Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Religionspsykologi Grundkurs 7,5 hp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Religionspsykologi Grundkurs 7,5 hp"— Presentationens avskrift:

1 Religionspsykologi Grundkurs 7,5 hp
Föreläsning 8: Dynamisk psykologi och religion II: Objektrelationsteori

2 Objektrelationsteori
= En psykologisk teori som fokuserar på mellanmänskliga relationer

3 Objektrelationsteori
= En psykologisk teori som fokuserar på mellanmänskliga relationer Några termer: OBJEKT = ”den andre” eller ”det andra”, dvs en person eller ett ting i individens externa omgivning som blir psykologiskt signifikant, intern.

4 Objektrelationsteori
= En psykologisk teori som fokuserar på mellanmänskliga relationer Några termer: OBJEKT = ”den andre” eller ”det andra”, dvs en person eller ett ting i individens externa omgivning som blir psykologiskt signifikant, intern. OBJEKTRELATION = relaterar till de känslor och mentala bilder som associeras med handhavandet med objekten i fråga

5 Objektrelationsteori
Diskuterar den process genom vilken intrapsykiska strukturer formas av tidigare relationer, dvs genom objektrelationsteori ser man hur tidigare relationer (bra/dåliga) formar hur individen uppfattar sig själv och hur individen relaterar till nyckelpersoner (signifikanta andra) i sitt liv

6 Freud: Subjektiv värld Objektiv värld

7 Winnicott: Mellanområde Subjektiv värld Objektiv värld

8 Mellanområde Subjektiv värld Objektiv värld Litteratur Rollspel
Fantasier Bio Konst ”snuttefilt”

9 Mellanområde Subjektiv värld Objektiv värld Övergångs- objekt
Litteratur Rollspel Fantasier Bio Konst ”snuttefilt” Övergångs- objekt

10 Mellanområde Subjektiv värld Objektiv värld Övergångs- objekt
Litteratur Rollspel Fantasier Bio Konst ”snuttefilt” Religion Övergångs- objekt

11 Ana Maria Rizzuto

12 Ana Maria Rizzuto Individens tidiga emotionella relationer färgar och formar hur individens gudsrepresentationer ser ut och hur individen relaterar till Gud

13 Ana Maria Rizzuto Individens tidiga emotionella relationer färgar och formar hur individens gudsrepresentationer ser ut och hur individen relaterar till Gud = ”The birth of a living God”

14 Gudsrepresentation =. bilder, känslor och minnen förknippade med
Gudsrepresentation = bilder, känslor och minnen förknippade med ”Gud” som oftast hör ihop med tidig barndom

15 Gudsrepresentation =. bilder, känslor och minnen förknippade med
Gudsrepresentation = bilder, känslor och minnen förknippade med ”Gud” som oftast hör ihop med tidig barndom Gudsbild/gudsbegrepp = ”teologernas Gud”, teoretiska och intellektuella förhållningssätt och försanthållanden om Gud

16 Gudsrepresentation =. bilder, känslor och minnen förknippade med
Gudsrepresentation = bilder, känslor och minnen förknippade med ”Gud” som oftast hör ihop med tidig barndom Gudsbild/gudsbegrepp = ”teologernas Gud”, teoretiska och intellektuella förhållningssätt och försanthållanden om Gud Gudrepresentationen formas av alla signifikanta andra i en process som fortgår hela livet men som till största delen sker under barnets tidiga barndom

17 Guds- representation

18 Guds- representation Barn

19 Signifikanta andra Guds- representation Barn

20 Signifikanta andra Guds- representation Barn Organiserad religion

21 (individuations-separationsprocessen)
Signifikanta andra Psykologiskt (individuations-separationsprocessen) Guds- representation Barn Organiserad religion

22 (individuations-separationsprocessen)
Signifikanta andra Psykologiskt (individuations-separationsprocessen) Guds- representation Barn b) Iakta deras religiösa beteende Organiserad religion

23 Individuations – separationsprocessen (Mahler mfl)
Personlighetsutveckling och ”jaget” och psykologiska försvarsmekanismer Individuations – separationsprocessen (Mahler mfl)

