Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finanskriserna 1990 och likheter och olikheter?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finanskriserna 1990 och likheter och olikheter?"— Presentationens avskrift:

1 Finanskriserna 1990 och 2009 - likheter och olikheter?
Seminarium, Almi Företagspartner AB 4 februari 2009 Karl-Henrik Pettersson

2

3 Några av de allvarligaste globala finanskriserna Reinhart& Rogoff, ”The aftermath of financial crisis”, 2008 ”The big five” (Spanien 1977, Norge 1987, Sverige 1991, Finland 1991, Japan 1992) De stora asiatiska finanskriserna Colombia 1998, Argentina 2001 USA 1929

4 Den svenska 90-talskrisen i ett nötskal
Bankernas kreditförluster motsvarade12 procent av BNP BNP föll med 6 procent Budgetunderskottet förvärrades med 12 procentenheter (som andel av BNP) … och mest anmärkningsvärt Arbetslösheten steg från 3 till 12 procent

5 Det här skall jag prata om
Något om hur bankkriser/finanskriser uppstår 90-talskrisen i Sverige Den nu aktuella globala finanskrisen Något om vad bankkriser ställer till med i den reala ekonomin …och till sist lite kort om Vad jag tror om ekonomin de närmaste åren

6 Så här uppstår bankkriser enligt forskningen
Setting: Det råder goda tider. Expansiv politik. Finansiella obalanser. Det är lätt att få kredit. Räntorna är låga. Förlopp: Allmän kreditexpansion …och särskilt i ett tillgångsslag (typ fastigheter) med kraftig/extrem prisstegring på kort tid Ingen kreditgivare förstår hur ökade risker håller på att byggas upp i den egna balansräkningen …och så plötsligt 4. …händer något som skapar osäkerhet >tillgångspriserna vänder nedåt >de mest riskbenägna kreditgivarna får bekymmer >hela det finansiella systemet drabbas >BANKKRIS

7 90-talskrisen

8 Tidsmönstret för den svenska 90-talskrisen
Källa: ”Vad kan vi lära av kraschen”, SNS, 2005

9 Så här uppstår bankkriser
Setting: Det råder goda tider. Expansiv politik. Finansiella obalanser. Det är lätt att få kredit. Räntorna är låga. Förlopp: Allmän kreditexpansion …och särskilt i ett tillgångsslag (typ fastigheter) med kraftig/extrem prisstegring på kort tid Ingen kreditgivare förstår hur ökade risker håller på att byggas upp i den egna balansräkningen …och så plötsligt 4. …händer något som skapar osäkerhet >tillgångspriserna vänder nedåt >de mest riskbenägna kreditgivarna får bekymmer >hela det finansiella systemet drabbas >BANKKRIS

10 Extremt snabb kreditexpansion efter 1985
Källa: ”Vad kan vi lära av kraschen”, SNS, 2005

11 Så här uppstår bankkriser
Setting: Det råder goda tider. Expansiv politik. Finansiella obalanser. Det är lätt att få kredit. Räntorna är låga. Förlopp: Allmän kreditexpansion …och särskilt i ett tillgångsslag (typ fastigheter) med kraftig/extrem prisstegring på kort tid Ingen kreditgivare förstår hur ökade risker håller på att byggas upp i den egna balansräkningen …och så plötsligt 4. …händer något som skapar osäkerhet >tillgångspriserna vänder nedåt >de mest riskbenägna kreditgivarna får bekymmer >hela det finansiella systemet drabbas >BANKKRIS

12 Det handlade om kommersiella fastigheter
Källa: ”Bankkrisen inifrån”, SNS, 1993

13 Prisutvecklingen för kommersiella fastigheter

14 Notera den historiskt extrema prisuppgången under ”överhettningsåren” Reala priser för kommersiella fastigheter i storstäderna, Källa: Riksbanken

15 Så här uppstår bankkriser
Setting: Det råder goda tider. Expansiv politik. Finansiella obalanser. Det är lätt att få kredit. Räntorna är låga. Förlopp: Allmän kreditexpansion …och särskilt i ett tillgångsslag (typ fastigheter) med kraftig/extrem prisstegring på kort tid Ingen kreditgivare förstår hur ökade risker håller på att byggas upp i den egna balansräkningen …och så plötsligt 4. …händer något som skapar osäkerhet >tillgångspriserna vänder nedåt >de mest riskbenägna kreditgivarna får bekymmer >hela det finansiella systemet drabbas >BANKKRIS

