Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GNS järnväg Håkan Sjöström

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GNS järnväg Håkan Sjöström"— Presentationens avskrift:

1 GNS järnväg 2013-09-13 Håkan Sjöström
Lastsäkring GNS järnväg Håkan Sjöström

2 Transportens olika delar
Järnvägslagen Järnvägstrafiklagen Avsändare Järnvägsföretag Mottagare Lastar och säkrar lasten enligt järnvägs-företagets anvisningar Ger ut skriftliga anvisningar för lastning Ger råd till avsändaren om lastning Genomför stickprovskontroller hos avsändaren avseende lastning Genomför funktionskontroll av tåget med visuell utvändig kontroll av lasten Ansvarar för tågets säkerhet enligt järnvägslagen Tar emot godset

3 Rundvirkestransporter – ett framgångsrikt exempel på branschsamarbete

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Fortsatt arbete Anpassning till fler aktörer
Motsvarande satsning inom andra godsslag Intermodalt Stålprodukter

15 Regler för lastsäkring på den svenska järnvägen
Nuvarande situation Alternativa lösningar Green Cargos förslag

16 Lastsäkring för den svenska järnvägen – nuvarande situation
Myndighetskrav om lastsäkring återfinns på tre rader i föreskriften om säkerhetsstyrningssystem: Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare ska ha säkerhetsbestämmelser … som behövs för att trygga en säker verksamhet … om lastning av fordon, inklusive bestämmelser om lastsäkring Enligt en utredning som Transportstyrelsen gjorde 2010 skulle en nationell föreskrift om lastsäkring på järnväg tas fram under Så blir inte fallet Green Cargo är den enda organisation i Sverige som har ett heltäckande system för lastsäkring av järnvägsfordon Green Cargos lastsäkringsbestämmelser består av 30 dokument omfattande omkring 800 textsidor Reglerna innehåller övergripande regler samt specifika anvisningar för olika godsslag såsom exempelvis sliprar, räls, rundvirke, stålämnen, båtar och pappersrullar

17 Lastsäkringsreglerna utvecklas inom UIC
Green Cargo deltar i UIC Loading Guidelines Working Group. Deltagare i stort sett samtliga tidigare järnvägsförvaltningar i Europa, företrädda av respektive godsbolag Ordförande kommer från DB Schenker Deutschland Gruppen ger ut övergripande och detaljerade riktlinjer och instruktioner för lastning av järnvägsvagnar. Green Cargo deltar i utvecklingen av regelverket med utgångspunkt från Green Cargos kundbehov.

18 Alternativ 1 Behålla nuvarande modell Enligt presentationen Fördelar
Kräver ingen förändring Varje part får ta fullt ansvar för sin egen verksamhet Nackdelar Branschen har olika nivå på lastsäkringsreglerna Green Cargo drar ett stort lass som till vissa delar används av övriga branschen Suboptimering Inte anpassad till en avreglerad marknad

19 Alternativ 2 Verka för att Transportstyrelsen ger ut regelverket som en myndighetsföreskrift Fördelar Alla måste följa samma regler Varje part får ta fullt ansvar för sin egen verksamhet Nackdelar Byråkratisk process vid ändringar

20 Alternativ 3 Fördelar Reglerna blir tillgängliga för alla aktörer Gemensam hög nivå Samverkan med UIC kan bibehållas Utveckling för den svenska marknaden kan optimeras Näraliggande till systemet för kodifiering av lastbärare inom Trafikverket Nackdelar Ny roll för Trafikverket Trafikverket ger ut lastsäkringsreglerna som en branschhandbok Enligt samma modell som JTF Transportstyrelsen Myndighets-föreskrift Handbok med branschregler Trafikverket Järnvägsföretag Infrastruktur-förvaltare Kompletterande företagsregler

21 Alternativ 3 – behov av fortsatt arbete
Skapa gemensam förvaltningsgrupp Modell för finansiering Överförande av kompetens till Trafikverket


Ladda ner ppt "GNS järnväg Håkan Sjöström"

Liknande presentationer


Google-annonser