Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyttan med databaser? Mediadag 2011-02-10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyttan med databaser? Mediadag 2011-02-10."— Presentationens avskrift:

1 Nyttan med databaser? Mediadag

2 Elisabeth och Ingvor Databasjobbare från Kultur i Väst - KULDA och Mediacentrum -

3 Databasjobbare.. KULDA - Arbetar med avtal kring licensdatabaser till folk- och skolbibliotek i Sverige Mediacentrum - Arbetar med frågor som rör bibliotekens mediaarbete som fjärrlån, inköpsfrågor, lokal och regional mediaplanering, samt utbildning som rör tryckta och digitala medier i Västra Götaland Marknadsföringsgrupp i VG - 4 kommun-bibliotek + 2 gymnasiebibliotek Jag och IJ arbetar med databaser Jag dels med KULDA nationellt och Vi - jag och Ingvor arbetar med databaserna i Västra Götaland: och vi tycker (naturligtvis) att de är nyttiga Därför har vi börjat att åter börja arbeta mer aktivt med databaserna. För ett antal år sedan arbetade vi med bl.a. Master FILE Premier – som de flesta av er känner som EBSCO. Vi arbetar också med att administrera inköpien och utfaktureringarna av databaserna – en hel del jobb. Ni som sitter här arbetar med databaserna lokalt d.v.s. i mötet med användarna. Eftersom många av er aktivt har valt att få en sponsrad databas anser ni förhoppningsvis att datbaser är nyttiga. Några av er är kanske mer skeptiska till nyttan av alla eller några av databaserna - vilket kan illustreras av frågetecknet…

4 Databasjobbare år 2011 - Marknadsföringsgruppen
Orust: Eva Rengman Partille: Mats Claesson Tanum: Anders Hermansson Tjörn: Áslaug Myhrberg Härryda: Hulebäcksgymnasiet: Cecilia Pettersson Skövde: Västerhöjdsgymnasiet: Ann Hedberg Nappade på ett erbjudande om att Kultur i Väst - dåvarande Regionbiblioteket skulle sponsra databaser till dem mot att de arbetade med att marknadsföra dem i biblioteket / skolan hos personalen och på webben och att de ingick i en marknadsföringsgrupp som skulle redovisa hur det gått vid en Mediadag.

5 Nyttan med databaser? Nytta: Def: Den tillfredställelse och funktionalitet som en produkt eller tjänst ger. Databas: En samling information som är organiserad på ett sådant sätt att det är lätt att söka efter och hämta enskilda bitar information

6 Nyttan med betaldatabaser?

7 ”Den tillfredställelse och funktionalitet som en betaldatabas ger…”
Kvalitativt innehåll – känd avsändare Informationskompetens för användarna Informationskompetens för Personal Infrastrukturen i samhället: Demokrati, mångfald, utbildning, utveckling Komplement till fria resurser

8 Fria resurser, då? Är ofta mycket nyttiga och lättåtkomliga
Räcker det kanske med Google? Är kanske copyrightsmaterialet likgiltigt ?

9 Bibliotekens uppgift? Nuvarande bibliotekslag: Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Lagförslag: …ska allmänheten avgiftsfritt få låna, eller på annat sätt få tillgång till, litteratur och lämpliga medier som biblioteket tillhandahåller oavsett publiceringsform. Att organisera och tillgängliggöra fria resurser? Att tillhandahålla copyrigtsbaserat informationsmaterial och litteratur? Båda?

10 Bibliotekens uppgift? Om inte biblioteken tar ansvaret för copyrightsinformationen vem gör det då? Demokratiaspekten. Alla har inte tillgång till alla databaser. Alla orter har inte högskolebibliotek. Tillgång till databaser före och efter högskolestudierna?

