Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vanliga ögonsjukdomar och deras behandling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vanliga ögonsjukdomar och deras behandling"— Presentationens avskrift:

1 Vanliga ögonsjukdomar och deras behandling
Susann Andersson Inst. för klinisk neurovetenskap och fysiologi

2

3 Synbanorna

4 Ögonbottenbild synnervshuvud=papill gula fläcken=makula

5 De vanligaste ålderssjukdomarna inom ögonsjukvården
Katarakt (grå starr) Åldersrelaterad makuladegeneration (”gula fläcken”) Glaukom (grön starr)

6 De vanligaste ålderssjukdomarna inom ögonsjukvården
Katarakt (grå starr) Åldersrelaterad makuladegeneration (”gula fläcken”) Glaukom (grön starr)

7

8 De vanligaste ålderssjukdomarna inom ögonsjukvården
Katarakt (grå starr) Åldersrelaterad makuladegeneration (”gula fläcken”) Glaukom (grön starr)

9 De vanligaste ålderssjukdomarna inom ögonsjukvården
Katarakt (grå starr) Åldersrelaterad makuladegeneration (”gula fläcken”) Glaukom (grön starr)

10

11 Glaukom normal glaukom

12 Medicinsk glaukombehandling 5 terapialternativ
1. Betablockerare 2. Prostaglandiner 3. Karbanhydrashämmare 4. Sympatikomimetika 5. Parasympatikomimetika

13 Medicinsk glaukombehandling 1. Betablockerare
Aquanil Arteoptic Betoptic Blocadren Optimol Timolol Fördelar: - effektivt Nackdelar: - systemiska biverkningar Kontraindikationer: - astma -AV-block II-III

14 Medicinsk glaukombehandling 2. Prostaglandinderivat
Xalatan Travatan Lumigan Xalcom (komb) Duotrav (komb) Ganfort (komb) Fördelar: effektivt få systemiska biverkningar Nackdelar: - irishyperemi - dyrt

15 Medicinsk glaukombehandling 3. Karbanhydrashämmare
Topikala: Trusopt Azopt Cosopt (komb) Peroral: Diamox Fördelar: Nackdelar: Droppar: -irritation - smakförändring Kapslar: - magbesvär - njursten

16 Medicinsk glaukombehandling 4. Sympatikomimetika
Propine Iopidine Alphagan Combigan (komb) Fördelar: Nackdelar: - lokal irritation - allergi - muntorrhet - MAO-hämmare kontraindicerade

17 Medicinsk glaukombehandling 5. Parasympatikomimetika
Pilokarpin Isopto-Pilokarpin Isopto-Karbakolin Fotil (komb) Fördelar: -beprövat, billigt Nackdelar: -huvudvärk -ackommodationsspasm - mios

18 De vanligaste inflammatoriska ögonsjukdomarna
Akut irit (”regnbågshinneinflammation”) Kronisk uveit Behandling: - Pupillvidgning - Steroider, ibland immunosuppressiva

19 De vanligaste ögoninfektionerna
Akut konjunktivit (”bindhinnekatarr”) ögats ”förkylning” - virus eller lågpatogena bakterier sällan indikation för antibiotikabehandling Keratit potentiellt synhotande tillstånd intensiv antibiotikabehandling, ofta sjukhusvård

20 De vanligaste ögoninfektionerna
Akut konjunktivit (”bindhinnekatarr”) ögats ”förkylning” - virus eller lågpatogena bakterier sällan indikation för antibiotikabehandling Keratit potentiellt synhotande tillstånd intensiv antibiotikabehandling, ofta sjukhusvård

21 Antibiotika och antivirala medel
Kloramfenikol Chloromycetin Tobramycin Tobrex Fucidinsyra Fucithalmic Ciproflaxacin Ciloxan Levofloxacin Oftaquix Aciclovir Zovirax Geavir

22 Några vanliga yttre ögonåkommor
Allergisk konjunktivit Behandling: antihistamin, Natriumkromoglikat, ibland steroider Blefarit Behandling: antibiotikum, ibland steroider, massage Vagel Torra ögon Behandling: tårsubstitut

23 Ögondroppar - biverkningar
Betablockerare – astma, hjärtsvikt, trötthet, depression, impotens Lokala steroider – högt ögontryck, ögoninfektioner Alla ögondroppar kan ge lokala biverkningar. Ibland kan droppar utan konserveringsmedel vara bättre


Ladda ner ppt "Vanliga ögonsjukdomar och deras behandling"

Liknande presentationer


Google-annonser