Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Programmering?. Förslag till innehåll programmeringens grundläggande teori webbredigering, webbprogrammering html xml wml (wap 1) xhtml css javascript.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Programmering?. Förslag till innehåll programmeringens grundläggande teori webbredigering, webbprogrammering html xml wml (wap 1) xhtml css javascript."— Presentationens avskrift:

1 Programmering?

2 Förslag till innehåll programmeringens grundläggande teori webbredigering, webbprogrammering html xml wml (wap 1) xhtml css javascript java

3 programmering – att skriva datorprogram, programvara (software) Ett datorprogram är en uppsättning instruktioner för att styra en dator och annan maskinvara (hardware) att utföra vissa uppgifter. Maskinvaran får instruktionerna i maskinspråk, maskinkod, binärkod (ettor och nollor).

4 Ett datorprogram skrivs på ett programspråk, högnivåspråk. programspråk, programmeringsspråk (lausekieli): t.ex. pascal, basic, C, C++, Java, Perl, Phyton Ett programspråk är ett konstgjort språk som används för programmering. Programspråk består vanligtvis av engelska ord, förkortningar och specialtecken

5 Datorprogram måste översättas (kompileras) från källkod till maskinkod av en kompillator innan de kan köras (exekveras). Alternativt kan datorprogram tolkas (interpreteras) av en tolk innan de körs (exekveras).

6 flera lager eller nivåer av programvara plattform: BIOS, drivrutiner operativsystem tillämpningsprogram: t.ex. kontorsprogram, webbläsare egna program: t.ex. skript, kalkylmallar

7 variabler operatörer villkor

8 variabler En variabel är som ett namn som representerar ett värde. Värdet tilldelas och kan variera medan programmet körs. I Java (men inte i JavaScript) deklareras variabler.

9 HTML HyperText Markup Language märkspråk för hypertext En hypretext är en text som med länkar är förbunden med andra texter.

10 Sidans namn Rubrik Underrubrik Detta är ett stycke. Detta är ett annat stycke.

11 länkar länktext Knapp

12 ankar länk till samma sida Underrubrik alterativ för xhtml Underrubrik

13 Marginaler och bakgrundsfärg

14 Fontstil fet stil fet stil kursiverad stil kursiverad stil underteckad text underteckad text stor text stor text liten text liten text subscript subscript superscript superscript

15 fontstorlek 5 fontstorlek -3 text för skärm grön text grön text

16 text radbyte text radbyte centrerad text centrerad rubrik text till höger text till höger

17 Bilder

18 WML Wireless Markup Language märkspråk för mobiltelefoner en version av xml för wap1

19 Första kortets namn Vanlig text. Andra kortet Andra kortets namn Vanlig text. Första kortet

20 XML eXtensible Markup Language universellt och utbyggbart märkspråk

21 Helsinge gymnasium Magnus Högstadiet Janika

22 XHTML eXtensible Hypertext Markup Language – omformulering av HTML i XML Speciellt är XHTML 1.0 är en omformulering av HTML 4.01 som XML. XHTML är skriftlägeskänsligt; alla taggar skrivs i gemener (”små bokstäver”). Alla element måste ha matchande start- och sluttaggar.

23 XHTML 1.0 definieras, liksom HTML 4,01, av tre olika dokumentmallar:  XHTML 1.0 Strict  XHTML 1.0 Transitional  XHTML 1.0 Framesets XHTML Basic och XHTML Mobile Profile är varianter för mobiltelefoner, WAP2

24 XHTML 1.0 Strict XHTML 1.0 Transitional XHTML 1.0 Frameset Dokumentmallar

25 Mitt första XHTML-dokument Hejssan världen!

26 CSS Cascading StyleSheets stilmallar tre olika metoder:  mall i en skild textfil med filändelsen css  mall innanför taggarna och  lokala stildefinitioner

27 em {font-weight: bold; font-style:normal;} strong {font-style: italic;} p, h1, h2 {font-family: verdana, arial;} /* kommentar */

28

29 Mitt första XHTML-dokument

30 <!-- em {font-weight: bold; font-style: normal;} strong {font-style: italic;} p, h1, h2 {font-family: verdana, arial;} -->

31 <!-- em {font-weight: bold; font-style:normal;} strong {font-style: italic;} p, h1, h2 {font-family: verdana, arial;} --> </style Mitt första dokument med css

32 text i kursiverad stil text i fet stil ett helt stycke i kursiverad stil

33 Mitt första dokument med klasser <!--.elev {color: red;}.larare {font-weight: bold; color: green; font-size: 18 pt;} h1.elev {text-decoration: underline;} --> </style Martin Hasse undervisar Martin i matematik.

