Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Microsoft® Lync™ 2010 Konferenser och samarbete Utbildning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Microsoft® Lync™ 2010 Konferenser och samarbete Utbildning"— Presentationens avskrift:

1 Microsoft® Lync™ 2010 Konferenser och samarbete Utbildning

2 Mål I den här kursen lär du dig att:
Skapa ett online möte Konferenser med uppringning och personligt ID Schemalägga ett online möte Multiplattformsmöten för flera personer med Lync och Outlook Göra en professionell presentation Formella presentationer med skärmdelning, PowerPoint och Whiteboard Arbeta med vem som helst, var som helst Samarbeta med kollegor oavsett var de befinner sig Använda Microsoft Lync Attendee Delta i onlinemöten även om du inte har Lync installerat

3 Skapa onlinemöten Det här avsnittet behandlar följande:
Konferens med uppringning Ställa in ditt personliga ID-nummer (PIN) Tillbaka till Mål

4 Konferens med uppringning
Konferens med uppringning Konferens med uppringning är ett ljudalternativ till onlinemöten som låter deltagare, i och utanför organisationen, att delta i mötet med hjälp av en telefon. Dina deltagare behöver bara slå numret i din mötesinbjudan och ange konferens-ID:t för att delta i ljudmötet. Personligt ID-nummer (PIN) Om du inte är uppkopplad på ditt företagsnätverk och du vill delta i ett möte per telefon måste du ha din anknytning och PIN-kod, om du är en ledare eller en autentiserad uppringare. En autentiserad uppringare är en användare som arbetar på samma företag som mötesorganisatören eller en som samarbetar med företaget. Alla användare på ditt företag kan delta som en autentiserad uppringare med hjälp av deras PIN-kod och anknytning. När du använder din PIN-kod identifieras och autentiseras du och ditt namn visas i deltagarlistan tillsammans med din befattning. Obs! Du kan även delta i ett möte utan att använda din PIN-kod men då är du inte autentiserad och du kan inte heller inleda samtalet som ledaren. Tillbaka till Mål

5 Ställa in din PIN-kod Gå till sidan för PIN-inställningar genom att göra så här: Öppna Microsoft Lync och klicka på den nedrullningsbara menyn bredvid Alternativ knappen och klicka på Verktyg och sedan på Inställningar för konferens med uppringning. Öppna Lync och klicka på Telefon knappen och sedan på PIN-kod. Visa dina PIN-inställningar Klicka på Logga in på PIN-inställningssidan under PIN-kod. Klicka på ditt språkval i Språk listan och klicka sedan på Logga in. Klicka på PIN eller byt PIN-kod på sidan Skapa ny PIN-kod. Ange ett nummer som möter PIN-kraven i PIN-textrutan och skriv in din nya PIN-kod i bekräftelserutan. Klicka på OK när du är klar. OBS! Du måste vara uppkopplad på ditt företags nätverk för att ställa in din PIN-kod. Tillbaka till Mål

6 Inställningar för konferens med uppringning
Öppna inställningssidan för konferens med uppringning, lägg märke till annan användbar information: Tilldelad konferensinformation Den här informationen är ditt Tilldelade Konferens-ID och mötes-URL som automatiskt anges i din mötesinbjudan när du schemalägger ett möte med hjälp av Outlook-tillägget. Observera att du kan återställa din tilldelade konferensinformation med hjälp av länken på sidan. Konferensuppringningsnummer Dina deltagare kan använda den här listan för att hitta lokala telefonnummer. I DTMF-kontroller för konferens (Tonvalskommandon) Använd dessa tonvalskommandon för att styra funktionerna i ditt möte som t.ex., stänga av ljud, slå på ljud, låsa, låsa upp och så vidare.

7 Schemalägga ett onlinemöte
Det här avsnittet behandlar följande: Schemalägga ett onlinemöte via Outlook Välja dina mötesalternativ Välja dina ljudalternativ Tillbaka till Mål

8 Schemalägga ett onlinemöte
Onlinemötestillägget för Microsoft Outlook installeras automatiskt när du installerar Lync. Använd ett av följande alternativ för att schemalägga ett onlinemöte: Klicka på Nya objekt och sedan på Onlinemöte under fliken Hem i Outlook. Gå till kalendervyn i Outlook och klicka på Nytt onlinemöte i menyfliksområdet för att schemalägga ditt möte. ELLER Dubbelklicka på den tidspunkten du vill ha mötet i kalendervyn. Klicka på Onlinemöte i verktygsfältet. Onlinemöte Tillbaka till Mål

