Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

THE GROUP If you have the desire...

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "THE GROUP If you have the desire..."— Presentationens avskrift:

1 THE GROUP If you have the desire...
…. TÄNK om det är möjligt? …. men hur gör man då?

2 THE GROUP If you have the desire...
.. men hur gör man då?

3 Enskilt – Hur många Grupp – Hur många trianglar är det i bilden?

4 FIRO Fundamental Interpersonal Relations Orientation
Alla människor vill känna sig: Betydelsefulla Kompetenta Omtyckta I någon mån är alla människor rädda att bli: Ignorerade Förödmjukade Avvisade Dessa känslor och rädslor påverkar hur människor beter sig när det gäller: Tillhöra Kontroll Öppenhet Hur mycket kontakt med andra människor du vill ha. Handlar om mängden av kontakt med andra Hur mycket människor vill påverka andra och hur mycket de vill att andra påverkar dem, graden av ansvar Hur mycket vi öppnar oss för andra, och hur mycket vi vill att andra skall öppna sig för oss. Handlar om djupet eller närheten i relationen Förtroendefullt samarbete James W. Tamm & Ronald J Luyet

5 Sten-Åke Thundal Pappa, make & konsult
Verkar inom alla typer av organisationer Jobbar med ägargrupper Styrelser Alla typer av arbetsgrupper en hel del inom restaurang Rekryteringsstöd Har varit anställd inom Procordia, Ericsson & ett par konsultföretag

6 Så gott som varje vuxen begriper sitt eget bästa bättre än någon annan
Demokratins ABC Var och en har rätt att få sitt eget bästa beaktat i lika hög grad som andra vid gemensamma beslut (iden om jämlikhetens väsen) Så gott som varje vuxen begriper sitt eget bästa bättre än någon annan (grundantagandet om den personliga autonomin) Så gott som varje vuxen är lika kapabel – eller åtminstone tillräcklig kapabel - att bedöma och fatta beslut i gemensamma frågor som berör hans eller hennes intressen (demokratins starka jämlikhetsprincip) European business design group AB Robert A. Dahl Democracy and its critics, Yale University Press 1989 Demokratins antagonister, Ordfront Förlag 1999

7 …. TÄNK om det är möjligt? Var och en… tänk på ett tillfälle då du var i en riktigt effektivt FUNGERAnde grupp

8 Sätt er eller ställ er i mindre grupper om i varje grupp och gör en lista på de fem viktigaste kännetecknen …. TÄNK om det är möjligt?

9 Vad är då ett lag eller en grupp eller ett team?
Prata med varandra i par eller på andra sätt som ni sitter …..eller varför inte vända dig om och prata med de som är bakom eller framför er!!!

10 Skock

11

12

13

14 Högpresterande team

15 ”Ett mindre antal personer med kompletterande kunskaper & färdigheter
som tillsammans arbetar mot gemensamma mål för vilka de är ömsesidigt ansvariga”

16 ”Ett mindre antal personer med kompletterande kunskaper & färdigheter
som tillsammans arbetar mot gemensamma mål för vilka de är ömsesidigt ansvariga”

17 ”Ett mindre antal personer med kompletterande kunskaper & färdigheter
som tillsammans arbetar mot gemensamma mål för vilka de är ömsesidigt ansvariga”

18 ”Ett mindre antal personer med kompletterande kunskaper & färdigheter
som tillsammans arbetar mot gemensamma mål för vilka de är ömsesidigt ansvariga”

19 ”Ett mindre antal personer med kompletterande kunskaper & färdigheter
som tillsammans arbetar mot gemensamma mål för vilka de är ömsesidigt ansvariga”

20 Arbeta tillsammans Gemensamt mål Ömsesidigt ansvariga
Vad då jag fixar salladen, det har jag gjort i 14 år så får någon annan fixa maten Gemensamt mål Maten skall serveras 1100! Ömsesidigt ansvariga Kostchefen eller husmor har lön att ta ansvar – jag sköter mitt!

21 Okej! Antar att ni vill… .. ha Vi ses igen om 30 minuter
Arbeta tillsammans? Vad då jag fixar salladen, det har jag gjort i 14 år så får någon annan fixa maten Gemensamt mål Maten skall serveras 1100! Ömsesidigt ansvariga Kostchefen eller husmor har lön att ta ansvar – jag sköter mitt! Vi ses igen om 30 minuter

22 FUNGERA För att veta åt vilket håll man är på väg, behöver man veta vad man söker. I all den mängd av forskning som finns visas att effektiva fungerade grupper ständigt uppvisar vissa kännetecken.

