Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsyn Varberg våren 2013 Tillsynsprocessen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsyn Varberg våren 2013 Tillsynsprocessen."— Presentationens avskrift:

1 Tillsyn Varberg våren 2013 Tillsynsprocessen

2 Bra tillsyn – bättre skola Skolinspektionen.se
Facebook.com (OK skola, Skolinspektionen tittar på) Twitter.com (Skolinspektion)

3 Regelbunden tillsyn Utbildningsinspektion – ett regeringsuppdrag till Skolverket år 2003 Skolinspektionen – ny myndighet från 2008 Nytt uppdrag 2010–2014, tillsyn under en femårsperiod Förskola, annan pedagogisk verksamhet och vuxenutbildning på huvudmannanivå Förskoleklass, barn- & ungdomsutbildning och fritidsverksamhet på huvudmannanivå och skolnivå

4 INSPEKTIONSAVDELNINGAR
Umeå Stockholm Linköping Göteborg Lund

5 Uppdrag Tillsyn – regelbunden, riktad, flygande Kvalitetsgranskning
Anmälningsärenden Tillståndsprövning Barn – och elevombudet Skolväsendets överklagandenämnd

6 Tidigare tillsyn & granskning i Varberg
2007 utbildningsinspektion Kvalitetsgranskningar engelska II arbete mot segregationens negativa effekter undervisning matematik studieavbrott i gymnasieskolan läsundervisning svenska läromedel kemi musik i grundskolan elever med funktionsnedsättning samhällskunskap i grundskolan

7 Pågående tillsyn & granskning i kommunen
Under våren och hösten 2013 genomförs regelbunden tillsyn i Varbergs kommun. Kvalitetsgranskningar samhällskunskap i grundskolan

8 ””Voffor då då?" Syfte med tillsynen
Bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla elever når minst godkänt i alla ämnen Kontrollera att lagar, förordningar, läroplaner och andra författningar följs Råd och vägledning - utveckling av verksamheten Återrapportera resultat, trender och utvecklingsbehov på nationell nivå till regeringen

9 Granskningsområden Elevernas utveckling mot målen
Ledning och utveckling av utbildningen Enskild elevs rätt / Tillgång och förutsättningar Huvudmannaskap och godkännande – fristående skolor Fritidshemmen

10 Dokumentgranskning, statistik och analys
Material från Skolinspektionen och Skolverket Till exempel: Anmälningsärenden Tidigare inspektioner och kvalitetsgranskningar Personalens utbildning Betygsstatistik Enkäter Material från huvudmannen, skolor och verksamheter Till exempel: Planer Uppföljningar av resultat Annat kvalitetsarbete Personalförteckning Åtgärdsprogram

11 Tillsynsformer Basbesök Breddat besök Fördjupning

12 bastillsyn - breddad tillsyn - fördjupad tillsyn
besök i skolan Intervju med rektor besök i skolan Intervju med: rektor lärare elever elevhälsa fritidsped verksamhetsbesök besök och intervjuer som breddad tillsyn med fördjupning inom något område Skolbeslut riktat till huvudmannen

13 Förskola och annan pedagogisk verksamhet
Granskas på kommunnivå Intervjuer med urval av personal urval av föräldrar ansvariga chefer Beslut riktat till huvudmannen

14 Kommunnivå Intervjuer med: Politiker Förvaltningsledning Kommunbeslut

15 Skolbeslut Fakta om skolan Helhetsbedömning
Bedömningar, motiveringar och hänvisning till lagtext Allmänt om tillsynen Faktakontroll Expediering inom 25 – 30 dagar Återföring till kommunen

16 Ingripande vid tillsyn
Avstående från ingripande Anmärkning Föreläggande Föreläggande med vite Tillfälligt verksamhetsförbud Statliga åtgärder för rättelse Återkallelse

17 Uppföljning av kommunens åtgärder
Uppföljningen riktas till huvudmannen förenklad reguljär fördjupad

18 Exempel på program vid skolbesök
Bastillsyn 30 min Rundvandring med elever 1½ tim Inledande samtal/intervju med rektor

19 Exempel på program vid skolbesök
Breddad tillsyn 1 dag Rundvandring med elever 1½ tim Inledande samtal/intervju med rektor Verksamhetsbesök 45 min Intervju med elever i årskurs x Lunch 45 min Intervju fritidspersonal 1 tim Intervju med elevhälsan 1½ tim Intervju med lärare Återkoppling rektor

20 Exempel på program vid skolbesök
Breddad tillsyn Dag Rundvandring med elever 1½ tim Inledande samtal/intervju med rektor Verksamhetsbesök 45 min Intervju med elever i årskurs x Lunch 1 tim Intervju med elevhälsan 1½ tim Intervju med lärare Dag – Verksamhetsbesök samt tid för ev. kompletterande dokumentstudier 45 min Intervju med fritidspersonal Ev elevintervju 2 Ev lärarintervju Återkoppling till rektor

21 Besöksplanering för regelbunden tillsyn i Varbergs kommun
 Tillsynsform Skolor Antal Dagar Datum Breddad tillsyn Bläshammar skola Kristina Svensson 2 7-8 maj Lindbergs skola Sten Svanholm 14-15 Bosgårdsskolan Oskar Cliffordson 3 16-18 april Vidhögeskolan Marie Sjöberg 2,5 14-16 Ankarskolan Karin Yllö-Werner 23-24 Bastillsynn Rolfstorps skola 0,5 29 Bastillsyn Påskbergsskolan Erik Bergeå 1 5 juni Hagaskolan 4 Skällinge skola 18

22 Skolor Spannarps skola Oskar Cliffordson 0,5 16 maj Derome skola
 Tillsynsform Skolor Antal Dagar Datum Bastillsyn Spannarps skola Oskar Cliffordson 0,5 16 maj Derome skola Karin Yllö-Werner 1 28 Breddad tillsyn Kungsäters skola 7 Sibbarp skola Marie Sjöberg 17-18 april Vuxenutbildningen 3 28-30 Förskolan 11-13 juni

23 Frågor? Karin.yllo-werner@skolinspektionen .se
tel


Ladda ner ppt "Tillsyn Varberg våren 2013 Tillsynsprocessen."

Liknande presentationer


Google-annonser