24 Individuations – separationsprocessen (Mahler mfl)
Personlighetsutveckling och ”jaget” och psykologiska försvarsmekanismer Individuations – separationsprocessen (Mahler mfl) Adekvat utveckling i barndomen ger de nödvändiga förutsättningarna för ”mogna” religiösa erfarenheter i det vuxna livet, en kvarvarande olöst konflikt från tidiga år kan skapa olika typer av problem eller ”omogna” religiösa erfarenheter i det vuxna livet

25 Individuations – separationsprocessen (Mahler mfl)
Personlighetsutveckling och ”jaget” och psykologiska försvarsmekanismer Individuations – separationsprocessen (Mahler mfl) Adekvat utveckling i barndomen ger de nödvändiga förutsättningarna för ”mogna” religiösa erfarenheter i det vuxna livet, en kvarvarande olöst konflikt från tidiga år kan skapa olika typer av problem eller ”omogna” religiösa erfarenheter i det vuxna livet Utvecklingen av gudsrepresentationer är parallell med utvecklingen av objektrelationer

26 Autistisk fas

27 Autistisk fas objektlös

28 Symbios Ca 5 mån Autistisk fas Bröst Barn objektlös

29 Symbios Ca 5 mån Autistisk fas Bröst Barn objektlös delobjekt

30 Symbios Ca 5 mån Differentiering Ca 5-10 mån Autistisk fas Bröst Mor Bröst Barn Barn objektlös delobjekt

31 Övning Ca 10-18 mån Symbios Ca 5 mån Differentiering Ca 5-10 mån Autistisk fas Mor Bröst Mor Bröst Barn Barn Barn objektlös delobjekt

32 Övning Ca 10-18 mån Symbios Ca 5 mån Differentiering Ca 5-10 mån Autistisk fas Mor Bröst Mor Bröst Barn Barn Barn objektlös delobjekt Helt objekt

33 Övning Ca 10-18 mån Närmande Ca mån Symbios Ca 5 mån Differentiering Ca 5-10 mån Autistisk fas Mor Mor Bröst Mor Bröst Barn Barn Barn Barn objektlös delobjekt Helt objekt

34 Konsolidering 3år Övning Ca 10-18 mån Närmande Ca mån Symbios Ca 5 mån Differentiering Ca 5-10 mån Autistisk fas Mor Bröst Mor Mor Mor Bröst Barn Barn Barn Barn Barn Barn objektlös delobjekt Helt objekt Mot objektkonstans

35 Fortsatt kosolidering av individuationen
ca 5 år Konsolidering 3år Övning Ca 10-18 mån Närmande Ca mån Symbios Ca 5 mån Differentiering Ca 5-10 mån Autistisk fas Mor Mor Bröst Mor Mor Bröst Barn Barn Barn Barn Barn Barn objektlös delobjekt Helt objekt Mot objektkonstans

36 Utveckling av objektrelationer och gudsrepresentationer

37 Utveckling av objektrelationer och gudsrepresentationer
St. Clair M (1994) Human Relationships and the Experience of God. Object Relations and Religion. Paulist Press, Mahwah

38 Fortsatt kosolidering av individuationen
ca 5 år Konsolidering 3år Övning Ca 10-18 mån Närmande Ca mån Symbios Ca 5 mån Differentiering Ca 5-10 mån Autistisk fas Mor Mor Bröst Mor Mor Bröst Barn Barn Barn Barn Barn Barn objektlös delobjekt Helt objekt Mot objektkonstans Tidigaste stadiet

39 Fortsatt kosolidering av individuationen
ca 5 år Konsolidering 3år Övning Ca 10-18 mån Närmande Ca mån Symbios Ca 5 mån Differentiering Ca 5-10 mån Autistisk fas Mor Mor Bröst Mor Mor Bröst Barn Barn Barn Barn Barn Barn objektlös delobjekt Helt objekt Mot objektkonstans Tidigaste stadiet Psykisk fussion med modern och avsaknad av differentiation I Barnet: karakteristiken hos gudsrepresentationen delas av föräldrarepresentationen Gud = en kärleksfull ständig närvaro

