Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det finns många bildspråk !

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det finns många bildspråk !"— Presentationens avskrift:

1 Det finns många bildspråk !
Olika förhållningssätt till livet och världen kommer att skapa olika bildspråk!

2 För att förstå sändningen måste vi förstå sändaren!
Det är inte någon automatik hur linjer och färger skall sättas samman för att kunna föreställa människor , hus, landskap och så vidare. Det har etablerats flera olika konventioner kring det. För att förstå en annan tids eller en annan kulturs bilder måste vi skaffa oss kunskaper om hur människor levde och tänkte på den tiden eller i den kulturen för att kunna förstå bilderna deras.

3 Uppleva eller förstå! För att förstå andra tiders och andra kulturers bilder måste vi känna till deras sociala och religiösa liv, deras uppfattning om tid och rum deras syn på bilder och människans plats i tillvaron. Vi kan uppleva något med alla bilder men förståelsen förutsätter en massa förkunskaper.

4 Att se eller att veta ! All bildframställning bygger på medvetna eller omedvetna val. Bildframställaren måste hela tiden ta ställning till : Vad skall jag ta med ? Var skall jag lägga tyngdpunkten /focus i bilden ?

5 Lite om perspektiv Inte förrän på 1400 talet i och med att renässansen började så har det varit ett mål att skapa bilder med rumskänsla. Bilder som gör att vi tycker oss se ut genom ett fönster. Bilder med perspektiv.

6 Bilden En bild representerar alltid en tolkning av verkligheten. Att tro att en bild direkt är ett utsnitt av verkligheten är en illusion.


Ladda ner ppt "Det finns många bildspråk !"

Liknande presentationer


Google-annonser