Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Repetition inför provet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Repetition inför provet"— Presentationens avskrift:

1 Repetition inför provet
Föreläsning 9 Repetition inför provet

2 Viktigt inför provet! När, var, hur Repetition via provfrågor:
kapitel 1: Python, kommentarer kapitel 2: Variabler, datatyper, in- och utmatning kapitel 3: if-satser, while-slingor, algoritmer kapitel 4: for-slingor, strängar, tupler kapitel 5: Listor kapitel 6: Funktioner kapitel 7: Filer och särfall kapitel 8: Klasser, objekt kapitel 9: Objektorienterad programmering

3 När och var Tid: tisdag 9 oktober, kl 10-12 Plats: E51,E52,E53.

4 Hur Provtiden: En timme.
Flervalsprov: Flera svarsalternativ kan vara rätt! Godkänt: 80%, men man har 3% bonus för varje labb man har redovisat i tid. Hjälpmedel: Vilken Pythonbok som helst ID-kontroll: Ta med ID-handlingar.

5 Studietips För varje diagnostiskt prov: Hitta på en egna provfrågor
Gör provet Slå upp i boken när du tvekar Provkör koden Om du hade alla rätt fortsätt med nästa! Annars gör du om provet. Hitta på en egna provfrågor Läs ännu mer i boken!

6 Kapitel 1: Python, kommentarer
Vilken/vilka av följande är uttryck? A: input B: 12 C: s+t/10 D: print X: Inget av ovanstående.

7 Kapitel 1: Python, kommentarer
Vad gör följande sats: print ”hejsan ” # ”hoppsan” A: skriver ut: hejsan B: skriver ut: hoppsan C: skriver ut: hejsan hoppsan D: inget, ger felmeddelande X: inget av ovanstående.

8 Kapitel 2: Variabler, datatyper och in- och ut-matning:
Vad skriver satsen ut: print 10 + ” kronor är drygt ” \ + 1 + ” euro” A: 10 kronor är drygt 1 euro B: kronor är drygt C: kronor är drygt euro D: inget, ger felmeddelande X: inget av ovanstående.

9 Kapitel 2: Variabler, datatyper och in- och ut-matning:
I ett program har vi skapat strängen aktivitet = "Prov" Vilken/vilka av följande anropar en strängmetod på strängen aktivitet? A: aktivitet.lower() B: aktivitet() C: lower("Prov") D: lower(aktivitet) X: Inget av ovanstående.

10 Kapitel 2: Variabler, datatyper och in- och ut-matning:
Vilken typ har objektet som refereras av x: x = [”a”, ”b”, ”c”, ”d”, ”e”][:] A: lista B: sträng C: int D: float X: Inget av ovanstående.

11 Kapitel 3: if, while, algoritm
Vilket värde har villkoret i if-satsen nedan? sidor = 452 pris = 280 if sidor > 300 and pris <= 400: print "Köp boken" A: True B: False C: 452 D: 700 X: Inget av ovanstående.

12 Kapitel 3: if, while, algoritm
Vad skriver slingan nedan ut? hjul = 0 while hjul <= 8: hjul += 2 print hjul A: hjul B: C: D: 8 X: Inget av ovanstående.

13 Kapitel 3: if, while, algoritm
Vilket är det största talet som skrivs ut: n = 0 while n < 10: n -=1 print ”Talet är: ” + n A: 10 B: 3 C: 0 D: 8 X: Inget av ovanstående.

14 Kapitel 4: for, strängar, tupler
Vad skriver satserna nedan ut? for i in range(1,3): for j in range(1,3): print i+j A: B: C: D: i j X: Inget av ovanstående.

15 Kapitel 4: for, strängar, tupler
Vad skriver satserna nedan ut? plagg = "vante" print plagg[1] A: plagg B: vante C: v D: a X: Inget av ovanstående.

16 Kapitel 5: listor Vad kommer favorit att vara efter följande tre satser: vintersport = ["isdans"] favorit = vintersport vintersport[0] = "hockey" A: ["isdans"] B: ["hockey"] C: ["isdanshockey"] D: ["isdans", "hockey"] X: Inget av ovanstående.

17 Kapitel 5: listor Vad refereras av x?
l = [[1, 2, 3], [5, 6, 7], [”a”, ”b”]] x = l[0:2][1][1:3] A: [1, 2] B: [6, 7] C: [5, 6] D: 5 X: Inget av ovanstående.

18 Kapitel 6: Funktioner def minska(bananer,citrus): bananer=bananer-1
citrus[0]=citrus[0]-1 bananer = 5 citrus = [1, 2, 3] minska(bananer, citrus) Vad är värdet på bananer och citrus efter anrop till minska? A: bananer=5, citrus=[1,2,3] B: bananer=5, citrus=[0,2,3] C: bananer=4, citrus=[1,2,3] D: bananer=4, citrus=[0,2,3] X: Inget av ovanstående.

19 Kapitel 6: Funktioner Vilka anrop är korrekta till funktionen nedan?
def myFunc(x, y, z = 3): print x, y, z A: foo(1, 2, 3) B: foo(1, 2) C: foo(1) D: foo(y = 8, x = 9) X: Inget av ovanstående.

20 Kapitel 7: Filer och särfall
Vad gör följande program? tygfil = open("tyger.txt","r") for tyg in tygfil: print tyg A: Tar bort filen "tyger.txt" B: Skriver ut enbart första raden från filen "tyger.txt" C: Skriver ut enbart sista raden från filen "tyger.txt" D: Skriver ut alla rader från filen "tyger.txt" X: Inget av ovanstående.

21 Kapitel 8: Klasser, objekt
class Trumpet(object): def tuta(self): print "Tut!” Hur skapar man ett Trumpet-objekt? A: Trumpet = self B: Trumpet(tuta) C: self.Trumpet() D: instrument = Trumpet() X: Inget av ovanstående.

22 Kapitel 9: Objektorienterad programmering
Om vi i definitionen av klassen Abborre skriver? class Abborre(Fisk) så innebär det att A: Klassen Abborre ärver attribut och metoder från Fisk. B: Klassen Fisk ärver attribut och metoder från Abborre. C: Klassen Abborre ärver enbart attributen från Fisk. D: Klassen Fisk ärver enbart metoderna från Abborre. X: Inget av ovanstående.

23 Kapitel 9: Objektorienterad programmering:
Vad skapas av satsen nedan? Barnfilm = Film("Lilla Kycklingen", 81) A: Ett objekt med två klassattribut. B: Ett objekt med två metoder. C: Ett objekt med två attribut. D: Ett objekt, men antalet attribut och metoder går inte att avgöra. X: Inget av ovanstående.


Ladda ner ppt "Repetition inför provet"

Liknande presentationer


Google-annonser