Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1.Att bidra till det gemensamma lärandet genom lärgrupper.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1.Att bidra till det gemensamma lärandet genom lärgrupper."— Presentationens avskrift:

1 1.Att bidra till det gemensamma lärandet genom lärgrupper

2 Fördjupad förståelse av problemets natur Tips Goda exempel Förståelsefördjupande lärprocess Tillämpningsinriktad lärprocess - + - + Ett sätt att som skolledare förhålla sig till medarbetares vardagsproblem är att organisera verksamheten så att problemlösning i lärargrupper underlättas.

3 Lärprocess Handling Ta del av befintlig kunskap  Föreläsning  Böcker etc. Definition av problem eller lärområde Se mönster Förstå varför mönstret ser ut som det gör  lärdomar Hur man kan lära sig att omsätta dessa lärdomar i praktiken Skaffa ett tillförlitligt underlag Föreställningar  förståelse  lärdomar Hinder Organisatoriska hinder 78% Arbetsbelastning 73% Bristande egen förmåga 31% Bristande stöd från skolledningen 28% Negativ inställning bland arbetskamrater 24% Oro för kvalitetskontroller 21% Gemensamt skapa kunskap

4 Vad är ett problem? Ett problem är en fråga som man inte har något svar på, något som förbryllar en. Det man förväntar sig inträffar inte eller det man inte förväntar sig inträffar. Vardagsproblem Lärprocesser som tar sin utgångspunkt i angelägna problem i den egna vardagsverksamheten tenderar även att omsättas i högre grad i den egna vardagen. Helhet och delar “ A cue in a frame is what makes sense, not the cue alone or the frame alone. Said differently, the substance of sensemaking starts with three elements: a frame, a cue, and a connection.” (p. 110) Oavsett om man är medveten om den eller inte och oavsett om den är uttalad eller inte, så är den helhet, utifrån vilken man initialt förstår eller beskriver problemet, avgörande för den fortsatta meningsskapande eller förståelsefördjupande processen. Att upptäcka, förstå och formulera problemet Problem som utgångspunkt för utvecklingsarbete Syftet med lärgrupperna är inte att så fort som möjligt lösa problemet utan använda problemet som utgångspunkt för utvecklingsarbetet, vilket i sin tur syftar till att även hantera problemet på ett mer ändamålsenligt sätt. Om man bara ser till att lösa problemet så fort som möjligt går man miste om den utvecklingspotential som ligger i problemet eftersom man tenderar att lösa problemet utifrån redan befintlig förståelse.

5 Sammanfattande slutsatser/sammanfattande lärdomar Problem uppstår när det oväntade inträffar. Det som förbryllar. Problem är ett gyllene tillfälle för utveckling. Var rädd om och slarva inte bort problemen. Lägg stor vikt vid problemdefinition. Sök upp eller skapa situationer där problem diskuteras. Bidra med och till andra meningsskapande helheter. Skapa arenor för förståelsefördjupande lärprocesser utifrån angelägna vardagsproblem. Organisationer är meningsskapande arenor.

6 Lärdomar om hur man på bästa sätt bidrar till barns och ungdomars lärande Skolledare % Lärare % Differens % Utmana föreställningar885137 Knyta an till omvärldshändelser684325 Tydliggöra kursplanemålen473413 Påverka innehållet766511 Påverka arbetssätt685711 Knyta an till barnens livsvärld och frågor93849 Ge återkoppling83776 Tydlig med krav och betygskriterier41365 Grupparbete44431 God relation95 0 Regelbundna prov och diagnoser29-7 Enskilt arbete eller enskild lek18-7 Att hålla sig i bakgrunden620-14 Repetition318-15 Dela upp i delmoment928-19 Färdighetsträning1435-21 Tydlig struktur4166-25


Ladda ner ppt "1.Att bidra till det gemensamma lärandet genom lärgrupper."

Liknande presentationer


Google-annonser