16 Varför förstår inte bankdirektörerna att riskerna ökar dramatiskt?
Affärerna går bättre än någonsin Värderingsinstituten intygar att fastigheterna har sitt värde Alla banker arbetar på samma sätt (”herd instinct”) Myndigheterna (Bankinspektionen etc.) har inga invändningar …och viktigast Det finns ingen riskkultur i banksystemet på den verkligt kritiska punkten (=förmågan att förstå att realsäkerheter, fastigheter, på kort tid kan förlora halva sitt värde eller mer)

17 Så här uppstår bankkriser
Setting: Det råder goda tider. Expansiv politik. Finansiella obalanser. Det är lätt att få kredit. Räntorna är låga. Förlopp: Allmän kreditexpansion …och särskilt i ett tillgångsslag (typ fastigheter) med kraftig/extrem prisstegring på kort tid Ingen kreditgivare förstår hur ökade risker håller på att byggas upp i den egna balansräkningen …och så plötsligt 4. …händer något som skapar osäkerhet >tillgångspriserna vänder nedåt >de mest riskbenägna kreditgivarna får bekymmer >hela det finansiella systemet drabbas >BANKKRIS

18 Källa: ”Bankkrisen inifrån”, SNS, 1993

19 Den nu aktuella krisen

20 Så här uppstår bankkriser
Setting: Det råder goda tider. Expansiv politik. Finansiella obalanser. Det är lätt att få kredit. Räntorna är låga. Förlopp: Allmän kreditexpansion …och särskilt i ett tillgångsslag (typ fastigheter) med kraftig/extrem prisstegring på kort tid Ingen kreditgivare förstår hur ökade risker håller på att byggas upp i den egna balansräkningen …och så plötsligt 4. …händer något som skapar osäkerhet >tillgångspriserna vänder nedåt >de mest riskbenägna kreditgivarna får bekymmer >hela det finansiella systemet drabbas >BANKKRIS

21 Allmän snabb kreditexpansion
Särskilt efter år 2000 var kreditexpan-sionen mycket snabb i USA

22 Så här uppstår bankkriser
Setting: Det råder goda tider. Expansiv politik. Finansiella obalanser. Det är lätt att få kredit. Räntorna är låga. Förlopp: Allmän kreditexpansion …och särskilt i ett tillgångsslag (typ fastigheter) med kraftig/extrem prisstegring på kort tid Ingen kreditgivare förstår hur ökade risker håller på att byggas upp i den egna balansräkningen …och så plötsligt 4. …händer något som skapar osäkerhet >tillgångspriserna vänder nedåt >de mest riskbenägna kreditgivarna får bekymmer >hela det finansiella systemet drabbas >BANKKRIS

23 Ett tillgångsslag=bostadslån

24 …och extremt snabb prisökning
Källa: Robert Shiller, ”Irrational Exuberance”

25 Så här uppstår bankkriser
Setting: Det råder goda tider. Expansiv politik. Finansiella obalanser. Det är lätt att få kredit. Räntorna är låga. Förlopp: Allmän kreditexpansion …och särskilt i ett tillgångsslag (typ fastigheter) med kraftig/extrem prisstegring på kort tid Ingen kreditgivare förstår hur ökade risker håller på att byggas upp i den egna balansräkningen …och så plötsligt 4. …händer något som skapar osäkerhet >tillgångspriserna vänder nedåt >de mest riskbenägna kreditgivarna får bekymmer >hela det finansiella systemet drabbas >BANKKRIS

26 Varför förstår inte bankdirektörerna att riskerna ökar dramatiskt?
Affärerna går bättre än någonsin Ratinginstituten intygar via höga ”betyg” (AAA etc.) att tillgångarna har sitt värde Alla banker arbetar på samma sätt (”herd instinct”) Myndigheterna (Federal Reserve etc.) har inga invändningar …och viktigast Det finns ingen riskkultur i det finansiella systemet på den verkligt kritiska punkten (=förmågan att förstå att global riskspridning via sk strukturerade produkter kan leda till allmän finansiell förtroende- och likviditetskris)

27 …dessutom gäller en annan princip
Den bankdirektör som trots allt förstår, han/hon kan inte ändra på någonting för Så länge musiken spelar måste du dansa Vill du inte dansa måste du lämna, eller skada din karriär

