Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

För företagsamhetsfostran Tjänster som stöder företagsamhetsfostran lätt och snabbt. Just Do It!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "För företagsamhetsfostran Tjänster som stöder företagsamhetsfostran lätt och snabbt. Just Do It!"— Presentationens avskrift:

1 för företagsamhetsfostran Tjänster som stöder företagsamhetsfostran lätt och snabbt. Just Do It!

2 2 BAKGRUND Företagsamhetsfostran Obligatorisk temahelhet 4. Deltagande, demokrati och entreprenörskap i läroplanern Temaområdena är sådana centrala områden inom skolans fostran och undervisning, vars mål och innehåll skall ingå i många läroämnen. De kan beskrivas som teman som integrerar fostran och undervisning. Genom dem svarar skolan på de utmaningar som möter eleven i dagens samhälle. OBS! Dessutom borde NI klara er i en framtida värld som hela tiden förändras och som vi inte kan utspå

3 Skapa en grund för entreprenörmässiga handlingssätt. Skolans lärmiljö och verksamhetsformer skall stödja elevens utveckling till en självständig, företagsam, Pigg på målmedveten, äventyr? samarbetskunnig och aktiv medborgare och stödja eleven i att bilda sig en realistisk bild av sina möjligheter att påverka

4 MÅLEN är att eleven skall lära sig... bilda sig en egen uppfattning i olika frågor genom att utnyttja olika slags expertis delta i samhällsverksamhet på ett ändamålsenligt sätt och att ta ansvar för skötseln av gemensamma angelägenheter i sin skola och i närsamhället möta och hantera förändringar, osäkerhet och konflikter och att verka på ett företagsamt och initiativrikt sätt lära sig att handla innovativt och på lång sikt för att nå ett mål och att bedöma den egna verksamheten och dess påverkan om arbetsliv och företagsverksamhet och inse deras betydelse för individen och samhället.

5

6 CENTRALA SAMARBETSPARTER UF erbjuder funktionella och inspirerande utbildningsmodeller för alla skolstadier Programmen som är praktiskt betonade utmanar till att genom egen verksamhet lära sig teamarbete, problemlösning, att prova och förverkliga sina egna idéer samt att ta ansvar för det egna arbetet Programmen ger information om företagande och uppmuntrar till aktivt, initiativrikt arbetsgrepp genom livet UF erbjuder ett färdigt utbildnings- material för alla utbildningsprogram och hjälp och stöd i ibruktagandet av materialen Den Ekonomiska Informationsbyrån finansieras av näringslivet och har som sin centrala uppgift att utveckla samarbetet mellan skolor och företag samt företagande TAT stöder företagsamhetsfostran genom att producera material om samarbetet mellan skolor och företag. Dessa material fås via YES-centren. Skolcoacharna från TAT jobbar med företagsamhetsfostran regionalt tillsammans med projektcheferna i YES-landskapen

7 Östra Nylands för företagsamhetsfostran Projektchef Tom Nyman GSM 0400 183 963 E-post: tom.nyman@yrittajakeskus.nettom.nyman@yrittajakeskus.net www.yes-keskus.fi www.ungforetagsamhet.fi

8 Mission Impossible *Skriv en dikt *Gör en sång *Ät en frukt *Samla 5 stenar *Gör en människopyramid (alla gruppmedlemmar måste vara med) *Knyt ihop skosnörena *Hämta en mugg vatten *Gör ett flygplan *Blås upp en ballong *Gör 10 armpressar *Tänd belysningen *Rita en fågel * Spring runt skolan *Hämta en tidning *Slå två kullerbyttor *Skaka hand med 10 personer (inte från den egna gruppen) * Skriv alla gruppmedlemmars namn *Gör en gruppkram (alla måste vara med) *Dansa på bordet *Ligg på golvet och säg högt ”vi är gräs” *Hämta 3 bitar WC-papper *Rita en skattkarta *Plantera ett träd *Sök fram något ljusrött *Gör en ny frisyr åt någon *Spring upp och nedför trappan *Knyt en slipsknut *Ropa något dumt (inte fult/elakt!) *Sväng din skjorta avig *Rita en katt *Släck belysningen *Dansa som en robot *Tänk dig hur ditt drömhus ser ut *Skaffa frimärken *Hoppa över eget ben *Sök reda på en grön penna *Vifta på öronen


Ladda ner ppt "För företagsamhetsfostran Tjänster som stöder företagsamhetsfostran lätt och snabbt. Just Do It!"

Liknande presentationer


Google-annonser