9 Mötesinbjudan En onlinemötesinbjudan öppnas tillsammans med följande information: En länk för deltagande i möte Ljudinformation Konferens-ID PIN-återställningsalternativ Hjälp för nya användare Obs! Du kan lägga till din dagordning över eller under de streckade linjerna i inbjudan. Ändra inte mötesinformationen mellan de streckade linjerna eftersom det kan förhindra personer från att delta i ditt möte. Tillbaka till Mål

10 Anpassa dina mötesalternativ
Om du vill ändra standardmötesalternativen klickar du på Mötesalternativ i menyfliksområdet i Outlook för att anpassa Åtkomstnivå, Presentatörer och Ljud alternativ. Välj Anpassa åtkomst och presentatörer för det här mötet. Var medveten om att du kan få en ny möteslänk och nytt konferens-ID om du väljer det här alternativet. under avsnittet Åtkomst och presentatörer. Alternativen beskrivs i det här avsnittet. Tillbaka till Mål

11 Anpassa åtkomst till mötet
Bestäm vem som kan logga in på mötet utan att vänta i möteslobbyn. Lobbyn är ett virtuellt väntrum och endast organisatörer och presentatörer kan bestämma vem som får delta från lobbyn. Välj ett av följande alternativ under avsnittet Åtkomst: Endast organisatör (låst): Endast mötesorganisatören kan logga in direkt på mötet utan att vänta i lobbyn. Personer jag bjuder in från mitt företag: Endast personer du har bjudit in som är autentiserade på ditt företagsnätverk kan hoppa över lobbyn. Personer från mitt företag: Alla på ditt företagsnätverk som har möteslänken får direkt åtkomst till mötet utan att vänta i lobbyn. Alla, inklusive personer utanför mitt företag (det finns inga begränsningar): Alla som har din möteslänk kan hoppa över lobbyn. Personer som loggar in via telefon kan hoppa över lobbyn: Alla som har loggat in på mötet via en telefon kan hoppa över lobbyn (förutom om mötet är låst). Åtkomstalternativ Tillbaka till Mål

12 Anpassa presentatörsalternativ
Som standard kan endast presentatörer och organisatörer dela sina skrivbord, program, aktuella filer och hantera mötesalternativ. Det här innefattar också att godkänna personer som deltagare. Välj ett av följande alternativ under avsnittet Presentatör: Endast organisatör: Endast mötesorganisatören kan dela innehåll och godkänna personer från lobbyn. Personer från mitt företag: Alla från ditt företag kan dela innehåll och godkänna personer från lobbyn. Alla, inklusive personer utanför mitt företag (det finns inga begränsningar): Alla, inklusive personer som inte arbetar på ditt företag och som inte är autentiserade, kan dela innehåll och godkänna personer från lobbyn. Personer jag väljer: Klicka på Hantera presentatörer om du vill lägga till specifika personer i din inbjudan och lägg sedan till personer du bjuder in till presentatörslistan. Obs! Du kan också befordra deltagare till presentatörer och degradera tillbaka dem till deltagare under ett möte. Högerklicka på en deltagare i rutan Personer i ditt möte och klicka sedan på Skapa en presentatör. Tillbaka till Mål

13 Anpassa ljudalternativ
Klicka på Ljud- och telefonfliken i fönstret Mötesalternativ om du vill anpassa ljudalternativen. Välj den plats där majoriteten av dina deltagare ringer från. Klicka på Hämta din PIN-kod för att gå till hanteringssidan med inställningar för konferens och uppringning och PIN-kod. Om du vill aktivera meddelandefunktionen när personer ansluter/går ur mötet markerar du kryssrutan bredvid aktivera meddelande när personer ansluter/går ur det här mötet. Obs! Du kan också ändra meddelandealternativet under mötets gång. Tillbaka till Mål

14 Spara dina anpassade inställningar
Du kan spara dina inställningar så att dina framtida möten har samma inställningar som standard. Klicka på Kom ihåg inställningar. Klicka på OK. Kom ihåg inställningar Tillbaka till Mål

15 Skicka din inbjudan Efter att du har ställt in mötesalternativen kan du lägga till deltagare, verifiera att du har korrekt datum och tid och sedan skicka inbjudan. Mötesförfrågan visas i din kalender och inbjudningarna skickas till deltagarna. Tillbaka till Mål