34 tabeller rad 1, kolumn 1 rad 1, kolumn 2 rad 2, kolumn 1 rad 2, kolumn 2

35 rad 1, kolumn 1+2 rad 2, kolumn 1 rad 2, kolumn 2

36 rad 1+2, kol. 1 rad 1, kolumn 2 rad 2, kolumn 2

37 td {color: red;}.elev {background-color: red; color: black;} __________________________________________________ rad 1, kolumn 1 rad 1, kolumn 2 rad 2, kolumn 1 rad 2, kolumn 2

38 <!-- td {color: red;}.elev {background-color: red; color: black;} --> </style rad 1, kolumn 1 rad 1, kolumn 2 rad 2, kolumn 1 rad 2, kolumn 2

39 egenskaper för tabeller och celler border colspan, rowspan bgcolor width height cellpadding style

40 css-egenskaper för tabeller background-color color border-width padding

41 css-egenskaper för länkar a:link {color: } a:visited {color: } a:active {color: } a {text-decoration: none} a:hover {text-decoration: underline; background: }

42 a {font-family: arial} a:link {color: #ffff00} a:visited {color: #0000ff} a:active {color: #00ff00} a:hover {text-decoration: none; font-weight: bold; background: #00ff00; color: #ff0000} HeGy

43 RGBRGB 16*16 * 16*16 * 16*16 = 256 * 256 * 256 = 16 777 216

44 2 4 = 16 2 8 = 256 #ffffff = 255,255,255 = white hexadecimal färgkod

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 #ffffff #ff0000 #00ff00 #0000ff #00ffff #ff00ff #ffff00 #000000 #008000 #C0C0C0 #808080 #808000 #800000 #000080 #800080 #008080 white red lime blue aqua fuchsia yellow black green silver gray olive maroon navy purple teal

57 mediatyper screen projection handheld tv print

58

59 body {background-color: aqua; margin- left: ; margin-right: } p, h1, h2 {font-family: verdana, arial;} @media print { p {font-family: Times New Roman; } body {backround-color: white; color: #ffffff} }

60 metainformation

61 JavaScript Scriptspråk som tolkas direkt av webbläsaren tre olika platser:  i skild textfil med filändelsen js  innanför taggarna och  innanför enskilda taggar

62 JS Knapp

63 JS Hemsida

64 JS Hemsida

65 JS Hemsida

66 JS Hemsida

67 JS document.bgColor="red"

68 JS document.bgColor="red"

69 JS document.bgColor="red"

70 JS document.bgColor="red"

71 JS document.bgColor="red"

72 JS Ljusröd Grön

73 objekt.egenskap = objekt.metod() objekt.metod(parameter) objekt.metod(parameter1, parameter2) objekt1.objekt2.metod()

74 JS <!-- //kommentar document.write("Hejssan världen!") /*mera kommentarer*/ -->

75 JS <!-- //kommentar alert("Hejssan världen!") /*mera kommentarer*/ -->

76 Hemsida

77 JS window.location =" http://www.bbc.co.uk/cult/24" 24 24

78 JS window.location =" http://www.bbc.co.uk/cult/24" 24 24

79 JS <meta http-equiv="refresh" content= "24; url= http://www.bbc.co.uk/cult/24"> window.location =" http://www.bbc.co.uk/cult/24" 24 24

80 JS <meta http-equiv="refresh" content= "0; url= http://www.bbc.co.uk/cult/24"> window.location =" http://www.bbc.co.uk/cult/24" 24 24

81 Frivillig definition av variabel var bokst = promt() Alternativ bokst = promt()

82 JS <!-- hejssan = "Hejssan världen!" document.write(hejssan) -->

83 JS function hej() { document.write("Hejssan världen!") } document.write("Hejssan!") hej()

84 JS bokst = prompt(); bokst = bokst.toLowerCase(); document.write(bokst)

85 JS bokst = prompt("Skriv text. "); versaler = bokst; bokst = bokst.toLowerCase(); document.write(versaler + " " + bokst)

