Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Är det svenska skogsbruket på rätt väg? Berättigad fråga? Seminarium nov 2010- ”Industriellt byggande- en utmaning för den trämekaniska industrin” visade.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Är det svenska skogsbruket på rätt väg? Berättigad fråga? Seminarium nov 2010- ”Industriellt byggande- en utmaning för den trämekaniska industrin” visade."— Presentationens avskrift:

1 Är det svenska skogsbruket på rätt väg? Berättigad fråga? Seminarium nov 2010- ”Industriellt byggande- en utmaning för den trämekaniska industrin” visade på brister i förädlingskedjan

2 Är det svenska skogsbruket på rätt väg? Sågtimmer är ryggraden i skogsbrukets ekonomi Effektiva förädlingskedjor för trä en nödvändighet för att möta konkurrens från alternativa material och global konkurrens

3 Är det svenska skogsbruket på rätt väg? Andra användningsområden är betydelsefulla Biologisk mångfald och klimatpåverkan behandlas ej i detta seminarium

4

5 En bild från verkligheten P Gemmel KSLA april 2010

6 Oroande signaler från verkligheten P Gemmel KSLA april 2010

7 Oroande signaler från verkligheten Tidningen Landbruk/ Skogsland 2006 Sågning av gallringsvirke i Holmsund Tallens kvalitet en rysare Älgskadat och frodvuxet virke Grovkvistigt Dubbel utsortering Är detta vad som kommer till sågverken i framtiden? Tidningen Skogsland 2006

8 Vad vet vi ? Det virke som idag förädlas i våra sågverk härrör i huvudsak från den period som fått epitetet den Gröna lögnen Finns det en risk att dagens skogsbruk får epitetet den ------ lögnen?

9 Kvalitetsfrågorna i skymundan Kvalitetsaspekter allt mer i skymundan under senare decennier Kan man bara räkna med hektar och kubikmeter i skogsbruket? Riksskogstaxeringens databas innehåller data för vad som kommer till sågverken om några decennier Långa ledtider ett problem vid utvärdering

10 Skogens komplexa roll Råvaruleverantör Allemansrätten och skogsbruket Skogen tillhandahåller många olika värden Komplexiteten ger upphov till konflikter

11 Kritiska frågor för framtiden Vad är det som växer i våra skogar och som skall skördas om några decennier? Hur väl passar det in i effektiva förädlingskedjor? Hur kan vi stärka den svenska trävarans konkurrenskraft nationellt och globalt? Hur skall utbildning, forskning och utveckling inriktas för att stödja utvecklingen av effektiva förädlingskedjor för trä under beaktande av klimatpåverkan och bevarande av biologisk mångfald? Hur kan man balansera olika krav?

12 Hur går vi vidare? Dagens seminarium bör utmynna i ett svar på frågan Hur går vi vidare?


Ladda ner ppt "Är det svenska skogsbruket på rätt väg? Berättigad fråga? Seminarium nov 2010- ”Industriellt byggande- en utmaning för den trämekaniska industrin” visade."

Liknande presentationer


Google-annonser