16 Aktivitet 1 Schemalägg ett möte med hjälp av Outlook och ställ in roller och rättigheter. Öppna Outlook och gå till kalendervyn. Klicka på Nytt onlinemöte i menyfliksområdet i Outlook. Ange ett ämne för mötet och välj datum, tid och deltagare. Klicka på Mötesalternativ i menyfliksområdet i Outlook och klicka sedan på Anpassa åtkomst och presentatörer för det här mötet. under Åtkomst. Välj Personer jag väljer under Presentatörer, klicka sedan på Hantera presentatörer och lägg till presentatörer Klicka på OK när du är klar och skicka sedan din inbjudan. Tillbaka till Mål

17 Aktivitet 2 Konvertera ett befintligt Outlook-möte till ett onlinemöte. Öppna ett vanligt Outlook-möte som du redan har schemalagt. Klicka på Onlinemöte på menyfliksområdet i Outlook. Mötesinbjudan uppdateras med Onlinemötets information 4. Delta i onlinemöte och Mötesalternativen blir tillgängliga i menyfliksområdet i Outlook. Klicka på Mötesalternativ i menyfliksområdet i Outlook och sedan på Anpassa åtkomst och presentatörer för det här mötet. Välj Personer från mitt företag under Åtkomst. Välj Personer jag väljer under Presentatörer och klicka på Hantera presentatörer och lägg sedan till presentatörer. Klicka på OK när du är klar och sedan på Skicka uppdatering. Tillbaka till Mål

18 Gör en professionell presentation
Det här avsnittet behandlar följande: Delta i ditt möte Välja ditt ljud Dela innehåll och samarbeta Upptäcka fler presentationsverktyg Spela in ditt möte Tillbaka till Mål

19 Delta i mötet Välj ett av följande sätt för att delta i mötet:
Klicka på Delta i onlinemöte eller klicka på möteslänken Om du har Microsoft Outlook klickar du på Delta Online i Outlook-påminnelsen. Kopiera och klistra in möteslänken i webbläsaren. Delta i onlinemöte Tillbaka till Mål

20 Välj ljud för ditt möte Välj ett av ljudalternativen nedan:
Delta inte med ljud: Välj det här alternativet om du vill ringa in till mötet från en telefon med konferensnummer och konferens-ID. Om du ringer in som en ledare eller en autentiserad uppringare måste du också ha din PIN-kod och din anknytning. Använd Lync (integrerad ljud och video): Välj det här alternativet om du vill använda datorljud. Se till att din mikrofon och dina högtalare fungerar genom att använda Ljudenhetsinställningarna. I mötet klickar du på Inställningar på menyraden och sedan på Ljudenhetsinställningar. Ring mig klockan: Välj det här alternativet om du vill att Lync automatiskt ringer och loggar in dig på mötet. Med det här alternativet kan du delta i mötet via Lync men mötets ljuddel lyssnar du på med din telefon. Du måste inte ange ett telefonnummer eller ett konferens-ID. Tillbaka till Mål

21 Dela ditt skrivbord Efter att du har loggat in på mötet kan du dela ditt skrivbord eller ett program, ge en PowerPont-presentation, lägga till en whiteboard-bild eller en enkät och bifoga filer. Dela ditt skrivbord: Klicka på Dela i ditt onlinemöte. Klicka på Skrivbord i den nedrullningsbara menyn Dela. En rad visas högst upp på skärmen och det börjar lysa runt skärmen. Klicka på Sluta dela om du vill sluta dela ditt skrivbord. Tillbaka till Mål

22 Dela ett program Dela ett program och andra fönster:
Klicka på Dela i ditt onlinemöte. Klicka på Program i den nedrullningsbara menyn Dela. Välj det program du vill dela. När en rad visas högst upp på skärmen och det börjar lysa runt skärmen betyder det att programfönstret delas. Om du vill sluta dela ditt program klickar du när som helst på Sluta dela. Sluta dela Tillbaka till Mål

