare antagningsprocess Förslag till löpande antagning Gemensam antagning, gemensamma behörighets- och urvalskriterier Uppdrag: Antal utbildningsplatser för betalande per utbildning Sökande antas löpande om meritvärdet uppnår miniminivå (högt meritvärde)

14 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo, Lena Örnberg / 2010-05-05 New application and admissions process Nov 15 Jan 15 Jan 15 Feb 1 Feb 1 Mar 15 Application Open Application Deadline Deadline Supporting Documents Admissions Result Selection of talents Selection for scholarships Admissions result Selection of other students Selection for scholarships Admissions result ROLLING APPLICATION

15 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo, Lena Örnberg / 2010-05-05 Pågående arbete: Lunds universitets varumärke Samordningsgrupp tillsatt – Vilket är Lunds universitets ”recruitment brand”? Omprioritering av pågående webbprojekt – Sidor som berör studieavgifter utvecklas först, samlat grepp för alla internationella studenter Får inte bli så här: http://maca.ku.dk/tuition_fees_and_scholarships/

16 Lunds universitet / Eva Åkesson, Richard Stenelo, Lena Örnberg / 2010-05-05 Pågående arbete: Nya funktioner inom förvaltningen Tillsättningsvikariat (snabba insatser behövs): Marknadskommunikation Rekryterare (Kina och Asien) Webbredaktörer Samordnare mottagning/service/utbud Utlysning av anställning som fundraiser och alumnikoordinator Det gemensamma informationsmaterialet ska vara klart i juni


Ladda ner ppt "Avgifter för studenter utanför EES Prefektmöte 2010-05-05."

Liknande presentationer


Google-annonser