Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Parallellspråkigheten i Sverige – går den framåt eller bakåt vid universiteten? Linus Salö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Parallellspråkigheten i Sverige – går den framåt eller bakåt vid universiteten? Linus Salö."— Presentationens avskrift:

1 Parallellspråkigheten i Sverige – går den framåt eller bakåt vid universiteten?
Linus Salö

2 3 DELAR Språket i avhandlingarna Språket i undervisningen
Lärosätenas språkdokument

3 Språket i avhandlingar 1920 till 2000
Språket i avhandlingar 1920 till Procentuell andel av totala antalet.

4 Engelskspråkiga avhandlingar inom tre ämnesområden 1978 till 2008
Engelskspråkiga avhandlingar inom tre ämnesområden 1978 till Medelvärde för procentuell andel av det totala antalet.

5 Antal avhandlingar på svenska och engelska 2008 inom 16 ämneskategorier.

6 Sammanfattning på svenska i sex ämneskategoriers engelskspråkiga avhandlingar 2004 till Procentuell andel av det totala antalet.

7 3 DELAR Språket i avhandlingarna Språket i undervisningen
Lärosätenas språkdokument

8 Antal in- och utresande studenter läsåren 1998/1999 till 2007/2008.

9 Antal program med svenska och engelska som undervisningsspråk på master- och magisternivå 2008 och 2009.

10 Engelskspråkiga program på avancerad nivå fördelade på utbildningsområde Procentuell andel av det totala antalet. Från Högskoleverket (2008).

11 3 DELAR Språket i avhandlingarna Språket i undervisningen
Lärosätenas språkdokument

12 9 lärosäten hade ett språkdokument
28 lärosäten hade inget språkdokument 2 enskilda fakulteter hade språkdokument

13 Tendenser: publiceringsspråk
Engelskspråkiga avhandlingar dominerar lika mycket nu som på mitten av 1990-talet. Fler och fler engelskspråkiga avhandlingar får sammanfattning på svenska – men två tredjedelar saknar fortfarande. Citeringsindex i internationella tidskrifter ges allt mer vikt.

14 Tendenser: undervisningsspråk
Mer och mer undervisning ges med engelska som (nominellt) undervisningsspråk, men pedagogiska problem uppmärksammas i allt högre grad och avgiftsbelagd undervisning för studenter utanför EU kan förändra läget.

15 Tendenser: språkdokument
Fler och fler lärosäten tar fram språkdokument, men det generella mönstret är att parallellspråkighet främst ges vikt på grundnivå och implementeringen haltar; de lärosäten som kräver svenskspråkig sammanfattning har inte högre andel än de andra.

16 Parallellspråkigheten i Sverige – går den framåt eller bakåt vid universiteten?
Linus Salö


Ladda ner ppt "Parallellspråkigheten i Sverige – går den framåt eller bakåt vid universiteten? Linus Salö."

Liknande presentationer


Google-annonser