Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samlad effektbedömning alla planer 1.Innehåll för nationella planen 2.Kompletteringar för att täcka alla planer 3.Arbetsformer Mattias Lundberg, WSP Analys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samlad effektbedömning alla planer 1.Innehåll för nationella planen 2.Kompletteringar för att täcka alla planer 3.Arbetsformer Mattias Lundberg, WSP Analys."— Presentationens avskrift:

1 Samlad effektbedömning alla planer 1.Innehåll för nationella planen 2.Kompletteringar för att täcka alla planer 3.Arbetsformer Mattias Lundberg, WSP Analys och Strategi, 3 sept 2009 Extern projektledare, arbetsgrupp samhällsekonomi

2 Underlagsrapport nationella planförslaget Strukturerad efter förslaget till nya mål 1.Utveckling av trafiken (utan planen) 2.Planens påverkan (främst på trafiken) 3.Övergripande måluppfyllelse - långsiktig hållbarhet - samhällsek effektivitet och fördelning av nyttor - tillväxt hela landet (allmänt och reg fördelning) 4.Funktionsmålet – tillgänglighet 5.Hänsynsmål – trafiksäkerhet, miljö, hälsa

3 Några effekter (av nat plan) Trafiken ökar, spår snabbast (för både person och gods) Investeringarna är lönsamma - nytillkomna objekt ca 1,0 - bundna ca 0, men mkt nyttor som inte fångas - åtgärdsområdena i snitt ung lika lönsamma som nyinvesteringarna - tillkommande i +15% ca 0,2 - inga nya objekt i -15% Ytterligare tillväxtnyttor (Samlok) 6 procent i två fall Tillgänglighetsvinster dominerar – på väg följt av TS, på jvg av emissioner

4 Några effekter (av nat plan), forts Störst nyttor kring storstäderna Regionförstoring stöds, för koll tydligast i södra Sverige, för bil i Sthlm/Mälardalen (minst) 50 färre dödade per år Minskade koldioxidutsläpp Koldioxid år 2020Milj ton EET-styrmedel-5-5 Investeringar-0,01 varav: ”väg” (pb och lätt lb)+0,1 ”jvg” (tung lb och sjöfart)-0,1 Åtgärdsområden-0,01 Sektor? Drift och underhåll-0,4

5 Kompletteringar behövs för att spegla alla planer Prognos och kalkyl (person och gods) där lp-objekten ingår Objektssummeringar – även med +15/25%-nivån (och den lägre) Utförligare beskrivning av påverkan tillväxt hela landet Utförligare beskrivning av åtgärdsområden och övriga ”potter” Utförligare om miljökonsekvenserna

6 Arbetsformerna framöver 1.Arbetsgruppen ”stora objekt” utökas 2.Möten med ”miljömyndigheter” och länsrepresentant(-er) 3.Avstämningar med regeringsuppdrag om konkretisering mål 4.Gärna inspel från län och andra - kex-möte? - underhandssynp u-rapp nat plan - tips på bra beskr i länsplaner - andra idéer?

7 Reservbild – Varför behövs effektbeskrivning? 1.Öka förståelsen för de som läser planen: - överskådlig och lättbegriplig samt visa nyttan som bättre transportmöjligheter ger 2.Visa statsmakterna vad pengarna ger för nytta: - visa effekter mot de transportpolitiska målen, s.e. kalkyler viktiga 3.Kunna följa upp samt jämföra mot tidigare och kommande planer: - dokumentera hur analyser gjorts


Ladda ner ppt "Samlad effektbedömning alla planer 1.Innehåll för nationella planen 2.Kompletteringar för att täcka alla planer 3.Arbetsformer Mattias Lundberg, WSP Analys."

Liknande presentationer


Google-annonser