Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jan Alve Svensson Matematiska Vetenskaper

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jan Alve Svensson Matematiska Vetenskaper"— Presentationens avskrift:

1 Jan Alve Svensson Matematiska Vetenskaper Chalmers | Göteborgs universitet Nationella projektgruppen för regeringens matematiksatsning Ansvarig för genomförandet av Sommarmatten i Göteborg

2 Matematiksatsningen Treårig satsning som började 2006
10 miljoner årligen till landets högskolor för att underlätta övergången gymnasieskola – högskola för studenter som ska undervisas i matematik Göteborgs universitet – nationellt samordningsansvar Anordna nationella möten stimulera lokal samverkan mellan gymnasier och högskola Utveckla webbaserad överbryggningskurs

3 Överbryggningskurs Fanns redan vid KTH. Skalbar: kan ges oberoende av antalet studenter Inga resurser att göra en helt ny kurs inom ramen för matematiksatsningen Avsiktsförklaring mellan intressenter i math.se och nationella projektgruppen för matematiksatsningen math.se sköter det praktiska Lokala samverkansgrupper svarar gemensamt för kvalitetssäkring och ger riktlinjer för utveckling Högskolor kan utnyttja math.se:s material och tjänster i olika utsträckning för kurstillfällen. Förhandlar om ersättningar och marknadsföring.

4 Aktörer i verksamheten
math.se: centrumbildning vid KTH och Stockholms universitet. RCN vid KTH. NTI: Fristående gymnasieskola som sköter mentorsverksamhet för kurser vid math.se. Upphandlad tjänst. NCM: vid Göteborgs universitet. Ansvar för samverkansgrupperna. Deltagande högskolor (har Ladokkod för kurs som utnyttjar tjänster – material vid math.se)

5 Vad är Sommarmatten? Tre olika material på math.se: Förberedande kurs i matematik 1 – 3 1:an: numerisk och algebraisk räkning, potenser, exponential- och logarimfunktioner samt trigonometri. Matte C. 2:an: derivata, integral (matte D) och komplexa tal (matte E) 3:an: Alternativ till 1 och 2. Mer förståelse, mindre räkning. Gävle och SU.

6 Material och tjänster från math.se
Tar emot anmälan till kurser Litteratur som finns i en wiki. Kan fås som tryckt kompendium. Diskussionsforum där studenter kan ställa frågor och chatta. Övervakas av mentorer. Provmodul där examinationen sker. Stort antal prov. I kurs 1 är det 28 st samt inlämningsuppgift. I kurs 2 är det 20 st. I plattformen finns statistik- och uppföljningsverktyg för mentorer och lärare Gränssnitt för antagning och registrering lokalt Mentorsverksamhet CSN-frågor

7 Nationella utfallet 2007 (tom 23 aug)
Gäller kurs 1 och kurs 3

8 Vilka når vi med Sommarmatten?
Undersökning bland nya teknologer vid Chalmers Betyg på Matte E 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alla Sommarmatten US IG G VG MVG

9 Vilka når vi med Sommarmatten?
Fördelning på programmen Program Antal Sommarmatten Procent Väg o vatten 131 37 28% Tekniskt fysik 127 59 46% Maskinteknik 166 58 35% Kemiteknik 73 31 42% Kemiteknik m fysik 40 16 40% Informationsteknik 83 33 Industriell ekonomi 129 35 27% Elektronik 23 32% Teknisk design 32 10 31% Datateknik 108 43 Bioteknik 72 56% Automation o mekatronik 97 28 29% Arkitektur o teknik 36 6 17% Totalt 1167 419 36%

10 Hur klarar studenterna kursen?
Undersökning bland nya teknologer vid Chalmers Betyg på Matte E och framgång på kurs 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% US IG G VG MVG Alla 0-10% 10-20% 20-30% 30-40% 40-50% 50-60% 60-70% 70-80% 80-90% 90-100%

11 Har sommarmatten effekt?
Diagnostiskt prov (max 9) och sommarmatten. Medel. Alla Sommarmattten (MVE800): Antal Uppgift i provet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totat 366 0,60 0,38 0,55 0,18 0,33 0,65 0,31 0,27 0,20 3,47 Inte deltagit i Sommarmatten (MVE800): Antal Uppgift i provet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totat 678 0,53 0,29 0,47 0,22 0,60 0,30 0,13 2,96

12 Har sommarmatten effekt?
Diagnostiskt prov (max 9) och sommarmatten Resultat efter framgång i Sommarmatten

13 Har sommarmatten effekt?
Diagnostiskt prov (max 9) och sommarmatten. Medel. Resultat efter relevans i Sommarmatten % i kursen Antal Uppgift i provet 1 2 3 4 5 6 >=80% 177 0,44 <80% 197 0,20 >=60% 210 0,23 <60% 164 0,11 >=40% 246 0,63 0,67 <40% 128 0,35 0,52 >=20% 309 0,62 0,40 <20% 65 0,38 0,15


Ladda ner ppt "Jan Alve Svensson Matematiska Vetenskaper"

Liknande presentationer


Google-annonser