Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tjugofjärde Natten Helvetets Straff (2) www.islamforelasningar.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tjugofjärde Natten Helvetets Straff (2) www.islamforelasningar.se."— Presentationens avskrift:

1 Tjugofjärde Natten Helvetets Straff (2)

2 Ramadan Nätter Helvetets Straff
Profeten (saws) om att vilja slippa Straffet: Anas ibn Malik (ra) rapporterade att Allahs Budbärare (saws) sade att: ”På Återuppståndelsens Dag, så kommer Allah (swt) säga till en vars Straff i Elden är den mildaste att, ’Om du hade fått vad än du önskade dig på jorden, skulle du då ge upp det för att rädda dig själv?’ Han kommer säga, ’Ja.’ Allah (swt) kommer säga, ’Jag ville ha mindre än det från dig: när du fortfarande var i Adams (as) länd, Jag frågade dig om att inte associera något i din dyrkan till Mig, men istället associerade du andra i din dyrkan till Mig.’” (Bukhari)

3 Ramadan Nätter Gud (Allah) säger i koranen:
”Om de som förnekar sanningen ägde allt på jorden och lika mycket därtill och med detta ville friköpa sig från straff på Uppståndelsens dag, skulle detta vägras dem; för dem finns ett plågsamt straff [i beredskap].” (Koranen 5:36)

4 Ramadan Nätter Profeten (saws) om det minsta Straffet:
Al – Nu’maan ibn Bashir (ra) har rapporterat att profeten Muhammad (saws) sade att: ”Den person som kommer ha det minsta straffet bland Helvetets invånare på Uppståndelsens Dag kommer vara en man vars fotvalv kommer att placeras på pyrande glöd, vilket gör att hans hjärna kommer att koka såsom vatten kokar i ett Mirjal (Kopparkärl) eller i ett Qumqum (Smalhalsat kärl).’” (Bukhari)

5 Ramadan Nätter Gud (Allah) säger i koranen:
”Vi skall låta dem som påstår att Våra budskap är lögn brinna i denna eld - i den takt som deras hud förbränns, skall Vi ersätta den med ny hud, så att de får pröva straffet helt och fullt. Gud är allsmäktig, vis. (Koranen 4:56)

6 Ramadan Nätter Profeten (saws) om Al - Hameem:
Abu Hurayrah (ra) rapporterade att profeten Muhammad (saws) sade: ”Al – Hameem kommer att hällas på deras huvuden och kommer att fräta igenom ända tills det når deras sidor och alla deras inälvor falla ut, ända tills de kommer ut ur hans fötter, och allt har frätts, då kommer han att återställas såsom han var.” (At - Tirmidhi)

7 Ramadan Nätter Gud (Allah) säger i koranen:
”[Då skall befallningen ges:] "Grip honom och slå honom i en krage av järn och låt helvetets lågor sveda honom. Kedja därefter ihop honom [med andra syndare] i en kedja vars längd är sjuttio alnar.” (Koranen 69: )

8 Ramadan Nätter Gud (Allah) säger i koranen:
”De kommer att ropa till [helvetets väktare]: "Du som härskar [över oss]! Be till din Herre att Han dömer oss till förintelse!" Men hans svar blir: "[Nej,] här skall ni förbli!" (Koranen 43:77)

9 Ramadan Nätter Profeten (saws) om det som helt och hållet räddar en:
Abu Hurayrah (ra) har rapporterat att profeten Muhammad (saws) har sagt att: ”Ingen som gråter utav fruktan för Allah (swt) kommer träda in i Helvetet förrän mjölken går tillbaka in i bröstet (d.v.s. aldrig).” (At – Tirmidhi och An – Nisaa’i)

10 Tjugofjärde Natten SLUT!


Ladda ner ppt "Tjugofjärde Natten Helvetets Straff (2) www.islamforelasningar.se."

Liknande presentationer


Google-annonser