40 Fortsatt kosolidering av individuationen
ca 5 år Autistisk fas Symbios Ca 5 mån Differentiering Ca 5-10 mån Övning Ca mån Närmande Ca mån Konsolidering 3år Mor Bröst Mor Mor Mor Bröst Barn Barn Barn Barn objektlös delobjekt Barn Barn Tidigaste stadiet Psykisk fussion med modern och avsaknad av differentiation I Barnet: karakteristiken hos gudsrepresentationen delas av föräldrarepresentationen Gud = en kärleksfull ständig närvaro Den vuxne: Gudsbild som skapats/färgats av tidigaste utvecklingen är psykologiskt sett paradoxal: Både Helt objekt Mot objektkonstans Regressiv/primitiv Djupaste religiösa upplevelsen

41 Stadium av tidig psykologisk differention
Fortsatt kosolidering av individuationen ca 5 år Autistisk fas Symbios Ca 5 mån Differentiering Ca 5-10 mån Övning Ca mån Närmande Ca mån Konsolidering 3år Mor Bröst Mor Mor Mor Bröst Barn Barn Barn Barn objektlös delobjekt Barn Barn Tidigaste stadiet Psykisk fussion med modern och avsaknad av differentiation I Barnet: karakteristiken hos gudsrepresentationen delas av föräldrarepresentationen Gud = en kärleksfull ständig närvaro Den vuxne: Gudsbild som skapats/färgats av tidigaste utvecklingen är psykologiskt sett paradoxal: Både Helt objekt Mot objektkonstans Stadium av tidig psykologisk differention Barnet: Bra dåligt. Gudsrepresentationen formas av både mor och far. Tex: Fadern representerar vanligen makt och självförstoring vilket kan föras över på barnets gudsrepresentation Regressiv/primitiv Djupaste religiösa upplevelsen

42 Stadium av tidig psykologisk differention
Fortsatt kosolidering av individuationen ca 5 år Autistisk fas Symbios Ca 5 mån Differentiering Ca 5-10 mån Övning Ca mån Närmande Ca mån Konsolidering 3år Mor Bröst Mor Mor Mor Bröst Barn Barn Barn Barn objektlös delobjekt Barn Barn Tidigaste stadiet Psykisk fussion med modern och avsaknad av differentiation I Barnet: karakteristiken hos gudsrepresentationen delas av föräldrarepresentationen Gud = en kärleksfull ständig närvaro Den vuxne: Gudsbild som skapats/färgats av tidigaste utvecklingen är psykologiskt sett paradoxal: Både Helt objekt Mot objektkonstans Stadium av tidig psykologisk differention Barnet: Bra dåligt. Gudsrepresentationen formas av både mor och far. Tex: Fadern representerar vanligen makt och självförstoring vilket kan föras över på barnets gudsrepresentation Den vuxne: Gudsbilden kännetecknas av den perfekte, idealiserade omnipotente andre. Religiös känsla färgas av rent beroende, vördnad/fruktan för Gud, magiskt tänkande Regressiv/primitiv Djupaste religiösa upplevelsen

43 Fortsatt kosolidering av individuationen
ca 5 år Autistisk fas Symbios Ca 5 mån Differentiering Ca 5-10 mån Övning Ca mån Närmande Ca mån Konsolidering 3år Mor Bröst Mor Mor Mor Bröst Barn Barn Barn Barn objektlös delobjekt Barn Barn Tidigaste stadiet Psykisk fussion med modern och avsaknad av differentiation I Barnet: karakteristiken hos gudsrepresentationen delas av föräldrarepresentationen Gud = en kärleksfull ständig närvaro Den vuxne: Gudsbild som skapats/färgats av tidigaste utvecklingen är psykologiskt sett paradoxal: Både Helt objekt Mot objektkonstans Stadium av tidig psykologisk differention Barnet: Bra dåligt. Gudsrepresentationen formas av både mor och far. Tex: Fadern representerar vanligen makt och självförstoring vilket kan föras över på barnets gudsrepresentation Den vuxne: Gudsbilden kännetecknas av den perfekte, idealiserade omnipotente andre. Religiös känsla färgas av rent beroende, vördnad/fruktan för Gud, magiskt tänkande Integrerande av självrepresentation och objektrepresentation Regressiv/primitiv Djupaste religiösa upplevelsen

