Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Helsingborgs lasarett 060616 © Copyright 2005 Springlife AB | Ola Persson VD +46 8 790 30 01.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Helsingborgs lasarett 060616 © Copyright 2005 Springlife AB | Ola Persson VD +46 8 790 30 01."— Presentationens avskrift:

1 Helsingborgs lasarett 060616 © Copyright 2005 Springlife AB | Ola Persson VD +46 8 790 30 01

2 Följande punkter kommer behandlas. Agenda Metodik: forskning, styrmodell Resultat: framtidsprognos, nuläge, prioritering, intern jämförelse, samt bakgrund © Copyright 2005 Springlife ABSida 2

3 © Copyright 2005 Springlife ABSida 3 Bengt Arnetz Professor i Socialmedicin, Uppsala Universitet Verksamhetschef vid Akademiska sjukhuset Tidigare vid Harvard University och Exxon BiomedicalSciences Gästprofessor vid Wayne State University, Detroit Michigan, i occupational and environmental medicine Grundade Springlife 1998 Bas: den vetenskapligt bevisade QWC-analysen Grund i biologiskt mätbara värden Analyserna är de enda statistiskt säkerställda metoderna med biologisk koppling Medarbetarprocessen

4 Bengt Arnetz forskning Kunskap © Copyright 2005 Springlife ABSida 4 Samband Nyckeltal Blodprover Enkätsvar Förbättrings- områden

5 Styrmodell © Copyright 2005 Springlife ABSida 5 LEDARSKAP EFFEKTIVITETDELAKTIGHETMÅLTYDLIGHET ARBETSGLÄDJE Verksamhetskvalitet Nöjda kunder Stolthet i organisationen Verksamhetsresultat

6 © Copyright 2005 Springlife ABSida 6 Resultat Resultatets beståndsdelar. Beståndsdelar Framtidsprognos Nuläge Prioritering Intern jämförelse Bakgrund Övriga frågor

7 © Copyright 2005 Springlife ABSida 7 Mycket god svarsfrekvens. Resultat: Svarsfrekvens Antal respondenter 79 %

8 © Copyright 2005 Springlife ABSida 8 Tolkning och analys Hur resultatet skall tolkas, analyseras och användas. Framtidsprognos Beräkning Tidsaspekt Zoner: 1.Kritisk zon 2.Komfortzon 3.Zon för förändringskraft

9 © Copyright 2005 Springlife ABSida 9 Resultat : Framtidsprognos Gruppens ork och förmåga att hantera sina arbetsuppgifter. Helsingborgs lasarett 2006 Värde: 64

10 © Copyright 2005 Springlife ABSida 10 Tolkning och analys Hur resultatet skall tolkas, analyseras och användas. Nuläge Förbättringsområden – två berör hälsa, nio berör processer Riktvärde – vetenskapligt validerad ”måstenivå”

11

12 Resultat : Prioritering Medarbetarkraft Arbetsrelaterad utmattning Arbetstakt Effektivitet Delaktighet Socialt klimat Lärande i arbetet Återkoppling Ledarskap Medarbetarskap Målkvalitet © Copyright 2005 Springlife ABSida 12 Delaktighet Målkvalitet Vad ni primärt bör förbättra. Fokusera på de områden som har störst förbättringspotential samt de förbättringsområden som har störst betydelse för helheten. Ledarskap

13 Förbättringsarbete Analysera svarsutfallet på respektive fråga. Delaktighet Möjlighet att påverka beslut: 28 % negativa svar. Inflytande över arbetet och arbetssituation: 45 % negativa svar. Frihet att bestämma hur arbetet ska utföras: 18 % negativa svar. Frihet att bestämma vad som ska utföras i arbetet: 31 % negativa svar. Tillräckliga befogenheter i förhållande till arbetsuppgifter: 8 % negativa svar. Möjligheter att kommentera/ha synpunkter på information: 17 % negativa svar. © Copyright 2005 Springlife ABSida 13

14 Förbättringsarbete Analysera svarsutfallet på respektive fråga. Ledarskap Tydlighet: 28 % negativa svar. Konsekvens: 28 % negativa svar. Tydliggörande av mål: 38 % negativa svar. Kompetensutveckling: 27 % negativa svar. Förändringsbenägenhet: 32 % negativa svar. © Copyright 2005 Springlife ABSida 14

15 Förbättringsarbete Analysera svarsutfallet på respektive fråga. Målkvalitet Tydlighet: 35 % negativa svar. Realism: 35 % negativa svar. Påverkningsgrad: 49 % negativa svar. Utvärderingsbarhet: 38 % negativa svar. 12 % av medarbetarna upplever att de saknar mål eller känner inte till målen. © Copyright 2005 Springlife ABSida 15

16 © Copyright 2004 Springlife ABSida 16 Intern jämförelse. Resultat: Intern jämförelse Komfortzonen De flesta verksamheter har ett värde i komfortzonen.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Tolkning och analys Hur resultatet skall tolkas, analyseras och användas. Framtidsprognosens användningsområden 1.Resursbehov 2.Orsak - verkan 3.Konsekvensanalys © Copyright 2004 Springlife ABSida 29

30 Resultat: Övriga frågor Hur resultatet skall tolkas, analyseras och användas. Yrke Stora variationer. Kön Små skillnader. Ålder Stigande värden med högre ålder. Anställningstid Små skillnader. Medarbetarsamtal De som haft medarbetarsamtal har väsentligt bättre värden. Arbetar huvudsakligen De som arbetar dag har bättre värden. © Copyright 2005 Springlife ABSida 30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Resultat: Övriga frågor Hur resultatet skall tolkas, analyseras och användas. Kompetensutvecklingsplan Ej haft medarbetarsamtal 8,5 % Nej, inte alls 20,5 % Skriftligt 29 % Muntligt 42 % Män och kvinnor har likvärdiga villkor och möjligheter 76 % anser att det stämmer helt eller ganska bra 24 % anser att det inte eller inte alls stämmer © Copyright 2005 Springlife ABSida 43

44 Resultat: Övriga frågor Hur resultatet skall tolkas, analyseras och användas. Mycket nöjd med mitt RU Stämmer helt och hållet eller ganska bra svarade 68 % Stämmer inte alls eller inte särskilt bra svarade 32 % Stolt att arbeta på Helsingborgs lasarett Stämmer helt och hållet eller ganska bra svarade 71 % Stämmer inte alls eller inte särskilt bra svarade 29 % Helsingborgs lasarett är mycket bra som arbetsgivare Stämmer helt och hållet eller ganska bra svarade 62 % Stämmer inte alls eller inte särskilt bra svarade 38 % © Copyright 2005 Springlife ABSida 44

45 Sammanfattning Resultat Framtidsprognos: Nedre delen av komfortzonen. Nuläge: Tydliga förbättringsmöjligheter. Prioritering: Målkvalitet, ledarskap och delaktighet. Intern jämförelse: Säkerställda skillnader. Bakgrund: Främst skillnad gällande yrkeskategorier samt medarbetarsamtal. Övriga frågor: Kompetensutvecklingsplan. © Copyright 2005 Springlife ABSida 45


Ladda ner ppt "Helsingborgs lasarett 060616 © Copyright 2005 Springlife AB | Ola Persson VD +46 8 790 30 01."

Liknande presentationer


Google-annonser