28 Så här uppstår bankkriser
Setting: Det råder goda tider. Expansiv politik. Finansiella obalanser. Det är lätt att få kredit. Räntorna är låga. Förlopp: Allmän kreditexpansion …och särskilt i ett tillgångsslag (typ fastigheter) med kraftig/extrem prisstegring på kort tid Ingen kreditgivare förstår hur ökade risker håller på att byggas upp i den egna balansräkningen …och så plötsligt 4. …händer något som skapar osäkerhet >tillgångspriserna vänder nedåt >de mest riskbenägna kreditgivarna får bekymmer >hela det finansiella systemet drabbas >BANKKRIS

29 Många fler amerikaner fick svårigheter att betala sina räntor under 2007
Källa: IMF, 2008

30 …och fastighetspriserna sjönk under 2007 ffg sedan 1990

31 Enligt IMF Kreditförluster USA Miljarder dollar April Oktober Januari Var är vi med dagens finanskris? Kanske här? Källa: ”Vad kan vi lära av kraschen”, SNS, 2005

32 Summa summarum Likheterna mellan 1990-talets svenska kris och den nu pågående globala finanskrisen är slående – trots olikheterna

33 Det här skall jag prata om
Något om hur finanskriser (=bankkriser) uppstår 90-talskrisen i Sverige Den nu aktuella globala finanskrisen Något om vad finanskriser ställer till med i den reala ekonomin …och till sist lite kort om Vad jag tror om ekonomin det närmaste året

34 Antal konkurser fördelat på företagsstorlek, 12-månaders genomsnitt
90-talskrisen drabbade reala sektorn mycket hårt Diagram 2:14 Källor: SCB och Riksbanken

35 Några av de allvarligaste globala finanskriserna Reinhart& Rogoff, ”The aftermath of financial crisis”, 2008 ”The big five” (Spanien 1977, Norge 1987, Sverige 1991, Finland 1991, Japan 1992) De stora asiatiska finanskriserna Colombia 1998, Argentina 2001 USA 1929

36 Vad händer med fastighetspriserna i en finanskris?
-36% Källa: Reinhart & Rogoff, 2008

37 Vad händer med aktiekurserna i en finanskris?
-56% Källa: Reinhart & Rogoff, 2008

38 Vad händer med BNP per capita i en finanskris?
-9% 2 år Källa: Reinhart & Rogoff, 2008

39 Vad händer med arbetslösheten i en finanskris?
7 procent enheter 5 år Källa: Reinhart & Rogoff, 2008

40

41 Det här skall jag prata om
Något om hur finanskriser (=bankkriser) uppstår 90-talskrisen i Sverige Den nu aktuella globala finanskrisen Något om vad finanskriser ställer till med i den reala ekonomin …och till sist lite kort om Vad jag tror om ekonomin de närmaste åren

42 Vi har att döma av hur det varit i tidigare bankkriser det värsta framför oss
”Peak” Sjunkande aktiemarknad (3,4år) ”Peak” Stigande arbetslöshet (5 år) ”Peak” Sjunkande BNP per capita (2år) 2007 2009 2011 2013 2008 2010 2012 2014 Källa: Reinhart & Rogoff, 2008

43 Men det kan bli värre den här gången
Det finns mycket som talar för att finanssektorn i sig har blivit en bubbla (inte bara de amerikanska bostads- krediterna)

44 Symptom 1: Finanssektorns vinster har exploderat de senaste 10 åren
Övriga företags vinster …det antyder en bubbla!

45 Symptom 2: De största förlusterna görs på värdepapperssidan
Totalt nedskrivningsbehov för USA-beviljade lån och relaterade värdepapper Källa: IMF, januari 2009 Lån miljarder dollar Värdepapper ¨- 2 200 (ca 15% av USAs BNP) …det antyder att förlusterna berör hela finanssektorn

46 Symptom 3: Finansaktierna sjunker dramatiskt
…det antyder en bubbla som spricker

47 Aldrig har konsumenterna (i USA) varit mera pessimistiska än idag Januarimätningen 2009

48

49 Men i mörkret finns ett ljus…

50 Finansiella kriser är värdefulla
De rensar ut ”dåliga” företag De löser upp låsta politiska positioner och gör det politisk otänkbara möjligt De skapar nya marknader och affärsmöjligheter De tvingar alla att ”tänka till”, särskilt vad gäller risk …och dessutom De är ett uttryck för risktagande och entreprenörsanda, låt vara ”too much”

51 ”Ett lands rikedom kan mätas med graden av våldsamhet i de kriser landet genomlever”
Clément Juglar Fransk 1800-tals ekonom


Ladda ner ppt "Finanskriserna 1990 och likheter och olikheter?"

Liknande presentationer


Google-annonser