Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Urinblåsan - viktigare än du tror!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Urinblåsan - viktigare än du tror!"— Presentationens avskrift:

1 Urinblåsan - viktigare än du tror!
Eva Joelsson-Alm Intensivvårdssjuksköterska, Med.dr.

2 ”Jag är inte sjuk, bara skadad för resten av livet”

3 Innehåll Vårdrelaterad urinvägsinfektion Urinretention
Övertänjning av urinblåsan Ställ gärna frågor!

4 Vårdrelaterad urinvägsinfektion VUVI
En av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna KAD orsakar ca 80 %

5 Ännu värre….. Ca 1 dödsfall / 1000 KAD-inläggningar
Källa till 2/3 av resistenta bakterie-stammar

6 Urosepsis Urinvägar en vanlig ingångsport för bakterier som ger sepsis, t ex E. coli Snabbt förlopp – kräver snabb behandling (och snabba odlingar!)

7 Bakterieutveckling Flertalet bakterier vid VUVI kommer från tarmfloran
70 % E. coli Biofilm – bakterier inbäddade i skyddande slemskikt - stort problem!

8 Kateter - inget nytt påfund!
John of Gaddesden ( )

9 Biofilm

10 Biofilm Biofilm skapas alltid Bakterier i biofilm är mer motståndskraftiga Biofilm innebär ökad infektionsrisk och aktivering av immunförsvaret

11 Urinvägsinfektioner ska stoppas!
Nationell satsning för ökad patientsäkerhet Sveriges Kommuner och Landsting År 2008: 2,4 % av alla patienter hade VUVI Mål: halvera till 2014

12 Infektionsförebyggande åtgärder
Identifiera riskpatienter Förebygg och diagnostisera urinretention Behandla urinretention Utred urininkontinens och behandla korrekt Behandla med KAD endast på strikt indikation efter ordination av läkare Korrekt omvårdnad vid KAD-behandling

13 Korrekt diagnostik av VUVI
Symtom positiv odling Stor överdiagnostik Asymtomatisk bakteriuri vanligt

14 Korrekt behandling av VUVI
Behandla inte asymptomatisk bakteriuri! KAD + bakteriuri : behandla endast vid feber Rätt preparat, rätt tid

15

16 Urinretention och UVI Urinretention medför ökad risk för bakteriuri och UVI Övertänjning av urinblåsan kan orsaka urinretention

17 Definitioner Urinretention Oförmåga att tömma urinblåsan
Överfylld blåsa Blåsvolym > 500 ml

18 Nedre urinvägarna A research group with representatives from anaesthesia, PACU, all surgical specialities When in the perioperative period does this happen? (suspicion: patients do not void completely before surgery…) Riskgroups, intraoperative fluids

19 Normal blåstömning Viljestyrda signaler från CNS
Relaxation av blåssfinkter Kontraktion av urinblåsan

20 Riskfaktorer för urinretention
Ålder Kön Sängläge Smärta Oro och stress Läkemedel Operation och anestesi

21 Urinretention och övertänjning
Skadad urinblåsa Underskattat problem (1- 70%) Kan ge långvariga – ibland livslånga problem

22 Men det finns ljusglimtar!
Åtgärd inom 1 – 2 timmar → låg risk för kvarstående skador

23 Behov att förbättra vården
2001 – många avvikelserapporter på UVA/Postop om överfylld urinblåsa efter operation Vårdutvecklare – ansvarig för kvalitets- och säkerhetsarbete Måste förbättra rutinerna, men hur? Första studien… Joelsson-Alm E, Nyman CR, Lindholm C, Ulfvarson J, Svensen C. Perioperative bladder distension: A prospective study .Scand J Urol Nephrol :

24 Preop scanning på vårdavdelningen

25 Preop scanning på anestesiavdelningen

26 Postop scanning

27 I samband med operation
Blåsövertänjning är ett stort problem – extra stort för ortopedpatienter Stora individuella skillnader – omöjligt att förutse Många patienter har problem redan INNAN operationen startar Det finns behov av bättre preoperativa rutiner – studier krävs…. Joelsson-Alm E, Nyman CR, Lindholm C, Ulfvarson J, Svensen C. Perioperative bladder distension: A prospective study .Scand J Urol Nephrol :

28 Redan på akuten… Studie på SÖS 2010: 24% av akuta ortopedpatienter hade övertänjning Hade inte en aning om hur mycket de har i blåsan Kände sig inte kissnödiga Hade svårt att kissa % urinretention → kateterisering Smärta 85 % av patienter med > 500 ml could not void 39 % of orthopaedic patients: bladder volume > 500ml 12 % of surgical patients “ “ “

29 Preoperativ scanning Minskar risken för övertänjning
Måste påbörjas så tidigt som möjligt på akuten Joelsson-Alm E, Ulfvarson J, Nyman CR, Divander MB, S vensen C. Preoperative ultrasound monitoring can reduce postoperative bladder distension..Scand J Urol Nephrol (2):

30 Efter operation Postoperativ blåsövertänjning kan ge:
mer urinvägsbesvär sämre hälsorelaterad livskvalitet upp till tre månader efter en akut ortopedisk operation.

31 Hur påverkas patientens vardag?
Intervjuer med 20 patienter Konstaterad övertänjningsskada efter sjukhusvård (Patientförsäkringen LÖF) Kvalitativ innehållsanalys

32 Deltagarna 13 kvinnor och sju män
Ålder vid skadan: 28 år – 78 år (median 54 år) Orsak: förlossning gynekologisk kirurgi graviditet allmänkirurgisk kirurgi infektion ortopedisk kirurgi Kvarstående besvär: dagliga tappningar (11 st) KAD (1 st) - övriga blåstömningsproblem (7 st) - inga symtom (1 st)

33 Skadetillfället Bristande rutiner
Ingen förstod situationen / konsekvenserna Bristande rutiner

34 Vardagsproblem Begränsningar av livet tidsödande beroende av engångsmaterial påverkar socialt liv alltid ha koll på toaletter

35 Vardagsproblem Lidande - smärta - urinvägsinfektioner
Oro för framtiden

36 Att göra en vårdskadeanmälan
Ingen/lite hjälp av vården Ambivalens inför att anmäla Stark önskan att förhindra att detta kan drabba andra Vårt jobb!

37


Ladda ner ppt "Urinblåsan - viktigare än du tror!"

Liknande presentationer


Google-annonser