Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.snd.gu.se En infrastruktursatsning för humaniora, medicin och samhällsvetenskap Svensk nationell datatjänst, SND 2014-08-23Svensk Nationell Datatjänst.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.snd.gu.se En infrastruktursatsning för humaniora, medicin och samhällsvetenskap Svensk nationell datatjänst, SND 2014-08-23Svensk Nationell Datatjänst."— Presentationens avskrift:

1 www.snd.gu.se En infrastruktursatsning för humaniora, medicin och samhällsvetenskap Svensk nationell datatjänst, SND 2014-08-23Svensk Nationell Datatjänst Elisabeth Strandhagen Forskningskoordinator medicin Mattias Persson Forskningskoordinator samhällsvetenskap

2 www.snd.gu.se Dagens presentation SNDs bakgrund och organisation Bevaring och dokumentering av forskningsmaterial Söka och hitta forskningsmaterial Överlämna forskningsmaterial Tillgänglighet till forskningsmaterial Rutiner kring hantering av forskningsmaterial 2014-08-23Svensk Nationell Datatjänst

3 www.snd.gu.se SND Svensk nationell datatjänst är initierad av VR och är en serviceorganisation för svensk forskning inom humaniora, samhällsvetenskap och medicin. 2014-08-23Svensk Nationell Datatjänst

4 www.snd.gu.se SND Svensk nationell datatjänst är initierad av VR och är en serviceorganisation för svensk forskning inom humaniora, samhällsvetenskap och medicin. Finansieras till 2/3 av VR och 1/3 av Göteborgs Universitet som är värd för SND 2014-08-23Svensk Nationell Datatjänst

5 www.snd.gu.se Vilken nytta av SND har forskare/doktorander/studenter? Överblick över och beskrivning av projekt, studier, register, publikationer etc – nationellt och internationellt Tillgång till nationella och internationella forskningsmaterial Hjälp att bevara och tillgängliggöra egna forskningsdata Råd och stöd under hela forskningsprocessen 2014-08-23Svensk Nationell Datatjänst

6 www.snd.gu.se SND Forsknings- finansiärer Data- producenter Universitet & högskolor ArkivBibliotek Nationellt samarbete 2014-08-23Svensk Nationell Datatjänst

7 www.snd.gu.se SND:s verksamhet 1.Samla in och sprida information om data 2.Bevara, dokumentera och tillgängliggöra data 3.Utveckla och informera om standarder och verktyg för dokumentation och tillgängliggörande av data 4.Stöd och rådgivning under hela forskningsprocessen 2014-08-23Svensk Nationell Datatjänst

8 www.snd.gu.se … att ge en överblick över betydande svensk studier beskriva metadata för studier enligt DDI standard göra data sökbara via sökfunktion i webbkatalogen etablera samarbete med forskargrupper etablera samarbete mellan forskargrupper Första huvuduppgift:

9 www.snd.gu.se Sök och hitta forskningsmaterial via SND Katalog på webben: Beskriver studien, visar variabler och data med frekvenser, spridning mm Har sökfunktion i en frågebank 2014-08-23Svensk Nationell Datatjänst

10 www.snd.gu.se Sök och hitta forskningsmaterial via SND Beställ data - webbformulär SND Open Data CESSDA portal 2014-08-23Svensk Nationell Datatjänst

11 www.snd.gu.se SND:s verksamhet 1.Samla in och sprida information om data 2.Bevara, dokumentera och tillgängliggöra data 3.Utveckla och informera om standarder och verktyg för dokumentation och tillgängliggörande av data 4.Stöd och rådgivning under hela forskningsprocessen 2014-08-23Svensk Nationell Datatjänst

12 www.snd.gu.se Andra huvuduppgift: … att bearbeta och bevara datamaterial samla in data dokumentera materialet via dokumenteringsprogrammet Nesstar bevara äldre material som kan vara i fara för att gå förlorat säkerställa att materialet förblir läsbart

13 www.snd.gu.se2014-08-23Svensk Nationell Datatjänst

14 www.snd.gu.se2014-08-23Svensk Nationell Datatjänst

15 www.snd.gu.se2014-08-23Svensk Nationell Datatjänst

16 www.snd.gu.se2014-08-23Svensk Nationell Datatjänst

17 www.snd.gu.se Exempel på bristfällig dokumentation 2014-08-23Svensk Nationell Datatjänst

18 www.snd.gu.se2014-08-23Svensk Nationell Datatjänst

19 www.snd.gu.se Så kom ihåg att dokumentera… - alla steg - alla metoder - bakgrund för frågor I formulär - förändringar i data över tid - datarensning Skriv ”logbok”!

