Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tränarskap och ledarskap

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tränarskap och ledarskap"— Presentationens avskrift:

1 Tränarskap och ledarskap
Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser

2 Varför är du ledare? Vad är det som driver dig att vara tränare?
Genom bra upplagd träning och ett positivt bemötande av barnen och ungdomarna kan du skapa positiva känslor som glädje, trivsel och motivation Vad har du för mål som tränare med laget? Har spelarna samma målsättning som du?

3 Förändrad ledarroll Uppväxtvillkoren har förändrats vilket innebär att ledarrollen gjort det Leken och lusten är en förutsättning Mycket som lockar vilket leder till att din kompetens blir viktigare Hur hanterar du som ung ledare ”jobbiga föräldrar”? Varför börjar barn spela basket och varför väljer de att fortsätta?

4 Varför spelar barn- och ungdomar?
Positiva upplevelser Spelaren har roligt Lär sig nya saker och kunna hantera sin kropp Når lockande mål Får social bekräftelse från coacher och lagkamrater Får givande inre upplevelser (positiva känslor, personlig tillfredsställelse, stolthet) Känner social uppbackning från coacher och lagkamrater

5 Varför slutar ungdomar med föreningsidrott?
Närmare 80 % av alla barn och ungdomar är någon gång med i en idrottsförening Andra intressen Inte tid Kompisar slutade Utvecklas inte mer Blir inte sedda Varför vill inte fler barn och ungdomar var med längre upp i åldrarna?

6 Coachens arbetssätt och stil
Med sitt beteende och de beslut man fattar kan man berika eller förstöra unga spelares liv Det är mer motiverande för barn att klara av en liten detalj än att vinna en turnering ”Den bästa coachen är inte den som imiterar coacher med hög status, utan den som kan arbeta utifrån sitt lags särdrag, t.ex. spelarnas ålder, vilken nivå de befinner sig på och vilka allmänna mål man ska nå.”

7 Idrottslig utveckling
De flesta mini- och ungdomsspelare blir inte elitspelare Mini- och ungdomsbasketen måste utbilda framtidens coacher, domare, ledare, föräldrar, sportjournalister, experter inom idrottsforskning, åskådare etc. Eftersom vi följer en arbetsplanering som stimulerar spelarnas fysiska, tekniska och mentala utveckling, kommer fler att kunna bli elitbasketspelare.

8 Personlig och social utveckling
”Basketen kan bidra till att utveckla personliga och sociala värden som är mycket viktiga i den fostrande processen av barn och ungdomar” Ansvar Uthållighet Personligt ansvar i gruppen Lagarbete Respektera reglerna Respektera andra Att lära sig att tävla

9 Coachen skapar respekt
Med sitt uppträdande uppmuntra ömsesidig respekt och medkänsla för spelarna i laget Vara ett föredöme och respektera alla spelare, trots deras olikheter Uppmuntra nära relationer mellan alla spelare i laget Betona de normer och beteenden som främjar respekt och medkänsla och ta bort dem som främjar motsatsen

10 Minibasket - 6/7 – åringar
Barnens uppfattningsförmåga, rörelsemönster och motorik tränas och utvecklas genom lek. Ställ gärna frågor som ”ska vi se vem som kan…?” Träna gärna i lugn miljö Arbeta gärna med övningar som innehåller - Springa och hoppa - krypa och klättra - kasta, rulla och fånga - balansträning

11 Minibasket – 8/9 – åringar
Fortsätt träna och utveckla rörelsemönster Barn måste leka samtidigt som de dribblar, passar, skjuter och spelar försvar. Få barnen att förstå - vilka rörelser de kan göra - vilket utrymme de har att spela på - vad de måste göra när de anfaller - vad de måste göra när de försvarar - vilka regler som gäller

12 Minibasket – 8/9 – åringar
Grundläggande regler Du får inte gå eller springa medan du håller i bollen. Ska du röra dig måste du dribbla. För att vinna måste ditt lag göra fler mål än motståndarlaget. Därför måste du skuta bollen i motståndarnas korg. Du kan inte alltid spela ensam mot alla, utan måste ibland passa bollen till dina lagkamrater. Motståndarlaget får inte göra fler mål än ditt lag – därför måste du spela försvar.

