Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur sjukvården kan förebygga sjukdom genom att stödja förändring av ohälsosamma levnadsvanor Primärvårdsperspektiv Cecilia Björkelund, Allmänmedicin,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur sjukvården kan förebygga sjukdom genom att stödja förändring av ohälsosamma levnadsvanor Primärvårdsperspektiv Cecilia Björkelund, Allmänmedicin,"— Presentationens avskrift:

1 Hur sjukvården kan förebygga sjukdom genom att stödja förändring av ohälsosamma levnadsvanor Primärvårdsperspektiv Cecilia Björkelund, Allmänmedicin, Göteborgs universitet, Strömstad VC

2 DAGENS SITUATION… BMI-utveckling bland 50-åriga göteborgare (Kvinnostudien och 1913, 1923… års män) n delt.frekvens:

3 utvecklas även bland kvinnor…
bukfetma Ökning av midja-stussmåttet bland kvinnor i Göteborg från

4 Friskfaktorer – riskfaktorer Kvinnor i Göteborg 1968 - 2004
Motion mer än 3 tim/v 11% 41% Rökning år 49% Stress år 34% 70%

5 Relativ mortalitetsrisk – 20-årsperspektiv för medelålders kvinnor utifrån motionsgrad
Physical activity levels and changes in relation to longevity. A prospective study of Swedish women. Lissner L, Bengtsson C, Björkelund C, Wedel H. Am J Epidemiol. 1996

6 Vad säger vårdcentralspatienterna?
* Behöver ändra Behöver ändra Vill ändra Vill ändra Kosten: Behöver ändra; vill och kommer sannolikt att förändra Fysisk aktivitet: Behöver ändra; vill och kommer sannolikt att förändra

7 Organisationen har medicinska effekter
Många söker första linjens sjukvård >13 miljoner besök/år Ca 80% av invånarna har besökt vård centralen under en treårsperiod Varför primärvården? Organisationen har medicinska effekter Tillgänglighet och kontinuitet förutsättningar för god vård

8 *** * Strömstadsstudien – livsstilsförändring ger effekt
– 8-årsuppföljning bland kvinnor med riskfaktorer i i Strömstad jämfört med kvinnor i Göteborg *** * Björkelund C, Lissner L, Devine C, Lindroos AK, Palm Lis, Westerståhl A. Long-term effects of a primary health care intervention program for women: lower blood pressure and stable weight. Fam Med 2000;32:246-51

9 Erfarenheter av preventivt arbete i Habo
Vad kan man åstadkomma? Erfarenheter av preventivt arbete i Habo Primär och sekundärpreventivt Integrerat och riktat Individ och samhällsinriktat

10 Välutbyggd primärvård effektiv för hälsan
LA SC . GA NV MS AL WV DE NC KY KS TN ID MI TX IA UT NY CA MD ND WI NM AZ NE MA CT HI MN AK IL VA PA FL MT OR NJ ME NH SD AR WA RI R=.54 P<.05 Source: Shi L, Starfield B, Kennedy BP, Kawachi I. Income inequality, primary care, and health indicators. J Fam Pract 1999; 48(4): The Relationship Between Primary Care, Income Inequality, and Mortality in US States, 1980–1995 Shi et al, J Fam Pract 1999; 48: Starfield 09/02 02-160 Starfield 09/02 WC 2186

11 Hur ska det genomföras?

12 Effektiva metoder i primärvården
Bygger på Kontinuitet Tillgänglighet Patientcentrerad metodik Pedagogiska redskap Motiverande metodik Preventiv struktur integrerad i verksamheten

13 Preventiv struktur: På vårdcentralen
Hur finna risk som vill (för)bli frisk? Hälsolyftet på Hisingen - hälsoekonomisk modell…

14 Livsstilsförändring gemensam nämnare för många av patienterna med kroniska sjukdomar och besvär – integrerat arbete med flertal kroniska sjukdomar hjärtsjkd Fetma

15 Primärvårdsperspektiv
Multiplikativt arbetssätt – flera olika levnadsvanor – flera olika ohälsotillstånd Tillgänglighet och kontinuitet under alla delar av livet -Kunskap om samhället och samarbets- partners Primärvårdsperspektiv Multiprofessionellt omhändertagande Integrerat i vården Nå- hur ser det då ut i Sverige – kan vi fullfölja det primära uppdraget som kan sammanfattas som att vi ska vara Första linjens sjukvård Vi ska ge mycket god tillgänglighet för att ge möjlighet till prioritering Vi ska ge Kontinuitet Och detta sammantaget ger ett befolkningsansvar

16 Detta är våra viktigaste – evidensbaserade - instrument!
Patientcentrerat arbetssätt gör att vi kan översätta medicinsk och epidemiologisk kunskap så att den anpassas efter varje individs behov – tillsammans med patienten Tillgängligheten Kontinuiteten Möjligheten till expektans och samverkan och samförstånd


Ladda ner ppt "Hur sjukvården kan förebygga sjukdom genom att stödja förändring av ohälsosamma levnadsvanor Primärvårdsperspektiv Cecilia Björkelund, Allmänmedicin,"

Liknande presentationer


Google-annonser