Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Transportstyrelsens marknadsövervakningsrapport 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Transportstyrelsens marknadsövervakningsrapport 2013."— Presentationens avskrift:

1 Transportstyrelsens marknadsövervakningsrapport 2013

2 Bakgrund Transportstyrelsen ansvarar för frågor om villkor för marknadstillträde och villkor för resenärer och transportköpare. Transporstyrelsen övervakar konkurrensen på transportmarknaderna via marknadsövervakningen. För första gången har Transportstyrelsen samlat publicerat en rapport över hur vi ser på utvecklingen på marknaderna för väg- och järnväg respektive sjö- och luftfart.

3 Tidplan Rapporten finns publicerad på Transportstyrelsens hemsida. Under hösten beslutas i vilket format kommande rapportering kommer att ha (samlat eller uppdelat per marknad). Presenterats för Näringsdepartementet 1/10.

4 Rapportens innehåll Rapporten redogör för syftet med avregleringen, definition av marknaden, beskrivning av marknaden (priser, transportarbete, produktivitet, in/utträden, marknadskoncentration, regelefterlevnad) samt analys och förslag på åtgärder som Transportstyrelsen, annan myndighet eller regeringen bör vidta. Här redovisas kapitlet om järnvägsmarknaden.

5 Järnvägsmarknaden Långväga persontransporter Fler aktörer Ökning av utbud, kvalitet, service Produktivitetsökning (personkm, platskm) Godstransporter Ökad produktivitet (fler tonkm med färre anställda och färre vagnar) Ökad effektivitet (lägre priser trots höjda banavgifter) Slutsatser Konkurrensen förbättras men SJ och Green Cargo dominerar Transportstyrelsens marknadsövervakning i närtid ska fokusera på att identifiera etableringshinder i olika skeden av processen.

6 Åtgärder inom järnväg Kartläggning av vad som omgärdar en etablering på järnvägsmarknaden (tid, etableringskostnader, risker och tillstånd). Fördjupad fallstudie angående förhållandena i kapacitetstilldelningsprocessen där fler kommersiella aktörer konkurrerar om samma spårkapacitet. Följa utvecklingen när det gäller tillförlitlig statistik gällande priser och punktlighet.

7 Slut Frågor? Nils Enberg 010-49 555 52, nils.enberg@transportstyrelsen.se


Ladda ner ppt "Transportstyrelsens marknadsövervakningsrapport 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser