Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Synliggör våra värderingar -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Synliggör våra värderingar -"— Presentationens avskrift:

1 Synliggör våra värderingar - www.sverigestudien.se

2 Syftet med Sverigestudien
Detta är våra tolkningar av resultaten, välkommen att göra dina på sverigestudien.se Att synliggöra värderingarna hos Sveriges befolkning. Människor med kunskap om sina egna och sin omgivnings värderingar fattar mer medvetna, och därmed klokare beslut. Att använda resultatet – tre övergripande syften med studien 1.     Som ett underlag att skapa medvetenhet om vad som pågår i Sverige och hur vi ser på oss själva, våra arbetsplatser, våra kommuner och Sverige som samhälle      Som en agenda för vad som är viktigast att prata om, det som är angeläget i den önskade arbetsplats- och samhällskulturen      Som ett språk. Orden som valts har olika betydelse men olikheten är inget problem utan grunden att starta från. Använd dialogen för att tillsammans förstå och skapa förståelse för ordens innebörd.

3 Kort om mätningen För 6:e året i rad Under 3-22 mars 2014 genomfördes två mätningar om 1000 personer. Säkrat statistiskt representativt underlag (Nordstat) Frågor: Beskriv vem du är genom att välja ut tio för dig viktiga värderingar/ egenskaper/beteenden. Välj inte ord som beskriver vem du skulle vilja vara. Välj ut tio av följande värderingar/egenskaper/beteenden som bäst beskriver det Sverige* du lever i idag. Välj ut tio av följande värderingar/egenskaper/beteenden som du anser vara centrala för att Sverige* skall kunna fungera som bäst. Från en lista med totalt c:a 100 väljs 10 ord. Antalet respondenter som valt de olika orden räknas och rangordnas därefter. * och för… Arbetsplats Kommun

4 Kort om mätningen Orden kategoriseras och grupperas Individuella Relationsbaserade Organisatoriska Samhällsorienterade Positiva Potentiellt Begränsande (PB) Entropi (Energiläckage) Grad av obalans, rädsla, oproduktiv energi i ett system. Totalt antal valda PB uttryckt i %.

5 Trender - Personliga värderingar
Negativ Trend Positiv Trend Neutral Trend Begränsande ”Bubblare” i år Trender - Personliga värderingar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 = 9 = 8 = 9 = 8 = 7 ärlighet humor/glädje familj ansvar tar ansvar medkänsla positiv attityd vänskap självständighet rättvisa respekt ödmjukhet anpassningsbarhet ständigt lärande omtanke logik lyhördhet engagemang samarbete ambition ärlighet familj humor/glädje ansvar medkänsla tar ansvar självständighet positiv attityd rättvisa respekt vänskap ödmjukhet omtanke lyhördhet engagemang ständigt lärande ekonomisk stabilitet ambition anpassningsbarhet kreativitet familj humor/glädje ansvar tar ansvar ärlighet positiv attityd medkänsla rättvisa anpassningsbarhet omtanke självständighet vänskap ständigt lärande engagemang lyhördhet respekt ekonomisk stabilitet generositet kreativitet miljömedvetenhet humor/glädje familj ansvar tar ansvar ärlighet medkänsla positiv attityd rättvisa ständigt lärande omtanke vänskap anpassningsbarhet självständighet lyhördhet kreativitet respekt ekonomisk stabilitet ödmjukhet miljömedvetenhet generositet humor/ glädje familj ansvar ärlighet tar ansvar medkänsla positiv attityd rättvisa anpassningsbarhet självständighet ekonomisk stabilitet omtanke generositet ständigt lärande vänskap engagemang respekt kreativitet miljömedvetenhet effektivitet familj humor/ glädje ansvar tar ansvar ärlighet medkänsla ekonomisk stabilitet positiv attityd vänskap omtanke respekt rättvisa hälsa anpassningsbarhet självständighet trygghet balans hem/arbete ödmjukhet generositet miljömedvetenhet