11 Problemet: Mycket låg användning av databaserna på biblioteken

12 Orsaker - Konsekvenser
Bristande marknadsföring Googles dominans Personalen är ofta dåligt bevandrad i databaserna Oklara målgrupper för databaserna Databaserna är inte tillräckligt integrerade i bibliotekens referensarbe Tekniska problem Användarna: Dålig kunskap om att databaserna finns Databaserna upplevs som krångliga Personalen: Svag benägenhet att tipsa om och visa databaserna för användarna Målgrupperna hittar inte ”sina” databaser. Användarna får inte tillgång till databaserna i de sammanhang där de behöver dem Krångligt att få tillgång till databaserna

13 Kultur i Väst lägger ca 300 000 kr på databaser

14 Vad har KiV betalt för? Master File Premier – Tidskriftsartiklar
Novelist. litteratur Global Grant * – Stipendier GALE - ämnesdatabaser Elib * – eböcker Mediearkivet* -Tidskriftsartiklar ……Samordning Vi kan påverka genom att anslå pengar till databassponsring (Vilket vi har gjort tidigare – men där alla har fått samma databaser sponsrade.) Nytt för i är ett viss urval där biblioteken kan välja eller profilera sig efter egen önskan

15 Ny strategi: Databasbeståndet på biblioteket skall bättre matcha bibliotekets avändarprofil. Initialt fråga personalen vilka av de erbjudna databaserna som passar på respektive bibliotek (Eftersom intresset från personalen påverkar användningen)

16 Mål: Att databasernas innehåll tillgängliggörs för bibliotekens användare Hitta rätt målgrupper för resp. databas Databaserna skall finnas för rätt användare vid rätt tillfälle Att bibliotekspersonalen blir entusiastiska förmedlare av databasinformationen….

17 Tillvägagångssätt 2010 Start: Marknadsföringsgrupp: Sponsrade databaser under förutsättning att de engagerade sig i marknadsföringen av databaser 4 kommunbibliotek, 2 gymnasiebibliotek: Orust, Partille, Tanum, Tjörn Hulebäcksgymnasiet, Västerhöjdsgymnasiet Tre databaser: EBSCO: Reference Centers CREDO: Reference GALE: Global Issues in Context

18 Tillvägagångssätt inför 2011
Vi valde ut 14 databaser som vi ansåg vara intressanta och lämpliga för sponsring - Innehållsmässigt och ekonomiskt. Hösten enkät till biblioteken över vilka av dessa dessa databaser som ansågs vara mest intressanta. Kompletterande medieförsörjning på databaser? Databaser före och efter högskolestudierna? MFP Referensdatabaserna utbildning Inte råd med LPD Vi fortsatte vi med den delsponsrade databasen GG

19 Enkätresultat

20 Resultat: Global Grant Master FILE Premier
Novelist, GALE, CREDO, Reference Centers De uppenbara?: Genline Mediearkivet Arkiv digital eller Befintlig sponsring Vad har vi prioriterat tidigare? Ekonomin Vad har vi råd med?

21 Vi valde: Global Grant – delsponsras till alla som vill ha den
Master FILE Premier / Novelist Till alla folkbibliotek + 10 gymnasiebibliotek Fritt val på GALE, CREDO, Reference centers (1-2 databaser per bibliotek)

22 Villkor för sponsring Aktivt val av databas
Marknadsföring av databasen Integrering av databasen i det egna bibliotekstänket Delta i nätverk kring databaser

23 Nätverket Öppnas även för dem som inte har valt någon sponsrad databas
Träffar kring olika databaser och frågor Leverantörer kan ”gästföreläsa” och visa sina databaser. Nätverksforum via KULDA: diskussioner, tips, materialarkiv m.m. Diskussioner, tipsa varandra, ta tillvara möjligheter Vilka databaser fungerar bäst Socialt medium: Basecamp: + Info om att de skall bjudas in

24 Framtida intresse för databaser?
Möjlighet att anmäla sig till vissa databaser även i vår. Erbjudande om Master FILE premier / Novelist till 10 Gymnasiebibliotek

25 Elisabeth Erikson Ingvor Jansson
Tack!! Elisabeth Erikson Ingvor Jansson


Ladda ner ppt "Nyttan med databaser? Mediadag 2011-02-10."

Liknande presentationer


Google-annonser