Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FONDFÖRSÄKRING Försäkringstagaren väljer hur premiereserven investeras

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FONDFÖRSÄKRING Försäkringstagaren väljer hur premiereserven investeras"— Presentationens avskrift:

0 Livåterförsäkring II Lönsamhetsanalys Erik Alm Livåterförsäkringschef
Hannover Re Stockholm Branch Stockholm April 2006

1 FONDFÖRSÄKRING Försäkringstagaren väljer hur premiereserven investeras
Inga försäkringsbelopp är garanterade Retrospektivreserven motsvaras av ett fondvärde Fonden ses (ofta) som försäkringstagarens medel, inte försäkringsbolagets 1

2 Kostnader KOSTNADER KOSTNADER Initial kostnad, proportionell mot försäkringens storlek. Exempel: Provision till säljare Fasta initialkostnader (inte proportionell mot försäkringens storlek). Exempel: Administrativa kostnader i samband med att en försäkring tecknas etc. Kostnader proportionella mot fondens storlek (exempel kapitalförvaltnings-kostnader) Kostnader proportionella mot försäkringsutbetalning Fasta kostnader per år per försäkring etc 2

3 AVGIFTER Avgift proportionell mot premien
Kostnader AVGIFTER AVGIFTER Avgift proportionell mot premien Avgift proportionell mot fondens storlek Avgift proportionell mot utbetalnings storlek Fast avgift per år etc 3

4 KOSTNADER & AVGIFTER Lönsamhet Avgifterna skall täcka kostnaderna
Gärna med marginal för risktagande och kapitalkostnader Om kostnader och avgifter inte matchas per period räknas lönsamhet över försäkringens löptid Man använder nuvärdesberäkning 4

5 Nuvärde NUVÄRDE Framtida kassaflöden (och premier) diskonteras till ett nuvärde Vi diskonterar med en hög ränta som avspeglar en aktieägares avkastningskrav Diskonteringsräntan kan också innehålla ett risktillägg 5

6 PORTFÖLJTÄNKANDE Olika försäkringar kan vara olika lönsamma
Portoföljtänkande PORTFÖLJTÄNKANDE PORTFÖLJTÄNKANDE Olika försäkringar kan vara olika lönsamma Vi studerar inte bara en försäkring utan en portfölj av försäkringar Vi beräknar lönsamhet över hela portföljen Vi ser också vilka delar av portföljen som är bra och vilka som är dåliga 6

7 MODELLPORTFÖLJ En försäkringsportfölj kan vara mycket stor
Portoföljtänkande MODELLPORTFÖLJ MODELLPORTFÖLJ En försäkringsportfölj kan vara mycket stor Vi väljer därför ut ett antal typförsäkringar som var och en representerar ett antal likartade försäkringar Urvalet sker normalt systematiskt (ej via slumpdragning) Olika typförsäkringar kan ges olika vikt, beroende på hur många försäkringar de representerar Typförsäkringarna bildar tillsammans modellportföljen 7

8 Känslighetsanalys KÄNSLIGHETSANALYS KÄNSLIGHETSANALYS Vi studerar effekten på lönsamheten av förändringar av olika parametrar Vi studerar effekten på lönsamheten av förändringar i portföljens sammansättning 8

9 Tillstånd ÅTERKÖP ÅTERKÖP Försäkringstagaren får ut sina pengar (Försäkringsbolaget återköper försäkringen) Är oftast inte tillåtet för pensionsförsäkringar (av skatteskäl) Leder till förluster för försäkringsbolaget eftersom det inte får in de avgifter som det räknat med Dessa förluster kan motverkas av återköpsavgifter Om återköp är lönsamma eller ej beror på återköpsavgifternas storlek Numera finns förutom återköp också möjligheten att flytta försäkring 9

10 Aktiv Slutut-betalad Återköpt ÖVERGÅNGAR Maturity Surrender Tillstånd
10

11 Tillstånd FRIBREV FRIBREV Försäkringen ligger kvar i bolaget men inga nya premier betalas in Försäkringen drar fortsatta förvaltningskostnader Därför tar man ut avgifter på försäkringskapitalet (och ofta också en fast avgift per försäkring) 11

12 Aktiv Fribrev Slutut-betalad Återköpt ÖVERGÅNGAR Fribrevs-läggning
Tillstånd ÖVERGÅNGAR Fribrevs-läggning Aktiv Fribrev Slututbetalning Återköp Slutut-betalad Återköpt 12

13 Aktiv Fribrev Slutut-betalad Död Återköp ÖVERGÅNGAR Fribrevs-läggning
Tillstånd ÖVERGÅNGAR Fribrevs-läggning Aktiv Fribrev Dödsfall Återköp Slutut-betalad Död Återköp 13

14 DÖDSFALL Ofta sker utbetalning av försäkringsersättning vid dödsfall
Tillstånd DÖDSFALL DÖDSFALL Ofta sker utbetalning av försäkringsersättning vid dödsfall Den kan vara lika stor som försäkringskapitalet I så fall blir den väsentliga påverkan på bolaget att det inte får in framtida avgifter från försäkringen Ofta är försäkringsutbetalningen vid dödsfall större än försäkringskapitalet (exempelvis en procent av det, eller kapitalet plus ett fast belopp) Då gör försäkringsbolaget en förlust vid ett dödsfall Bolaget tar ut en avgift av de försäkrade som motsvarar den tekniska dödligheten (den förväntade plus en viss säkerhets- och vinstmarginal) Bolaget gör vinst om verkliga dödligheten blir lägre än den tekniska Det gör förlust om den blir högre än den tekniska 14

15 Aktiv Premiebefriad Fribrev Slutut-betalad Död Återköp ÖVERGÅNGAR
Tillstånd ÖVERGÅNGAR Aktiv Premiebefriad Fribrev Slutut-betalad Död Återköp 15

16 PORTFÖLJVÄRDE Portföljvärde = nuvärdet av framtida vinster
VBIF PORTFÖLJVÄRDE PORTFÖLJVÄRDE Portföljvärde = nuvärdet av framtida vinster Man analyserar årets insatser genom att studera årets resultat, samt förändring i portföljvärde Man kan dela upp det i Värde av nytecknad affär Avvikelser under året från gjorda antaganden Förändringar i portföljvärde orsakade av förändringar i antaganden Avvikelser under året från gjorda antaganden kan delas upp i Effekt på årets resultat av årets avvikelser Effekt på portföljvärdet av årets avvikelser Embedded value = Portföljvärde, plus värdet av det kapital som frigörs när affären avvecklas 16


Ladda ner ppt "FONDFÖRSÄKRING Försäkringstagaren väljer hur premiereserven investeras"

Liknande presentationer


Google-annonser