44 Fortsatt kosolidering av individuationen
ca 5 år Autistisk fas Symbios Ca 5 mån Differentiering Ca 5-10 mån Övning Ca mån Närmande Ca mån Konsolidering 3år Mor Bröst Mor Mor Mor Bröst Barn Barn Barn Barn objektlös delobjekt Barn Barn Tidigaste stadiet Psykisk fussion med modern och avsaknad av differentiation I Barnet: karakteristiken hos gudsrepresentationen delas av föräldrarepresentationen Gud = en kärleksfull ständig närvaro Den vuxne: Gudsbild som skapats/färgats av tidigaste utvecklingen är psykologiskt sett paradoxal: Både Helt objekt Mot objektkonstans Stadium av tidig psykologisk differention Barnet: Bra dåligt. Gudsrepresentationen formas av både mor och far. Tex: Fadern representerar vanligen makt och självförstoring vilket kan föras över på barnets gudsrepresentation Den vuxne: Gudsbilden kännetecknas av den perfekte, idealiserade omnipotente andre. Religiös känsla färgas av rent beroende, vördnad/fruktan för Gud, magiskt tänkande Integrerande av självrepresentation och objektrepresentation Barnet: Mer realistisk bild av sig själv och andra. Gud tar färg av både far och mor Regressiv/primitiv Djupaste religiösa upplevelsen

45 Fortsatt kosolidering av individuationen
ca 5 år Autistisk fas Symbios Ca 5 mån Differentiering Ca 5-10 mån Övning Ca mån Närmande Ca mån Konsolidering 3år Mor Bröst Mor Mor Mor Bröst Barn Barn Barn Barn objektlös delobjekt Barn Barn Tidigaste stadiet Psykisk fussion med modern och avsaknad av differentiation I Barnet: karakteristiken hos gudsrepresentationen delas av föräldrarepresentationen Gud = en kärleksfull ständig närvaro Den vuxne: Gudsbild som skapats/färgats av tidigaste utvecklingen är psykologiskt sett paradoxal: Både Helt objekt Mot objektkonstans Stadium av tidig psykologisk differention Barnet: Bra dåligt. Gudsrepresentationen formas av både mor och far. Tex: Fadern representerar vanligen makt och självförstoring vilket kan föras över på barnets gudsrepresentation Den vuxne: Gudsbilden kännetecknas av den perfekte, idealiserade omnipotente andre. Religiös känsla färgas av rent beroende, vördnad/fruktan för Gud, magiskt tänkande Integrerande av självrepresentation och objektrepresentation Barnet: Mer realistisk bild av sig själv och andra. Gud tar färg av både far och mor Den vuxne: Gudsbilden mindre magisk, mer kognitivt och rationellt tänkande MEN tendens till auktoritetstro, bokstavstro Regressiv/primitiv Djupaste religiösa upplevelsen

46 Relationen till föräldrarna utgör den tidiga basen för gudsrepresentationen men kopplingen mellan föräldra- och gudsrepresentationen kan dock variera:

47 Relationen till föräldrarna utgör den tidiga basen för gudsrepresentationen men kopplingen mellan föräldra- och gudsrepresentationen kan dock variera: Direkt kontinuitet Förälder Goda Dåliga Gud Dåliga Goda

48 Relationen till föräldrarna utgör den tidiga basen för gudsrepresentationen men kopplingen mellan föräldra- och gudsrepresentationen kan dock variera: Direkt kontinuitet Omvänd kontinuitet Förälder Förälder Goda Goda Dåliga Dåliga Gud Gud Dåliga Goda Goda Dåliga Goda


Ladda ner ppt "Religionspsykologi Grundkurs 7,5 hp"

Liknande presentationer


Google-annonser