23 Ge och ta kontroll över din delningssession
När du börjar dela kan du endast styra det som visas i mötesläget.. Du kan också tillåta andra att styra din delningssession och du kan ta tillbaka kontrollen när som helst. Ge kontroll Klicka på Ge kontroll på delningsraden högst upp på skärmen. Klicka på namnet på en enskild delningskontroll och klicka sedan på OK i bekräftelserutan för att fortsätta. Den här personen styr nu din delningssession och kan använda tangentbordet och musen för att kontrollera ditt delade innehåll. Alternativet Släppa kontroll blir tillgängligt i personens verktygsfält Onlinemöte. Om du vill återta kontrollen klickar du på Ta tillbaka kontroll på menyn Ge kontroll. Ge kontroll Tillbaka till Mål

24 Begär kontroll över en delningsession
Deltagare kan när som helst begära kontroll över din delningssession och du får ett meddelande där du kan Godkänna eller Neka förfrågan. Du kan tillåta alla deltagare att ta kontroll över din delningssession automatiskt genom att följa dessa steg: På delningsraden högst upp på skärmen klickar du på Ge kontroll och sedan på Godkänn kontrollförfrågningar automatiskt. Klicka på OK. Alternativet Begär kontroll är tillgängligt för alla mötesdeltagare och förfrågningarna godkänns automatiskt. Du kan rensa alternativet när som helst med kommandona på menyn Ge kontroll. Deltagare har också alternativet att släppa kontrollen. Obs! Endast en person åt gången kan ha kontrollen. Tillbaka till Mål

25 Göra en PowerPoint-presentation
Ge en PowerPoint-presentation: Klicka på Dela i ditt möte. Klicka på Dela och sedan på PowerPoint-presentation. Dubbelklicka på den PPT-fil du vill dela. Presentationen visas i Scen området. Använd pilarna längst ned till höger i mötesfönstret för att flytta bilderna. Klicka på Visa presentörsanteckningar om du vill se dina anteckningar. Om du vill visa miniatyrer klickar du på ikonen Visa miniatyrer. Använd kontrollerna längst ned på ditt möte för att anteckna på bilderna, använda en laserpekare och lägga till en bild etc. Klicka på Sluta presentera om du vill avsluta PowerPoint-presentationen. Visa presentatörsanteckningar Anteckningsverktyg Visa miniatyrer Tillbaka till Mål

26 Lägg till en whiteboard
Använd whiteboard-tavlan om du vill visa anteckningarna för alla i mötet eller använd den som en tom sida för att utbyta idéer. Alla i mötet kan skriva och rita på whiteboard- tavlan. Klicka på Dela i ditt möte. På den nedrullningsbara listrutan Dela klickar du på Ny whiteboard. En whiteboard-sida läggs till i scen området. Om du vill börja rita på whiteboard-tavlan använder du verktygen längst ned på sidan. Klicka på Sluta dela när du är klar. Tillbaka till Mål

27 Lägg till en enkät Skapa en enkät i ditt möte:
Klicka på Dela i ditt möte. Klicka på Ny enkät i den nedrullningsbara menyn Dela. Ange namnet på enkätsidan, en fråga och svarsalternativ. Klicka på OK när du är är klar. En enkät läggs till i Scen området på ditt möte och deltagarna kan klicka på alternativen för att svara på din fråga. Använd kontrollknapparna längst ned på enkätsidan för att hantera enkäten, t.ex. öppna, stänga, visa eller dölja resultat. Tillbaka till Mål

28 Föra mötesanteckningar med OneNote
Använd Microsoft OneNote om du vill föra anteckningar under mötet. Namnen på mötesdeltagarna tas automatiskt från mötet och sparas i OneNote. Klicka på Åtgärder i verktygsfältet i Onlinemöte. Obs! Om du inte ser verktygsfältet trycker du på Alt-tangenten på ditt tangentbord så att det aktiveras. Klicka på För anteckningar med OneNote. OneNote öppnas och du kan skriva in dina mötesanteckningar. En lista på mötesdeltagarna läggs automatiskt till i OneNote. Tillbaka till Mål

29 Lägg till video till ditt möte
Installera din webbkamera genom att följa enhetsinstruktionerna. Klicka på Videomeny pilen och sedan på Videoenhetsinställningar. Konfigurera din webbkameras inställningar och klicka sedan på OK. Klicka på Videomeny pilen och sedan på Lägg till video. Din video visas för alla deltagare i mötet. Högerklicka på videon och använd menyn för att utföra följande kommandon: Pausa min video, dölj min förhandsvisning, expandera min förhandsvisning, popup-video, helskärm och videoenhetsinställningar. Obs! Efter att du har utfört någon av åtgärderna ovan kan du högerklicka på videon igen för att inaktivera kommandot. Till exempel efter att du har pausat din video kan du högerklicka på den igen och välja Starta min video om du vill spela upp den. Du kan också använda kontrollerna längst upp på videon för att pausa den, gå till helskärm, spela upp den osv. Tillbaka till Mål

