Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SORKANALYS Systematisk risk- och konsekvensanalys vid organisatorisk förändring. HE LAGERSTRÖM AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SORKANALYS Systematisk risk- och konsekvensanalys vid organisatorisk förändring. HE LAGERSTRÖM AB."— Presentationens avskrift:

1 SORKANALYS Systematisk risk- och konsekvensanalys vid organisatorisk förändring. HE LAGERSTRÖM AB

2 SORKANALYS HE LAGERSTRÖM AB

3 SORKANALYS ”Personalen kan ibland fara illa vid en omorganisation, särskilt vid inskränkning och nedläggning av verksamheten. Det är viktigt att tidigt få fram riskerna så att negativa följder av omställningsprocessen kan förebyggas.” AFS 2001:1 (SAM) Ökar risken för olycksfall eller ohälsa i den nya, tänkta, organisationen? Barriärer: Människa, Teknik, Organisation. Olycksfall Ohälsa Tegelmur. Brott i barriär kan innebära topphändelse. Nu År 0 Ny, tänkt, organisation Tidsaxel HE LAGERSTRÖM AB

4 SORKANALYS Arbetsgång Bilda en arbetsgrupp.
Lista de personalkategorier som påverkas i den nya, tänkta, organisationen. Förändras arbetsuppgifterna? Ökar risken för arbetsskador? Lista och analysera, i så fall, de arbetsmoment som förändras i den nya, tänkta, organisationen. Föreslå åtgärder för att reducera eventuella risker. Sammanställ utredningen.

5 PRINCIPER FÖR RISKBEDÖMNING SS-EN 1050
Planera analysen Samla in information Definiera objektet Komplettera Identifiera riskkällor Uppskatta risken Konsekvens och sannolikhet Riskanalys Värdera risken Är risken acceptabel? Ja Slut Riskbedömning Nej Reducera risken Riskhantering

6 SORKANALYS Arbetsgruppen
Arbetsgivaren och arbetstagarna är representerade i gruppen. Goda kunskaper om processen. Goda kunskaper om AML och tillämpliga AFS. Goda kunskaper i Arbetssäkerhetsanalys (ASA) och riskbedömning. Använd kompletterande expertis när kunskaper saknas i gruppen.

7 SORKANALYS Identifiera riskerna psykosociala problem, Till exempel:
stressrelaterade problem, belastnings- eller förslitningsskada, kläm-, kross- eller slagskada, skär- eller stickskada, brännskada, explosionsskada, fallskada, hörselskada, kemisk påverkan, etc.

8 SORKANALYS Vem skall vi skydda?
Personen som av obetänksamhet går in i riskområdet ? skall skyddas. Personen som är stressad, har bråttom och vill ta en lättare väg förbi skydden ? skall skyddas. Personen som har bestämt sig för att lura skydden för att ta sig in i riskområdet ? kan vi inte skydda. Eller?

9 SORKANALYS Praktisk riskvärdering Metodik
Bryter mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter? Bryter mot företagets regler? Uppskatta konsekvens och sannolikhet. Riskvärdering är risken acceptabel eller ej? Försumbar risk, åtgärdas ej. Acceptabel risk, åtgärdas ej. Viss risk, åtgärdas. Allvarlig risk, åtgärdas. Mycket allvarlig risk, åtgärdas omedelbart. Risk = konsekvens och sannolikhet

10 SORKANALYS Uppskatta konsekvensen
Skada om olyckan eller ohälsan inträffar. 0. Ofarlig eller bagatellskada. Kortare sjukskrivning. Längre sjukskrivning. Invaliditet. Dödsfall. Flera dödsfall, större farligt område.

11 SORKANALYS Uppskatta sannolikheten för skadan
0. Mycket osannolik. Mindre än en gång per 100 år. Osannolik. En gång per 100 år. Ganska ovanlig. En gång per 10 år. Ganska vanlig. En gång om året. Vanlig. En gång i månaden. Mycket vanlig. En gång per dag.

12 Konsekvens (allvarlighet)
RISKMATRIS Sannolikhet för att skadan skall inträffa Frekvens, varaktighet av exponeringen? Tillbud? Utbildning? Möjlighet att undvika eller begränsa skadan? Medvetenhet om risken? Plötslig – snabb eller långsam händelse? Konsekvens (allvarlighet) Skada om olyckan inträffar. 0 Ofarlig eller bagatellskada. 1 Kortare sjukskrivning. 2 Längre sjukskrivning. 3 Invaliditet. 4 Dödsfall. Större farligt område. 5 Flera dödsfall. 5 Mycket vanlig. En gång per dag. 2 3 4 1 4 Vanlig. En gång i månaden. 0 Försumbar risk. 1 Acceptabel risk, behöver inte åtgärdas. 2 Viss risk, åtgärdas (inom 6 månader). 3 Allvarlig risk, åtgärdas (inom 3 månader). 4 Mycket allvarlig risk, åtgärdas omedelbart. RISK = KONSEKVENS och SANNOLIKHET 3 Ganska vanlig. En gång om året. 2 Ganska ovanlig. En gång per 10 år. 1 Osannolik. En gång per 100 år. 0 Mycket osannolik. Mindre än en gång per 100 år.

13 SORKANALYS Reducera risken I första hand - ta bort risken.
I andra hand - skydda mot risken. I tredje hand - varna för kvarvarande risker. Planera för hantering av besvärliga situationer - Minska konsekvenserna om olycka inträffar.

14 SORKANALYS Sammanställ konsekvensanalysen
Sammanfattning och slutsatser. Diskussioner, iakttagelser. Analysgruppens sammansättning, yrkeskategorier. Beskrivning av analysobjektet; omfattning och begränsningar. Metodbeskrivning. Riskanalysen. Bilagor till riskbedömningen.


Ladda ner ppt "SORKANALYS Systematisk risk- och konsekvensanalys vid organisatorisk förändring. HE LAGERSTRÖM AB."

Liknande presentationer


Google-annonser