86 jämförelse A == B tilldelning A = B

87 Operatorer addition A + B subtraktion A – B multiplikation A * B division A / B

88 Förkortningar A = A + BA += B A = A – B A -= B A = A * B A *= B A = A / BA /= B

89 Jämförelser A == B A != B A > B A = B A <= B

90 Logiska operatorer &&och ||eller !inte

91 <!-- if ((navigator.appVersion.indexOf("MSIE") > 0) && (parseInt(navigator.appVersion) >= 4)) { ltext = " Lägg denna sida till dina favoriter!"; document.write(ltext); } //-->

92 Gör denna sida till din startsida!

93 <!-- datum = new Date(); document.write(datum) //-->

94 <!-- // Denna kod har jag (RW) utvecklat själv. datum = new Date(); dag = datum.getDate(); manad = datum.getMonth(); ar = datum.getFullYear() if (manad == 0) {manad = 'januari'} if (manad == 1) {manad = 'februari'} if (manad == 2) {manad = 'mars'} if (manad == 3) {manad = 'april'} if (manad == 4) {manad = 'maj'} if (manad == 5) {manad = 'juni'} if (manad == 6) {manad = 'juli'} if (manad == 7) {manad = 'augusti'} if (manad == 8) {manad = 'september'} if (manad == 9) {manad = 'oktober'} if (manad == 10) {manad = 'november'} if (manad == 11) {manad = 'december'} document.write("Den " +dag+ " " +manad+ " " +ar) //-->

95 JS function jumpPage(newLoc) { newPage = newLoc.options[newLoc.selectedIndex].value if (newPage != "") { window.location.href = newPage }} Startsida Sida 1 Sida 2 Blogg

96 JS

97 JS

98 JS bd1 = new Image bd2 = new Image bd2.src = "bild2.jpg" bd1.src = "bild1.jpg"

99 JS <!-- function nyttFonster(adress) { Window = window.open(adress, 'Win', 'width=600, height=300, scrollbars=yes') Window.focus() } // --> Helsinge bild

100 JS <!-- function nyttFonster(adress) { Window = window.open(adress, 'Win', 'width=600, height=300, scrollbars=yes') Window.focus() } // --> Helsinge bild

101 JS <!-- function nyttFonster(adress) { Window = window.open(adress, 'Win', 'width=600, height=300, scrollbars=yes') Window.focus() } // --> Helsinge bild

102 JS <!-- function nyttFonster(adress) { Window = window.open(adress, 'Win', 'width=600, height=300, scrollbars=yes') Window.focus() } // --> Helsinge bild

103 JS Helsinge bild

104 skript.js function nyttFonster(adress) { Window = window.open(adress, 'Win', 'width=600, height=300, scrollbars=yes') Window.focus() }

105 JS Stäng

106 JS

107 JS <body onLoad="window.open('http://www.tellusfilm.com/bilder/artikel_bild/jack %20bauer.jpg', '', 'width=200, height=200, scrollbars=no, resizable=no, location=no');">

108 JS <body onLoad="window.open('http://www.tellusfilm.com/bilder/artikel_bild/jack %20bauer.jpg', '', 'width=200, height=200, scrollbars=no, resizable=no, location=no');">

109 Slingor while for

110 A = 1 B = 100 while (A <= B) { document.write(A + " ") A = A + 1 }

111 A = 1 B = 100 while (A <= B) { document.write(A + " ") A = A + 1 }

112 A = 1 B = 100 while (A <= B) { document.write(A + " ") A++ }

113 A = 1 B = 100 while (A <= B) { document.write(A + " ") A++ B /= 2 }

114 A = 1 B = 100 while ((A = 50)) { document.write(A + " ") A++ B-- }

115 A = 1 B = 100 while (!(A > B) && !(B < 50)) { document.write(A + " ") A++ B-- }

116 Objekt innanför html-dokument Objekt

117 Objekt

118 Objekt

119 Objekt

120 Objekt

121 Objekt

122 Objekt

123 Java objektorienterat programspråk kompileras till bytekode körs på en virtuell maskin, vilket gör programmet plattformsoberoende utvecklat av Sun Microsystems kan köras som självständiga program eller som appleter filändelse class

124 Objekt

125 Objekt <param name = "bgcolor" value="#ff8080"

126 Java <applet code=Lake.class id=Lake width=300 height=250 >


Ladda ner ppt "Programmering?. Förslag till innehåll programmeringens grundläggande teori webbredigering, webbprogrammering html xml wml (wap 1) xhtml css javascript."

Liknande presentationer


Google-annonser