13 Minibasket – 10/12 – åringar
Fortsätt utveckla och träna den motoriska förmågan Basketens grunder förbättras, coachens korrigeringar blir mer analytiska. Spelet måste ha en fri form Coachens spelidé bör till en början vara enkla Basövningar (1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5)

14 Bättre hälsa genom basketträning
Riktig träning - främjar spelarnas fysiska utveckling, - bidrar till att utveckla den hälsosamma vanan att idrotta - ger tillfälle att utveckla andra hälsosamma vanor Felaktig planering / felaktig träning - kan inverka negativt på spelarnas fysiska utveckling - kan gynna allvarliga eller kroniska skador - stressande eller nedslående typ av träning får spelare att sluta träna basket

15 Lära sig att tävla ”När ett lag har vunnit, måste coachen uppmärksamma
det som var bra och göra på samma sätt när de har förlorat. Oavsett om laget vinner eller förlorar, måste coachen sätta nya mål för framtiden och låta erfarenheten hjälpa spelarna att växa”

16 Tävling – ett naturligt inslag
Barn tycker om att mäta sig med sig själva men sällan med andra Barn tycker om och vill ha utmaningar, spänning och kamp Om tävlingen är ojämn uteblir kampen och spänningen Hur delar barnen upp sig när de leker och vuxna inte är med?

17 Intellektuell utveckling
Basket utvecklar den intellektuella förmågan Spelarna måste vara uppmärksamma och koncentrera sig Olika typer av stimuli - ibland flera samtidigt, vilket ökar svårigheterna och skapar utmaningar Beroende på situationen måste spelaren lära sig att ändra, öka eller minska sin uppmärksamhet vid precisa tillfällen Basket ger spelarna många tillfällen att utveckla sin förmåga att vara uppmärksam. Dessa intellektuella processer lärs ut bättre om coachen ställer rimliga krav i förhållande till spelarens kapacitet.

18 Uppfattningsförmåga Spelarna behöver uppleva situationer som de känner att de kan kontrollera, för att kunna tro på sig själva och bli mentalt starkare Coachen måste hjälpa sina spelare att känna att de kan påverka situationen i stället för att få dem att känna sig hjälplösa.

19 Förbättra kontrollen Coachen bör sätta rimliga mål i förhållande till spelarnas nivå. Coachen bör använda övningar som spelarna kan känna att de kan påverka. Coachen bör förklara för spelarna vad de ska göra, vilka deras uppgifter är och bara kräva att de utför uppgiften de fått. Coachen bör kommentera spelarnas agerande snarare än de resultat de når. Genom att göra det, hjälper coachen spelarna att förstå sambandet mellan handling och resultat.

20 Förstärka beteenden Uppmärksammar ansträngningar som spelarna gör för att nå resultat. Uppmärksamma en rejäl fysisk insats Uppmärksamma färdighet genom att fokusera på de insatser som gjorts för att behärska dessa färdigheter och därigenom nå resultat.

21 Självförtroende Den tillit spelaren har till sin egen förmåga att nå ett visst mål Den inre process som innebär att man har en verklig känsla - för både svårigheterna med att nå önskat resultat - för sina egna möjligheter att nå det. Specifikt självförtroende - som fungerar i vissa situationer ex. på basketplan Allmänt självförtroende - som visar tron på sin egen förmåga, oavsett om situationen är känd eller främmande.

22 Självuppfattning - självkänsla
Självuppfattning är den bild en person har av sig själv. Självkänsla avser i vilken utsträckning personen tycker om den bilden. Erfarenheter inom basketen kan alltså påverka unga spelares självuppfattning och självkänsla.

23 Coachens inflytande Tydligt och med precision klargöra vilka mål spelarna måste sträva mot. Hjälpa spelarna att nå dessa mål och stärka dem genom att lyfta fram det de gör bra. Särskilja agerande som har att göra med spelarnas idrottsliga uppträdande, genom att hänvisa till detta speciellt. Rätta spelarna på ett konstruktivt sätt genom att visa dem vad de gör fel så att de förstår och därmed får möjlighet att göra rätt.

24 Självkontroll Att kunna kontrollera sina impulser och sitt agerande för att vara beredd och kunna prestera sitt bästa. - ett domslut som går emot spelaren - ett misstag som måste korrigeras omedelbart - en lagkamrat som gör fel eller - när spelaren blir utbytt

25 Att tänka på Försök behålla så många som möjligt så länge som möjligt Försök skapa miljöer där talanger kan utvecklas, istället för att försöka hitta talanger före puberteten


Ladda ner ppt "Tränarskap och ledarskap"

Liknande presentationer


Google-annonser