Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En fördjupning i en samhällsfråga

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En fördjupning i en samhällsfråga"— Presentationens avskrift:

1 En fördjupning i en samhällsfråga
Vad är viktigt? En fördjupning i en samhällsfråga

2 Rättighet eller lagbrott?
Abort - när börjar livet? Alkohol i huvet – åldersgränser, priser och kvoter? Barnarbete - cyniskt utnyttjande eller nödvändighet? Civil olydnad - när får man trotsa lagen? Djurfabriker - hur får djuren behandlas? Djurförsök - plågeri eller nödvändighet? Dödshjälp - får man döda av barmhärtighet? Dödsstraff - den slutgiltiga lösningen? Doping - från vitaminer till steroider - vad är fusk? Droger - vad är tillåtet och vad är förbjudet? EMU – utanför eller innanför? Fildelning – brott eller rättighet? Fosterdiagnostik - vem har rätt att födas? Fotbollsvåld – vem slåss och varför? Gatuvåld – får man kasta sten på glashus? Genteknik - hur långt skall vetenskapen få gå? Monarki – blir det bättre med president? Organdonation - vem äger min kropp? Porrindustrin– yttrandefrihet eller cyniskt utnyttjande? Rättvis handel – ska man få handla hur billigt som helst? Underhållningsvåld - oskyldigt roande eller farlig påverkan? Vapenexport - omoral eller ekonomisk nödvändighet? Vapenvägran - svek eller mänsklig rättighet? Veganer - kriminella mordbrännare eller djurens beskyddare? Vindkraft vid kusten – hot mot eller räddning för miljön? Dödsstraff Våldsamma upplopp Trafficking Droger och alkohol Fildelning Rättighet eller lagbrott? Skräckfilmer – oskyldigt nöje? Djurförsök Barnarbete

3 Varför gör vi detta? Mål:
Du ska kunna använda olika kunskapskällor och metoder vid arbetet med samhällsfrågor. Du ska kunna formulera, förstå och reflektera över samhällsfrågor ur såväl historiska som framtida perspektiv.

4 Arbetets upplägg 2-3 sidor totalt Inlämning v.11
Vetenskaplig upplägg (Inledning, syfte frågeställning, resultat, diskussion) Källor måste finnas med! Diskussion om källorna för VG och MVG

5 Inledning: Berätta kort varför frågan är intressant och viktig för er.
Frågeställning: Formulera en fråga som kan besvaras med ja/nej eller där man kan vara för/emot. Fakta: Lägg fram fakta som är viktiga att veta för att man skall kunna ta ställning i frågan. Argument för och emot: Vad säger de olika källorna? Egna tankar och reflektioner: Ta ställning. Vad tycker ni? Väcker frågan andra tankar eller frågor? Vad tycker ni att man ska göra? Källor: Visa var ni har hämtat ert material. Med URL, datum och avsändare. Ex: , Socialdemokratiska Arbetarepartiet

6 Betygskriterier G: Godkänt
Du beskriver samhällsfrågor ur historiska och nutida perspektiv samt anger orsaker och konsekvenser till dessa.

7 Exempel G: BESKRIVER: ”Det finns många barnarbetare i Indien I Sverige finns det inga barnarbetare. Barn har arbetat i Indien så länge man känner till. Förr i tiden arbetade barn i Sverige också.” ORSAKER – KONSEKVENSER: ”Indien är ett folkrikt och fattigt land. Man har låga löner vilket gör att man kan sälja billiga varor till västvärlden. Lönerna är så låga att familjerna är beroende av att barnen också arbetar. Detta gör att barnen som arbetar får svårt att hinna med att gå i skolan. De får ingen utbildning och får utföra tunga, slitsamma arbeten. I Sverige är det olagligt med barnarbete. Sverige är så rikt att vi har råd att låta barnen gå i skolan istället för att arbeta. Barnen i Sverige får en utbildning och har bättre chanser att få välbetalda jobb i framtiden”

8 Betygskriterier VG: EXEMPEL:
”Du analyserar och värderar samhällsfrågor ur olika perspektiv.” EXEMPEL: ”Vissa anser att barnarbete inte är ett problem eftersom barnen annars inte haft mat för dagen. Andra anser att det är fel att barnen ska behöva arbeta istället för att få gå i skolan. Jag tycker att det alla barn borde få samma chans att gå i skolan. Om landet inte har råd att ge barnen skolgång så borde västvärlden bidra med pengar så barnen får råd att gå i skolan.”

9 Betygskriterier MVG: ”Du drar slutsatser och föreslår lösningar på olika samhällsfrågor.” EXEMPEL: ”Om västvärlden bidrar med pengar till Indien så att eleverna får utbildning så kommer Indien bli ett rikare land eftersom man får fler utbildade människor. Utbildning leder till att fler företag startas och landet får in mer pengar. Om man bara låter barnarbetet fortsätta så kommer en stor del av Indiens befolkning fortsätta att vara fattig och det kommer ta ett långt tag innan

10 Källkritik - betygskriterier
G: Du söker, väljer ut och ställer samman fakta från olika källor. VG: Du värderar olika källor samt använder någon samhällsvetenskaplig metod. MVG: Du arbetar med olika typer av material, bedömer tillförlitligheten hos olika källor samt visar i sitt arbete ett kritiskt förhållningssätt till fakta, tolkningar och värderingar.


Ladda ner ppt "En fördjupning i en samhällsfråga"

Liknande presentationer


Google-annonser