23 Building high performing teams
FUNGERA Förutsättning, syfte och värderingar Medlemmarna i effektiva, fungerade grupper/team är starkt engagerade i ett gemensamt syfte med gemensamma värderingar. De förstår helt och fullt vad gruppens arbete är och hur det kommer sig att det är så viktigt. Samtliga medlemmar i gruppen kan beskriva och ge en bild av vad gruppen har för avsikt att åstadkomma och de värderingar och normer som ska leda dem dit. Gruppen har kommit överrens om utmanande mål som står i klar relation till gruppens syfte. Strategier som beskriver hur gruppen skall nå målet är för alla medlemmar klara och tydliga. Varje medlem förstår sin roll då det gäller att förverkliga gruppens syfte och värderingar. Building high performing teams Blanchard

24 FUNGERA Frågor att besvara: Vilken är vår unika idé och uppgift?
Vilka är våra gemensamma värderingar? Är de gemensamma målen tydliga? Är de gemensamma ? När gör vi ett bra jobb? Vad är viktigast att utveckla i vårt arbete?

25 Building high performing teams
FUNGERA Uppmärksamhet och Uppskattning Gruppens medlemmar uppmärksammar insatser från såväl enskilda som gruppen. De upplever en känsla av personlig prestation i förhållande till sin grupp och uppgiften. Gruppens insatser uppskattas och uppmärksammas av verksamheten. Gruppens medlemmar känner sig uppskattade inom gruppen. Gruppen firar framgångar och milstolpar. Building high performing teams Blanchard

26 Building high performing teams
FUNGERA Nytta & produktivitet Effektiva grupper presterar ständigt - över tid – bra och bestående resultat. Gruppen bidrar till det som är viktigt för verksamhetens framgång. Gruppens medlemmar avslutar uppgifter inom tidsramar och når sina mål enligt överenskomna värderingar. Gruppen har bestämt sig för höga krav och mäter både produktivitet, kvalitet och service. Gruppmedlemmarna har utvecklat effektiva färdigheter i att lösa problem och att fatta beslut samt processer som resulterar i optimala resultat och uppmanar till deltagande och kreativitet. Gruppen samordnar, efter behov, sina insatser med andra grupper. Building high performing teams Blanchard

27 FUNGERA Frågor att besvara:
Hur kan vi utveckla saker så att de fungerar i praktiken? Hur kan vi organisera för att få saker att hända? Hur kan vi säkra att vi levererar det vi åtagit oss? Hur kan vi kontrollera att vi ligger i rätt kurs och arbetar på rätt sätt?

28 Building high performing teams
FUNGERA Gruppflexibilitet Man delar på ansvaret för gruppens utveckling och ledarskap. Man har identifierat och använder medlemmarnas styrkor. Gruppens medlemmar tillhandahåller instruktion och stöd efter behov. Gruppen är flexibel i fråga om att förutse och anpassa sig till förändringar. Gruppens medlemmar samordnar sina insatser och hjälper varandra vid behov. Verksamheten är lyhörd till gruppens krav och behov för förändringar. Building high performing teams Blanchard

29 Building high performing teams
FUNGERA Engagemang Gruppens medlemmar har självförtroende och är entusiastiska för gruppens arbete. Alla arbetar hårt samtidigt som man inom gruppen har roligt. Alla känner en stark stolthet över att tillhöra gruppen. Det finns en känsla av spänning inför både enskilda resultat och gruppresultat och för det sätt man arbetar tillsammans. Gruppens medlemmar ställer upp för varandra och är engagerade i gruppens framgång. Building high performing teams Blanchard

30 FUNGERA Frågor att besvara:
Vad gör var och en engagerad för uppgiften? Tas allas kompetens och förmågor till vara? Möjligheterna att utvecklas som individ?

31 Building high performing teams
FUNGERA Relationer och kommunikation Gruppen är inställd på en öppen och rak kommunikation. Medlemmarna säger vad de tycker, tänker och känner utan att vara rädda eller oroade för hur det skall tas emot. Att lyssna uppfattas som lika viktigt som att tala. Man uppskattar mångfald, olika synsätt och uppfattningar. Ärlig och uppriktig feedback hjälper gruppens medlemmar att förstå sina starka och svaga sidor. Förtroende, ömsesidig respekt och gruppsammanhållning är stark. Gruppen förstår sina gränser och sitt förhållande till andra grupper. Building high performing teams Blanchard

32 FUNGERA Frågor att besvara: Blir alla sedda och uppmärksammade?
Vilka olika personligheter är vi? Vad bär var och en om var och en?

