Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.transformering.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.transformering.se."— Presentationens avskrift:

1

2 HBTQ

3 Lundströmmottagningen

4 Transsexualism - historia
Historiska personer? 1910 Magnus Hirschfeld – transvestit 1923 Magnus Hirschfeld – transsexuell 1967 Jan Wållinder ”Transsexualism” 1972 Lagen om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall

5 Biologiskt kön Kromosomalt Xx – Xy Östrogen – Testosteron
Kvinnliga/manliga könskaraktärer

6 Gender role – samhällets normer och förväntningar
Socialt kön Gender role – samhällets normer och förväntningar

7 Gender Identity Gender Identity Disorder
Psykologiskt kön Gender Identity Gender Identity Disorder

8 Diagnostik enligt DSM-IV
A. En stark och bestående identifikation med det motsatta könet (inte enbart en önskan om att ha en någon kultur-betingad fördel som det motsatta könet anses har). B. Varaktigt otillfredsställd med sitt kön eller känner sig otillräcklig i sin egen könsroll.

9 Diagnostik enligt DSM-IV
C. Störningen föreligger inte samtidigt med något kroppsligt tvekönat tillstånd. D. Störningen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra avseenden.

10 En liten och heterogen grupp
Orsak okänd Prevalens MtF: 1: till 1:10 000 Prevalens FtM: 1: till 1:30 000 Sverige ca 540 ansökningar 12 ansökningar avslagits Ständigt ökande ansökningar

11 Lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall (1972)
Namnbyte Sterilisering Ingrepp i könsorganen Fastställelse av könstillhörighet Krav: 18 år, svensk medborgare ogift och steril Socialstyrelsen rättsliga råd beslutar

12 Utredningsprocess Fas I
Bedömningssamtal Social utredning inkl. anhörigkontakt Medicinsk/psykiatrisk utredning Psykologutredning Steg I-konferans

13 Utredningsprocess Fas II
Remisser för könskorrigerande åtgärder under real life( endokrinolog, logoped, plastikkirurg, gynekolog och hudläkare) Uppföljning under real life Ansökan till Socialstyrelsens rättsliga råd

14 Psykossjukdom Utvecklingsstörning(?) Drogberoende Kriminalitet
Kontraindikationer Psykossjukdom Utvecklingsstörning(?) Drogberoende Kriminalitet

15 Riskfaktorer Personlighetsstörning Bristande stöd från anhöriga
Kroppsligt dåliga förutsättningar Ålder > 30 år vid första kontakt

16 Och sen då………..?


Ladda ner ppt "Www.transformering.se."

Liknande presentationer


Google-annonser