6 Personligt perspektiv
Topp tio av personliga värderingar varierar fortfarande ytterst lite från år till år

7 Personligt perspektiv
Vi ser olika på ansvar. Män och kvinnor fortsatt olika 8.25

8 Organisatoriskt perspektiv
Likt på övergripande nivå, skillnader i skärningarna Fokus: Lägre energiläckage och mer externt fokus Förvirring faller från femte till nionde plats Tydliga skillnader mellan privat och offentlig sektor Utmaning: Offentlig sektor präglas fortfarande av byråkrati, kortsiktighet och förvirring Kunden är fortfarande försvunnen Positivt: Göra skillnad/något betydelsefullt ny som nuvarande värdering i offentlig sektor

9 Organisatoriskt perspektiv
De regionala skillnaderna är tydliga Fokus: Den positiva utvecklingen drivs av Storstockholm, Storgöteborg går åt motsatt håll Skillnaderna stämmer med andra nyligen genomförda undersökningar Utmaning: Vad krävs för att förändra organisationskulturen i Göteborg? Positivt: Storstockholm visar en oväntad kombination mellan ord som resultatinriktat och balans hem/arbete 8.30

10 Nationellt perspektiv
Sverige ser ljusare på samhället Fokus: Arbetslöshet, byråkrati och yttrandefrihet vanligaste orden för att beskriva Sverige i dag Arbetstillfällen, ekonomisk stabilitet och ansvar för kommande generationer efterfrågas mest Utmaning: Energiläckaget sjunker i hela Sverige förutom i Storgöteborg Positivt: Mänskliga rättigheter, jämlikhet och demokratiska processer ökar

11 Nationellt perspektiv
Frustrationen är en kraft att ta vara på Önskelista på nationell nivå: Önskelistan består, små förändringar sedan 2013 Arbetstillfällen dominerar önskade värderingar för alla regioner och grupper 8.35

12 Kommunalt perspektiv Små men tydliga förändringar
Nuvarande Värderingar Kommun Fokus: Arbetslöshet klättrar förbi kostnadsjakt och miljömedvetenhet med kommunen i åtanke (nationen 50 %) Samma 20 ord väljs mest: utbildningsmöjligheter och ekonomisk stabilitet faller, förvirring ökar. Positivt: Stolthet över att leva/bo/verka i kommunen/stadsdelen ökar och tar plats bland de tio mest valda orden Utmaning: Ta till vara på medborgarnas vilja att ha in- flytande och vara med och påverka där man bor Sju av tio ord är potentiellt begränsande övergripande entropi kvar på 41%

13 Kommunalt perspektiv Skillnader och likheter mellan regionerna – Göteborg och Stockholm utmärker sig Makt och skyller på varandra bara i Storgöteborg Stockholm är ensamma om ekonomisk stabilitet och arbetstillfällen Resursslöseri, kostnadsjakt, byråkrati och kortsiktighet i alla regioner Göteborgarna skiljer sig också genom att välja familj och utbildningsmöjligheter men inte mångfald

14 Kommunperspektivet Arbetstillfällen är vad vi mest önskar mer av Det vi mest vill ha mer av i kommunen tyder på en önskan om; mer trygghet och hållbarhet delaktighet och en vilja att påverka

15 Värt att prata om… Vilka samband syns och vad lär vi oss av dem?
Antidepressiva mediciner  2013 (dygnsdoser per tusen invånare) Vilka samband syns och vad lär vi oss av dem? Företagsklimat i Sveriges Kommuner

16 Vårt fokus förflyttas Vi värderar mer egenintresse Nivåer Faser
Ömsesidigt beroende Oberoende Beroende

17 Ladda ner rapporten på www.sverigestudien.se
Fortsätt dialogen på: #sverigestudien @sverigestudien


Ladda ner ppt "Synliggör våra värderingar -"

Liknande presentationer


Google-annonser