33 Building high performing teams
FUNGERA Ansvar & befogenheter Verksamhetens och gruppens värderingar, normer och rutiner stödjer gruppen och frigör energi. Gruppens medlemmar känner att de har både det ansvar och de befogenheter som krävs för att kunna göra ett bra arbete. Det finns en stark känsla av både enskild styrka och gruppstryka. Gruppens medlemmar tar initiativ och möter nya utmaningar. De har en stark tro på gruppens förmåga att överbrygga problem och nå sina mål. Gruppens medlemmar har tillgång till all relevant information som gör det möjligt för dem att fatta beslut. De har möjlighet att växa och att lära sig nya färdigheter. Building high performing teams Blanchard

34 FUNGERA Förutsättning syfte och värderingar
Ett team måste FUNGERA. Förutsättning syfte och värderingar Uppmärksamhet och uppskattning Nytta & Produktivitet Gruppflexibilitet Engagemang Relationer och kommunikation Ansvar & Befogenheter

35 FUNGERA Reflektion Vad av FUNGERA fungerar i eran grupp?
Vad fungerar utmärkt? Vad behöver din grupp utveckla? Vad är möjligt att göra?

36 Arbeta tillsammans? Vad då jag fixar salladen, det har jag gjort i 14 år så får någon annan fixa maten Gemensamt mål Maten skall serveras 1100! Ömsesidigt ansvariga Kostchefen eller husmor har lön att ta ansvar – jag sköter mitt!

37 Den integrerade grupputvecklingsmodellen S. A. Wheelan
1. Beroende och tillhörighet 2. Skenbart oberoende och konflikt 3. Tillit och struktur 4. Genomförande och produktivitet Beroende av den utpekade ledaren. Trygghet är viktigt för medlemmarna och att känna sig tillhörig gruppen. Det är viktigt att förstå vad som händer, vad som skall ske Gruppen försöker att befria sig från den utpekade ledaren. Behov av att särskilja sig finns. Den börjar att forma värderingar och normer inom gruppen skall råda. Rika möjligheter till konflikter. Undergrupper och konkurrens. Bitsk och attackerande feedback Medlemmarna etablerar en hängivenhet och tillit till varandra, ett ömsesidigt beroende. Kommunikationen är öppen och uppgifts- orienterad. Moget förhandlande om uppgift, roller, organisation samt metoder Kännetecken är ett intensivt och effektivt samarbete. Ansvarstagande från alla i gruppen gentemot uppdraget är maximalt. Gruppen övergår mer till att upplevas som ett högpresterande team. Arbetet är på en hög kvantitativt och kvalitativ nivå Stadie Gruppens uppdrag Syftet med gruppen Målen för gruppen Brainstorming Alla komma till tals Definiera hur - arbetsmetod Lära känna Lära känna varandra Tydliggöra funktionella rollen Utforska informell roll Mål Låt gruppen ta eget ansvar i att forma mål Relationer Öka stämning och anda Sociala aktiviteter Feedback Gör grupp/team utvärdering Hantera konflikter Mål Omvärdera ”provtrycka” målen Relationer Arbeta med feedback Konflikthantera Samarbetsövningar Samverkan För att förbli i stadiet Diskutera: Arbetsmetoder Kommunikation Beslutsfattande Arbetsklimat Ledarskapet Aktiviteter Ger struktur, styrande, strukturerande, berätta vad och hur. Säkerställa att alla är med och får vara med Stödjande, träna, coacha och handleda. Mycket dialog. Säkerställa att konflikter löses, roller är tydliga och klara Samverkande och delegerande uppmana till grupp/team beslut. Delar med sig av ansvaret, belönar initiativ Visionera, vidareutveckla, ledarens fokus mer på omvärldsbevakning Ledarskapet Är en naturlig del för alla grupper, förr eller senare, reaktionerna i denna fas kan variera beroende på gruppens tidigare utvecklingsnivå, stämning och anda 5. Gruppens upplösning Planerad upplösning Kommer stegvis, planera för ”kick-out”, göra ”värdig” avslutning, se på resultat, vad var möjligt? Plötslig upplösning Innebär ofta, frustration, ilska, förlust av motivation. Ledarskapet bör fokusera på trygghetsskapande aktiviteter Ledarskapet Säkerställ nya uppgifter för medlemmarna, placering i nya grupper, bekräfta var och en

38 THE GROUP If you have the desire...


Ladda ner ppt "THE GROUP If you have the desire..."

Liknande presentationer


Google-annonser