30 Lägg till eller visa bilagor
Om du vill lägga till en fil i ditt möte, t.ex. en åhörarkopia på din presentation som deltagarna kan hämta: Klicka på knappen Lägg till eller visa bilagor. Klicka på Bifoga fil i dialogrutan Bifogade filer. Välj den fil du vill ladda upp och klicka sedan på Öppna. Som standard kan alla i mötet spara filen lokalt. Om du vill kontrollera åtkomsten klickar du på pilen bredvid filen och väljer Gör tillgänglig för och väljer ett av följande alternativ: Mötesorganisatör, presentatörer, alla. Du kan ändra åtkomstnivån när som helst under mötets gång. Tips! För att hålla dina deltagare fokuserade på din presentation kan du begränsa åtkomsten till organisatören eller presentatörerna vid början av mötet och sedan göra filen tillgänglig för alla när din presentation är klar. Deltagare i mötet kan klicka på knappen Lägg till eller visa bifogade filer och sedan klicka på filen för att hämta och spara den lokalt. Tillbaka till Mål

31 Spela in ett möte Spela in ett möte:
Klicka på knappen Fler alternativ i ditt möte och sedan på Börja spela in. 2. Paus- och stopp kommandona finns längst ned i mötesfönstret. Klicka på Stopp-knappen och anpassa alternativen i fönstret Sluta spela in, vid behov. Som standard sparar Lync dina inspelningar i Lyncs inspelningsformat på platsen: C:\Users\användarnamn\LyncRecordings. Klicka på Bläddra för att spara din inspelning på en annan plats. Som standard sparas också inspelningar i formatet (.wmv). Om alternativet inte är aktiverat markerar du kryssrutan Skapa en version som du kan visa för andra (.wmv). Det här alternativet gör att dina inspelningar sparas i formatet wmv. som du kan skicka till andra. Tillbaka till Mål

32 Visa din inspelning Visa din inspelning:
Klicka på Start, Alla program, Microsoft Lync och sedan på Microsoft Lync inspelningshanterare. Tips! Du kan också komma åt Inspelningshanteraren från Lync. Klicka på Verktyg på menyraden och klicka sedan på Inspelningshanterare. I fönstret Inspelningshanterare kan du välja om du vill visa inspelningen i Lyncs inspelnings format eller i Windows Media-inspelnings format. Klicka på en passande flik högst upp i fönstret Inspelningshanteraren. Välj en inspelning och klicka sedan på Spela upp. Om du har valt formatet Windows Media-inspelning spelas inspelningen upp i Windows Media Player. Om du har valt Lync formatet spelas inspelningen upp i Lync Recording Playback. Tillbaka till Mål

33 Dela din inspelning Dela din inspelning med andra:
Öppna Inspelningshanteraren och klicka på fliken Windows Media-inspelning. Markera din inspelning och klicka på Bläddra för att bläddra dit din inspelning sparades. Kopiera filen och lägg upp den där andra kan komma åt den. Om du endast har sparat din inspelning i Lyncs inspelningsformat och du vill ha en WMV-version också följer du dessa steg: Klicka på fliken Lync-inspelningar. Välj din inspelning och klicka sedan på Publicera. I fönstret Spara och publicera kan du ändra inspelningens namn och sökväg och sedan klicka på OK. TIPS! Du kan också publicera inspelningen direkt på en plats som är tillgänglig för andra, t.ex. på SharePoint. Tillbaka till Mål

34 Aktivitet 3 Dela ditt skrivbord och dina program
Klicka på Delta i onlinemöte för att logga in på ditt möte. I den nedrullningsbara menyn Dela klickar du på Skrivbord. Observera att delningsraden högst upp på skärmen och guldraden i ditt möte visar din delningsstatus. Klicka på Förhandsgranska för att öppna scenområdet. Klicka på Sluta dela i verktygsfältet för delning. Klicka på Program i den nedrullningsbara menyn Dela. Välj ett program för delning. Observera delningsraden och meddelandet i ditt möte. Klicka på Sluta dela. Tillbaka till Mål

