Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad tycker de lantbruksverksamma om Säkert Bondförnuft

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad tycker de lantbruksverksamma om Säkert Bondförnuft"— Presentationens avskrift:

1 Vad tycker de lantbruksverksamma om Säkert Bondförnuft
Vad tycker de lantbruksverksamma om Säkert Bondförnuft? - preliminära resultat Peter Lundqvist Arbetsvetenskap, Ekonomi & Miljöpsykologi (AEM) SLU Alnarp , )

2 Telefonintervjuer sommaren 2011
Avser deltagande i aktiviteterna ”Gårdsbesök” eller ”Tre träffar” under 2010 Tre träffar: 501 samtal med deltagare – 392 svar (78% svar) Gårdsbesök: 300 samtal med deltagare – 220 svar (73% svar) Totalt: 801 samtal & 612 svar (76 % svarsfrekvens) Preliminära data som ska analyseras & kompletteras med intervjuer av personer som inte deltagit i aktiviteter (under september/oktober) Definitiv slutrapport klar 1 november

3 Fråga 1. Vilka av följande deltar regelbundet (t ex varje månad) i det praktiska arbetet (med djurskötsel, maskinanvändning osv) på gården

4 Fråga 2: Var Du nöjd med aktiviteten

5 Fråga 3: Har Du vidtagit några åtgärder i ditt företag / på din gård för att förbättra arbetsmiljön och förebygga olycksfallsrisker efter att ha deltagit i aktiviteten?

6 Fråga 4. Upplever Du själv att arbetsmiljö och säkerhet på gården är viktigare för dig efter att ha deltagit i dessa aktiviteter

7 Fråga 5. Upplever Du att Säkert Bondförnuft aktiviteten bidragit till att Du nu har tillräckliga kunskaper för Du och eventuellt fler på gården ska fortsätta att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete och/eller andra arbetsmiljöförbättrande åtgärder?

8 Fråga 6. Har gården under året haft annan arbetsmiljörådgivning eller arbetsmiljöinspektion

9 Fråga 7. Har Du haft något olycksfall (= sjukvård) eller olyckstillbud (incident som kunde blivit en skada) som inträffat på gården sedan du deltog i aktiviteten?

10 Fråga 8. Slutligen några korta frågor kring risker och säkerhetsfrågor i lantbruket. Hur väl instämmer Du i följande påståenden: Svarsalternativ: 1) Instämmer helt, 2) Instämmer delvis, 3) Instämmer knappast, 4) Instämmer inte alls

11 a). Investeringar i säkerhet betalar sig i längden genom den
a) Investeringar i säkerhet betalar sig i längden genom den minskade risken för olycksfall

12 b) Det ingår i lantbrukaryrket att utsätta sig för risker

13 c). Det finns många områden inom mitt företag där skyddet mot olyckor
c) Det finns många områden inom mitt företag där skyddet mot olyckor skulle kunna förbättras

14 d) Det är viktigt att regelbundet få säkerheten på gården kontrollerad av mig själv eller någon annan person

15 e). Ibland tummar jag på säkerheten för att det är ett så kortvarigt
e) Ibland tummar jag på säkerheten för att det är ett så kortvarigt arbete som ska utföras

16 f). Jag är mer medveten om riskerna för olycksfall än andra de flesta
f) Jag är mer medveten om riskerna för olycksfall än andra de flesta andra lantbrukare

17 g) Det är viktigt att ha en krisplan (vid ev brand, olycksfall etc) att använda om något skulle hända

18 h) Barn under 15 år ska inte köra traktor på egen hand

19 i) Ibland använder jag inte skyddsutrustning, för den är i vägen och stör arbetet


Ladda ner ppt "Vad tycker de lantbruksverksamma om Säkert Bondförnuft"

Liknande presentationer


Google-annonser