Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÄldreVäst Sjuhärad FoU Sjuhärad Välfärd -utvidgning av verksamheten - fr o m 1 januari 2009 FoU Sjuhärad Välfärd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÄldreVäst Sjuhärad FoU Sjuhärad Välfärd -utvidgning av verksamheten - fr o m 1 januari 2009 FoU Sjuhärad Välfärd."— Presentationens avskrift:

1

2 ÄldreVäst Sjuhärad FoU Sjuhärad Välfärd -utvidgning av verksamheten - fr o m 1 januari 2009 FoU Sjuhärad Välfärd

3 Kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet för behovsgrupperna: - äldre - funktionshindrade - barn och unga (ny) - människor med beroendeproblematik (ny) - familjer i utsatta livssituationer (ny) - socioekonomiskt utsatta grupper (ny)

4 Partners – FoU Sjuhärad Välfärd  Högskolan i Borås (Här är vi lokaliserade) è Västra Götalandsregionen è Sjuhärads samtliga kommuner Samverkan med frivillig- och intresseorganisationer Omsättning è ca 6 milj kr/år samt externa medel via samverkansprojekt FoU Sjuhärad Välfärd

5

6 Ägarforum FoU-projekt Projektmedarbetare Vetenskapliga ledare Organisation Vetenskapliga ledare Ledning Brukarråd, planeringsgrupper Kompetensutveckling Kursansvariga Vetenskapliga ledare Styrgrupp

7 FoU Sjuhärad Välfärd Huvudmålet för FoU Sjuhärad Välfärd är att genom kunskapsutveckling och metodstöd bidra till ökad samverkan mellan huvudmännen och ökad vård- och omsorgskvalitet för behovsgrupperna. Detta ska göras genom att: è genomföra utvecklings- och forskningsprojekt tillsammans med verksamheter, brukare och intresseorganisationer è stärka och utveckla samverkansformer mellan verksamheter, brukare och intresseorganisationer è förnya och utveckla arbetsmetoder och verksamhetsformer è sprida erfarenheter och resultat från forskning och utveckling è medverka till kunskapsbaserat arbetssätt. Målsättning

8 Exempel på verksamhet è Temadagar è Seminarier è FoU-caféer è FoU-cirklar è Konsultationer è FoU-stöd FoU Sjuhärad Välfärd

9 Verksamhetens fokus FoU-arbete för behovsgrupperna i gränssnitten mellan ägarparternas ansvarsområden beträffande främst hälso-, sjukvårds- och socialtjänstfrågor. Gränssnitt mellan Västra Götalandsregionen, kommunerna och Högskolan FoU Sjuhärad Välfärd

10 Mer information på webben http://www.fousjuharadvalfard.se FoU Sjuhärad Välfärd


Ladda ner ppt "ÄldreVäst Sjuhärad FoU Sjuhärad Välfärd -utvidgning av verksamheten - fr o m 1 januari 2009 FoU Sjuhärad Välfärd."

Liknande presentationer


Google-annonser