35 Aktivitet 4 Göra en PowerPoint-presentation
Klicka på PowerPoint-presentation i den nedrullningsbara menyn Dela. Markera en PowerPoint-fil och klicka på Öppna. Använd verktygen längst ned på skärmen för att flytta bilderna och lägga till anteckningar i dina PowerPoint-bilder. Klicka på Sluta dela. Tillbaka till Mål

36 Aktivitet 5 Lägg till och använd en whiteboard
I den nedrullningsbara menyn Dela klickar du på Ny whiteboard. En whiteboard-sida läggs till i ditt möte. Använd verktygen längst ned på skärmen för att anteckna på din whiteboard. Klicka på Lägg till bild och välj en bild du vill lägga till på din whiteboard. Använd stämpelknappen för att lägga till pilar, bockar och X-stämplar. Klicka på Sluta dela. Tillbaka till Mål

37 Arbeta med vem som helst, var som helst
Det här avsnittet behandlar följande: Samarbeta med dina kontakter Starta ett oplanerat onlinemöte Starta ett oplanerat konferenssamtal Tillbaka till Mål

38 Samarbeta med dina kontakter
Du kan använda Lync om du vill dra nytta av fördelarna med funktionerna för konferenser och samarbete utan att behöva schemalägga ett möte. Du kan dela din skärm med en kollega på en annan plats, ge en PowerPoint- presentation eller dela idéer på whiteboard-tavlan online. Dubbelklicka på en kontakts namn för att öppna ett konversationsfönster. I den nedrullningsbara menyn Dela kan du välja något av presentationsalternativen: Skrivbord Program PowerPoint-presentation Ny whiteboard Ny enkät Du kan använda samarbetsfunktioner och delningsalternativ på samma sätt som du använder dem med schemalagda möten. Tillbaka till Mål

39 Starta ett oplanerat onlinemöte
Använd alternativet Möte nu för att snabbt starta ett oförberett onlinemöte och bjud in deltagare. Öppna Lync, klicka på pilen Visa meny bredvid knappen Alternativ och klicka sedan på Möte nu. Välj ett ljudalternativ och logga sedan in på mötet. Om du vill bjuda in deltagare klickar du på den nedrullningsbara menyn Personalternativ. Klicka på Bjud in via namn och telefonnummer om du vill lägga till personer från din organisation och externa organisationer. Du kan också dra kontakter från din kontaktlista och släppa dem i mötesfönstret. Om du vill skicka en e-postinbjudan till någon från din organisation eller utanför klickar du på Bjud in via e-post och skickar Outlook-inbjudningen som öppnas automatiskt. Tillbaka till Mål

40 Starta ett oplanerat konferenssamtal
Starta ett oplanerat konferenssamtal med flera kontakter Håll ned CTRL-tangenten och välj kontakterna du vill ringa från kontaktlistan. Högerklicka på den sista kontaktens bild eller närvaroknapp och välj Starta ett konferenssamtal och klicka på Lync. Dina kontakter får ett meddelande med en konferensinbjudan som gör att de kan delta i din konferens. Konferensinbjudningsmeddelande Delta i ett oplanerat konferenssamtal Om du har blivit inbjuden att delta i ett konferenssamtal klickar du pop-up-meddelandet som visas i det högra hörnet längst ned på din skärm för att läggas till i konferenssamtalet. Tillbaka till Mål

41 Aktivitet 6 Starta ett oplanerat onlinemöte (Möte nu)
Öppna Lync, klicka på menynpilen Visa bredvid knappen Alternativ och klicka sedan på Möte nu. Klicka på knappen Personalternativ och sedan på Bjud in via namn eller telefonnummer. Sök efter en kontakt eller välj en från listan och klicka sedan på OK. Dina inbjudna kommer att få ett meddelande och kan delta genom att klicka på pop-meddelandet eller på Godkänn. Tillbaka till Mål

42 Microsoft® Lync™ 2010 Attendee
Det här avsnittet behandlar följande: Förstå Lync Attendee Delta i ett möte med Lync Attendee Installera ljud och bild Lync Attendee-alternativ Tillbaka till Mål

43 Microsoft Lync 2010 Attendee
Lync Attendee är en omfattande klient som låter dig delta i onlinemöten. Du behöver inte Lync eller ett konto på servern där mötet hålls. Funktioner Lync Attendee har funktioner för meddelanden, ljud, bilder och du kan smidigt dela information med andra deltagare när du är på en konferens. Interoperabilitet Om både Lync Attendee och Communicator 2007 R2 är installerade öppnas rätt program för möten automatiskt när du deltar i onlinemöten. Tillbaka till Mål

