Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kartläggning systematisk uppföljning Enkätredovisning - 190 kommuner 27 januari 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kartläggning systematisk uppföljning Enkätredovisning - 190 kommuner 27 januari 2012."— Presentationens avskrift:

1 Kartläggning systematisk uppföljning Enkätredovisning - 190 kommuner 27 januari 2012

2 Kunskapssyn

3 Svarsfrekvens per län

4 1) Gjordes verksamhetsuppföljning förra året?

5 2) Mottagare av verksamhetsuppföljning?

6 3) VILKA uppgifter redovisades?

7 4) Vad bygger uppgifterna på?

8 5) Finns IT-stöd?

9 6) Finns stödfunktioner för analys?

10 7) Används resultaten?

11 8) Vilka hinder finns?

12 9) Vilket stöd skulle behövas?

13 10) Planerat utvecklingsarbete OMRÅDEPRIORITET Basuppgifter1,8 Resultat av insatsen familjehem3,2 Resultat av insatsen HVB3,3 Brukarmedverkan barn och unga3,8 Individuell uppföljning3,9 Annat alternativ4,7 Systematisering av personalens erfarenheter5,0

14 Hur går vi vidare? - Lokala/regionala prioriteringar, vilket/vilka områden vill man arbeta vidare med? (Avsiktsförklaringarna är grunden men området systematisk uppföljning inte konkretiserat.) - Vilka uppgifter finns inmatade idag? Vilka saknas? Utgå från – processkartläggningar. - Lovvärt utvecklingsarbete pågår - Det krävs insatser både från lokal och nationell nivå - Samordnas med Socialstyrelsens arbete inom e-hälsa ( termer, fackspråk, processkartläggningar) bedömningsinstrument, ÖJ, BBIC. - Operativt stöd från SKL - Sätta ihop arbetsgrupper för varje område ? Knyta olika resurser


Ladda ner ppt "Kartläggning systematisk uppföljning Enkätredovisning - 190 kommuner 27 januari 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser