Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prioriterade vatten- och sanitetsfrågor Övergripande prioriteringar  att betona vikten av att u-länderna visar starkt politiskt ledarskap i att prioritera.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prioriterade vatten- och sanitetsfrågor Övergripande prioriteringar  att betona vikten av att u-länderna visar starkt politiskt ledarskap i att prioritera."— Presentationens avskrift:

1 Prioriterade vatten- och sanitetsfrågor Övergripande prioriteringar  att betona vikten av att u-länderna visar starkt politiskt ledarskap i att prioritera de vattenrelaterade målen från WSSD, bl.a. genom att vattenrelaterade frågor tydliggörs i nationella planer för fattigdomsbekämpning, inklusive PRSP och/eller nationella strategier för hållbar utveckling  att FN:s samordning av vatten- och sanitetsfrågor stärks (UN-Water)  att genomförandet av vatten- och sanitetsmålen 2005 och 2015 kan följas upp inom ramen för antingen CSD eller ECOSOC  att betona vikten av en samlad planering för bebyggelse och infrastruktur för vatten och sanitet att framhäva nödvändigheten av kvinnors medverkan i planering och utförande av vattenresursförvaltning

2 IWRM- och vatteneffektivitetsmålet 2005  att betona att detta mål rör såväl i-länder som u-länder.  att CSD12 klargör att utarbetandet av IWRM-planerna till år 2005 skall ha sin utgångspunkt i Johannesburgplanen (para 26 a-g) samt att detta bör betonas för att undvika försök till omtolkning av målet.  att framhålla att IWRM-målet även inkluderar en ekosystemansats (JPOI, para 25 c)  att betona att även gränsöverskridande samarbete kring vattenresurser utgör en integrerad del av IWRM

3 Vatten och sanitetsmålet 2015  att ge sanitets- och hygienfrågor högre status för att en förbättrad hälsa ska kunna uppnås, bl. a genom att vatten och sanitet genomförs integrerat med hygienutbildning och att detta synsätt får en högre prioritet i PRSPs.  att betona vikten av ett tydligt offentligt ansvar för sanitet- och hygienfrågor.  att lyfta fram de områden där Sverige har erfarenheter av dels innovativ metodutveckling (ekologisk sanitet, sustainable sanitation) och erfarenheter från att synliggöra alternativa vattenresursförvaltningsmetoder som efterfrågestyrd vattenresursförvaltning (water demand management).

4 Övrigt  att betona vikten av att stater och kommuner tar ett tydligt ansvar för utbyggnad av tillgång till vatten och sanitet av en godtagbar kvalitet till samtliga invånare självkostnadsprincipen är viktig vid skapandet av vatten- och sanitetslösningar att betona kemikaliers negativa inverkan


Ladda ner ppt "Prioriterade vatten- och sanitetsfrågor Övergripande prioriteringar  att betona vikten av att u-länderna visar starkt politiskt ledarskap i att prioritera."

Liknande presentationer


Google-annonser