Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HEAD – HUVUDET I huvudet hittar du information om dokumentets titel, sökord, referenser till stildokument och annan information som normalt inte visas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HEAD – HUVUDET I huvudet hittar du information om dokumentets titel, sökord, referenser till stildokument och annan information som normalt inte visas."— Presentationens avskrift:

1 HEAD – HUVUDET I huvudet hittar du information om dokumentets titel, sökord, referenser till stildokument och annan information som normalt inte visas av webbläsaren.

2 Head Ligger alltid under taggen Mellan starttaggen och sluttaggen kan elementen  base  link  meta  script  style och  title finnas

3 BASE Med elementet kan man ange en basadress. Bilden som finns på adress ”http:/www.tfe.umu.se/courses/systemteknik/webteknik/xhtml/bil.jpg” Kan enklare hittas med hjälp av basadressen ”http:/www.tfe.umu.se/courses/systemteknik/webteknik/xhtml/” och filnamnet ”bil.jpg”

4 Exempel - base <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML Basic 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml-basic/xhtml-basic11.dtd"> Elementet BASE Titta en bil <img src="http://www.w3.org/Icons/valid-xhtml10" alt="Valid XHTML 1.0 Strict" height="31" width="88" />

5 Link Elementet link används för att referera till externa resurser Det kan finnas flera Link-element i ett html- dokument En vanlig användning är att ge en referens till.css filer d.v.s filer som information om hur dokumentet skall se ut på skärmen

6 LINK – ett exempel <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML Basic 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml-basic/xhtml-basic11.dtd"> Elementet LINK MIN BIL Titta en bil

7 LINK – grundläggande Attribut href – specificerar var resursen finns - href="stajl.css"  Det finns ett antal typer av fördefinierade länkar Alternate, Stylesheet, Start, Next, Prev, Contents, Index, Glossary, Copyright, Chapter, Section, Subsection, Appendix, Help och Bookmark. Media – specificerar målmedium – screen är det som gäller om ingenting anges (default) - media="screen"  andra media är tty, tv, projection, handheld, print, braille, aural and all. type anger mediatyp – type="text/css"  Det kan exempelvis vara text/css eller text/javascript.

8 LINK – ett exempel <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML Basic 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml-basic/xhtml-basic11.dtd"> Elementet LINK MIN BIL Titta en bil

9

10 META Meta elementet används för att specificera data kring dokumentet – vem som är författare, nyckelord, övergripande beskrivningar av dokumentet med mera KEYWORDS – nyckelord som kan användas av sökmotorer AUTHOR - författarnamn DESCRIPTION – kort beskrivning – visas av sökmotorn som sammanfattning av dokumentet DISTRIBUTION - specificerar om dokumentet är globalt eller regionalt

11 Meta – exempel

12 Meta - exempel

13 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML Basic 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml-basic/xhtml-basic11.dtd"> META-ELEMENT …

14 Script och Style Elementet Style används för att bädda in information om exempelvis fonter, färger, marginaler e.t.c. Denna information bör läggas i ett separat dokument.css Elementet Script används för att bädda in script som styr beteende om sidan – detta behandlas inte i detta sammanhang

15 Title Elementet Title används för att identifiera dokumentet – titeln brukar visas övers i det fönster där dokumentet visas XHTML – Title Tag Det får bara finnas en title-tag i dokumentet


Ladda ner ppt "HEAD – HUVUDET I huvudet hittar du information om dokumentets titel, sökord, referenser till stildokument och annan information som normalt inte visas."

Liknande presentationer


Google-annonser