44 Lync Attendee-krav Om du kör Windows behöver du bara Lync Attendee och en möteslänk som vanligtvis fås i ett e-postmeddelande från organisatören. Lync Attendee väljer automatiskt den bästa möjliga kombinationen av enhetsinställningar för onlinemötet, eller så kan du anpassa dem själv. Om både Lync Attendee och Communicator 2007 R2 är installerade sparas enhetsinställningar som ändras på en klient på alla klienter. Lync Attendee kan ha installerats på din dator av din organisation. Annars kan du hämta den, om din organisation tillåter det, från: Tillbaka till Mål

45 Delta med företagsbehörighet
Använda nätverksbehörighet: Klicka på möteslänken i din inbjudning för att öppna Lync Attendees inloggninsfönster. Välj Delta med företagsuppgifter. I inloggnings rutan anger du din e-postadress enligt exemplet. Klicka på Delta. Välj ett Ljud alternativ och klicka på OK. Du loggas in på mötet och kan använda ljud, video eller meddelanden för att kommunicera med de andra deltagarna. Tillbaka till Mål

46 Delta som gäst Att delta som en gäst:
I inloggningfönstret väljer du Delta som gäst. Ange ditt namn så som du vill att det ska visas i mötet och klicka sedan på Delta. Om organisatören har aktiverat lobbyn hamnar du där tills en presentatör godkänner dig som mötesdeltagare. Annars loggas du in automatiskt. Lobby Tillbaka till Mål

47 Få åtkomst till ljud- och videoalternativ
Lync Attendee konfigurerar inställningarna automatiskt, beroende på vilken enhet du är ansluten till. Verifiera ljudinställningar Klicka på Inställningar i verktygsfältet. Tryck på Alt-tangenten på ditt skrivbord om du inte ser verktygsfältet. Klicka på Ljudenhetsinställningar. I fönstret Lync Attendee-alternativ klickar du på fliken Ljudenhet. Tillbaka till Mål

48 Ställa in ljud och video
Under fliken Ljudenhet kan du kontrollera och justera dina inställningar för högtalare och mikrofon. Klicka på fliken Videoenhet och välj sedan vilken webbkamera du vill använda. Klicka på Webbkamerainställningar för att justera alternativen. Ljudenhet Videoenhet Tillbaka till Mål

49 Lync Attendee-alternativ
Du kan också granska och ändra dina Lync Attendee-alternativ innan mötet börjar. Klicka på Start och sedan på Alla program. Klicka på Microsoft Lync Attendee. I fönstret Attendee Lync-alternativ kan du granska och ändra dina alternativ. Tillbaka till Mål

50 Granska Den här kursen tog upp följande ämnen:
Skapa ett onlinemöte Konferenser med uppringning och personligt ID Schemalägga ett onlinemöte Multiplattformsmöten för flera personer med Lync och Outlook Gör en professionell presentation Formella presentationer med skärmdelning, PowerPoint och Whiteboard Arbeta med vem som helst, var som helst Samarbete med kollegor oavsett var de befinner sig Använda Microsoft Lync Attendee Delta i onlinemöten utan att ha Lync installerat

51 © 2010 Microsoft Corporation. Med ensamrätt
© 2010 Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Microsoft, Exchange ActiveSync, Excel, Lync, Outlook, PowerPoint, SharePoint, SQL Server, Windows, Windows Live, Windows Mobile, Windows Server, och andra produktnamn är eller kan vara registrerade varumärken och/eller varumärken i USA och/eller andra länder/regioner. Informationen häri är endast informativ och representerar den aktuella synen Microsoft Corporation har från och med den här presentationens datum. Eftersom Microsoft måste svara på förändrade marknadsvillkor ska det inte tolkas som ett åtagande från Microsofts sida och Microsoft kan inte garantera riktigheten i information som distribueras efter den här presenationens datum. MICROSOFT GER INGA GARANTIER, BESTÄMDA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER FÖRESKRIVNA, FÖR INFORMATIONEN I DEN HÄR PRESENTATIONEN. Tillbaka till Mål


Ladda ner ppt "Microsoft® Lync™ 2010 Konferenser och samarbete Utbildning"

Liknande presentationer


Google-annonser