20 www.snd.gu.se Variabler Gör en variabellista - variabelnamn - variabelgrupper - koder - förklaringar / definitioner Bestäm hur hantera - missing data, situationer - missing data, koder 2014-08-23Svensk Nationell Datatjänst

21 www.snd.gu.se Missing data ValueLabelFrequency 1.Fast anställd (tillsvidareanställning)5781 2.Projektanställd163 3.Vikarie224 4.Timanställd274 5.Egen företagare464 6.Annan anställningsform16 996.Ej klassificerbar13 997.Okodbar/dubbelmarkering62 999.Uppgift saknas838 2014-08-23Svensk Nationell Datatjänst E1 F.31 Huvudsaklig anställningsform (exempel från Hälsoresursprojektet)

22 www.snd.gu.se SND:s verksamhet 1.Samla in och sprida information om data 2.Bevara, dokumentera och tillgängliggöra av data 3.Utveckla och informera om standarder och verktyg för dokumentation och tillgängliggörande av data 4.Stöd och rådgivning under hela forskningsprocessen 2014-08-23Svensk Nationell Datatjänst

23 www.snd.gu.se … att tillgängliggöra och förmedla material göra data användbara för andra medicinska studier innebär olika önskemål kring tillgänglighet och uppvisande av data på SNDs hemsida personuppgifter/sekretess en nyckelfråga 3:e huvuduppgift

24 www.snd.gu.se Att överlämna forskningsmaterial Är materialet användbart för andra forskare? Kontakta SND: snd@gu.se alt. forskningskoordinator Webbformulär under utveckling.snd@gu.se Avtal skrivs angående tillgänglighet till materialet 2014-08-23Svensk Nationell Datatjänst

25 www.snd.gu.se Vad innebär tillgänglighet? Tillgänglighet definieras i avtalet mellan forskare och SND Det finns olika grader av tillgänglighet, som - fritt tillgängligt - kräver primärforskarens tillstånd - studien ej tillgänglig via SND (kontakta forskaren) Möjligt att deponera material hos SND för långtidsbevaring (utan förmedling) 2014-08-23Svensk Nationell Datatjänst

26 www.snd.gu.se Juridiska begränsningar Informerat samtycke! Etiskt godkännande! När data omfattar persondata medför dessutom Personuppgiftslagen (PUL) och Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) ett antal förutsättningar som måste vara uppfyllda för att det ska vara möjlighet att överföra data för annan forskning än den som den ursprungligen var insamlad för

27 www.snd.gu.se Hantering av forskningsmaterial hos SND Materialet överförs till SND:s digitala arkiv som ser till att det förvaras i ett läsbart format Dokumentationen sammanställs enligt internationella standarden DDI Metadata till webben utformas på både svenska och engelska för sökbarhet, synlighet, möjliggör även citering (frågebank) Återkoppling till forskaren Fortsatt kontakt: uppföljning, uppdatering- ev tillkommer nya dataset? SND förvaltar och förmedlar materialet kostnadsfritt 2014-08-23Svensk Nationell Datatjänst

28 www.snd.gu.se Exempel från hemsidan 2014-08-23Svensk Nationell Datatjänst

29 www.snd.gu.se Exempel från hemsidan Hälsoresursprojektet: Hur söka studie Beskrivning av studien Dokumentation tillhörande studien Publikationer tillhörande studien Frågebanken Hur fylla i Vilka resultat – exempel ”kaffe” Vilka studier tillhör frågan Skall snart även gälla variabler Skall på sikt även gälla kvalitetsregister 2014-08-23Svensk Nationell Datatjänst

30 www.snd.gu.se Beställa data Beställningsformulär Avtal www.snd.se2011-03-15

31 www.snd.gu.se ”It enables data archiving and preservation through re- formatting, standards and exchange protocols. It provides control and recognition for researchers through data management, branding and formal data citation”.

32 www.snd.gu.se SND:s verksamhet Samla in och sprida information om data Bevara, dokumentera och tillgängliggöra data Utveckla och informera om standarder och verktyg för dokumentation och tillgängliggörande av data Stöd och rådgivning under hela forskningsprocessen 2014-08-23Svensk Nationell Datatjänst

33 www.snd.gu.se 4:e huvuduppgift … råd och stöd - funktion på hemsidan där information som behövs under forskningsprocessen skall finnas standardisering av dokumentation planering av studier temasidor etiska frågor - ansökan juridiska frågor

34 www.snd.gu.se2014-08-23Svensk Nationell Datatjänst

35 www.snd.gu.se ICPSRs sommarskola Inter-university Consortium for Political and Social Research – ICPSR – är en enhet vid Institute for Social Research, University of Michigan, Ann Arbor. Varje sommar anordnar ICPSR ett "Summer program in Quantitative Methods of Social Research". Sommarskolan erbjuder ett trettiotal olika föreläsningsserier och workshops uppdelade på två fyraveckors sessioner. Dessutom anordnas ett tiotal 3-5 dagars workshop. SND delar varje år ut 5-10 resestipendier för deltagande i sommarskolan. Stipendiet täcker kursavgift samt kostnader för resa och boende. Ansökan via hemsidan (mars 2012). 2014-08-23Svensk Nationell Datatjänst

36 www.snd.gu.se Tack för uppmärksamheten! Svensk nationell datatjänst, SND En infrastruktursatsning för humaniora, medicin och samhällsvetenskap 2014-08-23Svensk Nationell Datatjänst elisabeth.strandhagen@gu.se mattias.persson@snd.gu.se


Ladda ner ppt "Www.snd.gu.se En infrastruktursatsning för humaniora, medicin och samhällsvetenskap Svensk nationell datatjänst, SND 2014-08-23Svensk Nationell Datatjänst."

Liknande presentationer


Google-annonser